DERMAN DANIŞMANLIK, DENETİM, MALİ MÜŞAVİRLİK,
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
SPK. Örnek Kar Dağıtım tablosu
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
5.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
200,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:
SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.260,00
1.300,00
4. Vergiler ( - )
150,00
100,00
5. Net Dönem Kârı ( = )
2.060,00
1.200,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0,00
0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
60,00
60,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
2.000,00
1.140,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
50,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
2.050,00
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
410,00
Nakit
410,00
Bedelsiz
0,00
Toplam
410,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
79,50
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı
100,00
– Yönetim Kurulu Üyelerine,
0,00
– Çalışanlara
100,00
– Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0,00
14. Intifa Senedi Sahiplerine Dagıtılan Kar Payı
0,00
15. Ortaklara Ikinci Kar Payı
150,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
48,95
17. Statü Yedekleri
0,00
18. Özel Yedekler
0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.211,55
20. Dagıtılması Öngörülen Diger Kaynaklar
0,00
– Geçmis Yıl Karı
0,00
– Olağanüstü Yedekler
0,00
– TTK ve Esas Sözlesme Uyarınca Dagıtılabilir Diger Yedekler
0,00
İmtiyaz var.
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
Toplam
Toplam Dağıtılan Kar Payı 1 TL. Nominal Değerli Hisseye
İsabet eden Temettü
Temettü
/ Net Dağıtılabilir Dönem
(TL.)
Karı
Tutar (TL)
Oran(%)
135,50
(20,33)
115,18
5,76
0,230
23,04
GRUBU
A
Brüt Vergi
Toplam
B
Net Vergi
Toplam
504,00
(75,60)
428,40
21,42
0,0952
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş / Net
Dağıtılabilir Dönem Karı Oranı (%)
31,20
639,50
Ortaklar Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ortaklığın ödenmiş sermayesi TL
Yasal kayıtlara göre genel kanuni yedek akçe tutarı TL
Geçmiş Yıllar Zararı TL
Geçmiş Yıllar Zararı kaleminden mahsup edilebilecek kaynaklar TL
Ana ortaklığa ait net dönem karıTL
Yıl içinde 50 TL’lik bağış yapılmıştır.
Konsolide Finansal Tablolara Göre Dönem Kârı TL
Yasal kayıtlara göre dönem Kârı TL
Konsolide Finansal Tablolara göre Vergi TL
Yasal Kayıtlara Göre Vergi TL
Kontrol gücü olmayan paylar
Kar dağıtım politikasında belirlenen kâr payı oranı
Ortaklık esas sözleşmesine göre kâr payı imtiyazı “Birinci kâr payı da
Çalışanlara 100 TL kâr dağıtılmasına ve 150 TL de ikinci kâr
14. payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Çalışanlara
İkinci Kar Payı
A grubu paylar imtiyazlı olup sermayenin %10’unu (İmtiyazlı
payların sermayedeki payı
500 TL) temsil etmektedir.
B grubu paylara
5.000,00
200,00
200,00
240,00
2.060,00
50,00
2.260,00
1.300,00
150,00
100,00
50,00
0,20
0,05
100,00
150,00
500,00
4.500,00
Yıldız 4.Cadde 718. Sokak No:11/6 Çankaya, ANKARA, TURKEY
Tel: +90 312 440 20 82 - 441 11 41 Fax: +90 312 440 20 83
[email protected] www.e-derman.com [email protected]
9,520
Download

SPK Kar Dağıtımı - E Derman Mali Müşavirlik