DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
1- DÖNEM KARI
K.K.Edilmeyen Giderler
Geçmiş Yıl Zararları (-)
2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Kurumlar Vergisi (-)
3- DÖNEM NET KARI
ÖDENMİŞ SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
990.000,00
0,00
0
(190.000,00)
(190.000,00)
800.000,00
500.000,00
500.000,00
0
İLAVE VE İNDİRİMLER
Geçmiş Yıl Karları
Personele Dağıtılan
Sermaye İlave karar verilen tutar
Olağanüstü yedek akçe
Emisyon Primi
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI
4- I . TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
A- I.Tertip Yedek Akçe Tavanı (TTK.Mad. 519 Ödenmiş sermayenin x %20)
B- Önceki Yıllarda Ayrılmış I.Tertip Yedek Akçe (-)
C- Bu yıl ayrılabilir I.Tertip Yedek Akçe (A-B)
D- Dönem Safi karın %5'i I Tertip yedek akçe (TTK.Mad. 519)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
30.000,00
100.000,00
70.000,00
30.000,00
40.000,00
I. TERTİP YASAL YEDEK SONRASI (KAR)
770.000,00
5- I. NCİ TEMETTÜ
Dağıtılacak Toplam Tutar (Ödenmiş Sermayenin %5)
6-
25.000,00
DAĞITILACAK TUTAR
745.000,00
7- II.NCİ TEMETTÜ
Dağıtılacak Tutarın/1,10
677.272,73
8- II. NCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE
II.nci Temettünün %10
67.727,27
9- DAĞITILACAK TEMMETTÜ (I.Temettü+II.Temettü)
10- STOPAJ VE İSTİSNALAR
……………..AŞ.Hisse oranı %.... stopaja tabi değil
……………..Gerçek Kişi Hisse oranı %.... stopaja tabi
……………..Gerçek Kişi Hisse oranı %.... stopaja tabi
……………..Gerçek Kişi Hisse oranı%......stopaja tabi
11- STOPAJ MATRAHI
Gelir Vergisi Stopajı dağıtım yapılan bir sonraki ayın 26 sında ödenecek
702.272,73
0,00
351.136,36
351.136,36
0,00
0,15
12- ORTAKLARA NET TEMETTÜ
SONRAKİ DÖNEMLERDE KALAN DAĞITILACAK KAR
Yıldız 4.Cadde 718. Sokak No:11/6 Çankaya, ANKARA, TURKEY
Tel: +90 312 440 20 82 - 441 11 41 Fax: +90 312 440 20 83
[email protected] www.e-derman.com
0%
50%
50%
0%
702.272,73
105.340,91
596.931,82
0,00
Kar Dağıtımı
I Tertip Yedek Akçe
II Tertip Yedek Akçe
800.000,00
30.000,00
67.727,27
Personele dağıtım
Sermayeye İlave
Olağanüstü yedek
Emisyon Primi
Ortaklara I.nci Temettü
Ortaklara II.nci Temettü
800.000,00
Ortaklara Borçlar
Ödenecek Gelir Vergisi
Banka
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
677.272,73
800.000,00
702.272,73
702.272,73
105.340,91
596.931,82
702.272,73
Yıldız 4.Cadde 718. Sokak No:11/6 Çankaya, ANKARA, TURKEY
Tel: +90 312 440 20 82 - 441 11 41 Fax: +90 312 440 20 83
[email protected] www.e-derman.com
Download

PDF Formatında görüntülemek için tıklayınız