IPN-NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM DİNAMİK B TİPİ
HAZİRAN 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Notus Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
10.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
417.493,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
47.123.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
09.10.2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
IPN-NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM DİNAMİK B TİPİ
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,008860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,008797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,70
a-)Hisse Senedi
:
12,96
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
8,24
e-)Devlet Tahvili Repo
:
73,74
f-) BPP
:
1,79
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
3,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
0,466
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
66,76
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
AKCNS
500,00
6.425,00
1,54
ASELS
650,00
6.103,50
1,46
BRISA
1.000,00
6.720,00
1,61
EGEEN
90,00
8.739,00
2,09
ERBOS
250,00
7.432,50
1,78
GENTS
3.500,00
6.545,00
1,57
GOODY
100,00
6.645,00
1,59
TRGYO
1.700,00
5.831,00
1,39
100,00
6.900,00
1,65
7.890,00
61.341,00
14,68
TTRAK
TOPLAM:
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRSCRSIA1615
19/12/16
10.000,00
10.253,84
2,45
TRSKRSN51620
26/05/16
10.000,00
10.259,19
2,45
TRSMDPK21514
26/02/15
10.000,00
10.216,03
2,44
TRSNTHLK1517
04/11/15
10.000,00
10.189,69
2,44
40.000,00
40.918,75
9,78
TOPLAM:
T.REPO
TRSAYNS51619
01/07/14
TOPLAM:
417.370,00
310.073,81
74,11
417.370,00
310.073,81
74,11
1,43
BPP
BPP
01/07/14
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
6.001,54
6.001,54
6.001,54
6.001,54
1,43
471.261,54
418.335,10
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
418.335,10
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
100,20 %
1.356,23
0,32 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
-2.197,75
-0,53 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
0,00 %
417.493,58
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
ORAN%
102,84
0,0246 %
867,85
0,2079 %
20,87
0,0050 %
113,14
0,0271 %
216,34
0,0518 %
12,60
0,0030 %
1.333,64
0,3194 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
102.700,000
903,25
11.366.200,000
99.999,83
Download

ıpn-notus portföy iş yatırım dinamik b tipi haziran 2014