SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞ
HAZİRAN 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞ
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
2.488.770,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
225.859.853,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
14.11.2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
:
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
0,011019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,010903
1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,03
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,42
d-) Özel Sektör Tahvili
:
90,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
6,34
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
3,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
0,653
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
14,10
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
371,73
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
6.075,56
0,28
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
14/09/22
6.000,00
TRFISMD81414
29/08/14
10.000,00
9.850,48
0,46
TRFLDFK91418
29/09/14
90.000,00
87.953,90
4,08
TRQAKYB81448
08/08/14
60.000,00
59.321,09
2,75
TRQAKYBA1433
03/12/14
10.000,00
9.534,77
TRSCKKB21510
26/02/15
90.000,00
91.503,72
4,24
TRFULFKE1413
02/10/14
230.000,00
240.467,32
11,13
TRSALTN91511
23/09/15
230.000,00
232.920,87
10,79
TRSDEVA61615
09/06/16
10.000,00
10.073,53
0,47
TRSERTT61510
03/06/15
230.000,00
233.850,79
10,84
TRSKRSN51620
26/05/16
61.555,12
2,85
TRSLBTVE1412
31/10/14
10.000,00
10.324,87
0,48
TRSMDPK21514
26/02/15
130.000,00
132.808,41
6,16
TRSMDPK61619
22/06/16
100.000,00
100.704,54
4,67
TRSNTHLK1517
04/11/15
230.000,00
234.362,91
10,86
TRSPKPB61517
02/06/15
60.000,00
60.954,89
2,83
TRSTAMFA1515
14/12/15
10.000,00
10.208,07
0,47
TRSTPFCK1419
24/11/14
10.000,00
10.067,71
0,47
TRSVERA51517
28/05/15
230.000,00
234.142,56
10,85
TRSZORNE1611
28/10/16
200.000,00
205.573,53
9,53
TRSMDPK61619
22/06/16
140.000,00
140.686,00
6,52
TRSMDPK21514
26/02/15
-130.000,00
-132.767,41
-6,15
TRT140922T17
Özel Sektör
60.000,00
0,44
22/06/16
-140.000,00
-140.686,00
-6,52
TOPLAM:
1.876.000,00
1.909.487,23
88,50
TRSMDPK61619
BPP
01/07/14
180.055,00
180.055,00
8,34
TOPLAM:
180.055,00
180.055,00
8,34
68.203,73
3,16
BPP
VOB Nakit Teminatı
VOB Nakit Teminatı
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
2.056.055,00
68.203,73
3,16
2.157.745,96
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
2.157.745,96
86,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER
201.700,34
8,10 %
C-)ALACAKLAR
274.125,79
11,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-144.802,01
-5,82 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
0,00 %
2.488.770,08
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
1.833,97
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
0,0737 %
2.474,22
0,0994 %
124,44
0,0050 %
23,28
0,0009 %
27,20
0,0011 %
123,25
0,0050 %
44,10
0,0018 %
4.650,46
0,1869 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
0,000
0,00
136.923.104,000
1.506.680,71
Download

spv-iş yatırım bosphorus capıtal b tıpı değış haziran 2014