ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LİKİT FON
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LİKİT FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
75.478.573,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
80.317.343,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
23 Temmuz 1996
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,939754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,933686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
8,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
8,28
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
26,65
d-) Özel Sektör Tahvili
:
26,90
e-)Devlet Tahvili Repo
:
46,45
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
17,281
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
18,62
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LİKİT FON
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
07/01/15
21.000.000,00
21.656.843,15
28,65
TRQAKBK21518
09/02/15
120.000,00
118.966,93
0,16
TRQAKYB11536
07/01/15
1.000.000,00
998.699,66
1,32
TRQDZBK11511
07/01/15
1.000.000,00
998.824,59
1,32
TRQDZBK41518
10/04/15
1.000.000,00
975.494,95
1,29
TRQSKBK21510
13/02/15
7.500.300,00
7.424.392,25
9,83
TRQTCZB11514
07/01/15
500.000,00
499.437,06
0,66
TRQTCZB21521
11/02/15
2.500.000,00
2.475.041,37
3,28
TRQTCZB31520
25/03/15
1.000.000,00
980.524,84
1,30
TRQTEBK31510
04/03/15
1.000.000,00
986.165,43
1,31
TRQTEBK41519
15/04/15
2.000.000,00
1.947.805,39
2,58
TRQTHAL61510
05/06/15
2.000.000,00
1.924.106,45
2,55
TRQVKFB31521
13/03/15
2.000.000,00
1.966.535,50
2,60
42.620.300,00
42.952.837,57
56,85
TRT070115T13
Özel Sektör
TOPLAM:
T.REPO
TRT040117T14
02/01/15
10.148.000,00
10.005.501,37
13,24
TRT080323T10
02/01/15
7.496.830,00
7.003.835,62
9,27
TRT230222T13
02/01/15
7.769.050,00
10.005.523,29
13,24
TRT251017T18
02/01/15
88.698,00
88.048,46
0,12
TRT251017T18
02/01/15
5.543.612,00
5.503.028,77
7,28
31.046.190,00
32.605.937,51
43,15
73.666.490,00
75.558.775,08
100,00
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LİKİT FON
Aralık 2014
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
75.558.775,08
100,11 %
854,79
0,00 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-81.056,49
-0,11 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
75.478.573,38
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
9.078,92
0,0120 %
67.881,25
0,0899 %
Kayda Alma Ücreti
3.773,93
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
1.093,69
0,0014 %
27,20
0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar
511,02
0,0007 %
31,61
0,0000 %
532,66
0,0007 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM
GİDERİ
TOPLAM:
354,00
0,0005 %
83.284,28
0,1102 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LİKİT FON
Aralık 2014
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
132.467.228,000
124.041.191,42
119.679.951,000
112.068.881,72
Download

Fon Aylık Raporu