BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.)
1.
2.
131.559.120
13.097.764
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
SPK'ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dönem Karı
Ödenecek Vergiler ( - )
NET DÖNEM KARI ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
Yıl içinde yapılan bağışlar
10.
BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
11.
Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
43.144.618,21
(8.093.764,57)
35.050.853,64
48.950.734,11
(9.527.764,57)
39.422.969,54
(1.971.148,48)
33.079.705,16
229.329,11
(1.971.148,48)
37.451.821,06
33.309.034,27
6.661.806,85
6.661.806,85
0,00
6.661.806,85
0,00
0,00
0,00
4.981.175,27
506.502,61
0,00
0,00
20.930.220,43
0
0
0
0
0
25.302.336,33
0
0
0
0
0
DAĞITILABİLİR KAR PAYI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
GRUBU
BRÜT
NET
TUTARI (TL)
ORAN (%)
-
11.642.982,12
0,08850
8,850
-
9.896.534,80
0,07523
7,523
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN
KAR PAYI
TUTARI (TL)
11.642.982,12
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
34,95
Download

2013 Kar Dağıtım Tablosu