ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
91.602,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
4.296.155,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
4 Aralık 2003
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,021322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,021312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
4,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
4,90
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
93,27
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
6,73
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
0,172
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
95,82
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT190815T12
19/08/15
30.000,00
28.473,68
30,02
TRT250315T19
25/03/15
30.000,00
29.446,67
31,04
TRT070115T13
07/01/15
30.000,00
30.938,35
32,61
90.000,00
88.858,70
93,67
4.225,00
6.003,09
6,33
4.225,00
6.003,09
6,33
94.225,00
94.861,79
100,00
TOPLAM:
T.REPO
02/01/15
TRT110215T16
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
94.861,79
103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER
867,83
0,95 %
C-)ALACAKLAR
726,64
0,79 %
0,00
0,00 %
-4.854,17
-5,30 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
91.602,09
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
1,47
0,0016 %
27,46
0,0300 %
Kayda Alma Ücreti
4,58
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
5,59
0,0061 %
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
Aralık 2014
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
27,20
0,0297 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
511,02
0,5579 %
293,72
0,3206 %
TOPLAM:
871,04
0,9509 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
40.936,000
871,69
24.737,000
527,18
Download

Fon Aylık Raporu