849 Nolu kararın 2. sayfasıdır.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 2011 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2.
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2,500,000,000
237,334,555
SPK'ya Göre
1,123,312,000
(273,666,000)
849,646,000
(29,810,398)
819,835,602
14,884,283
834,719,885
325,000,000
210,000,000
115,000,000
325,000,000
2,232,927
18,104,818
185,000,000
10,533,774
278,964,082
Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtlabilir Diğer Yedekler
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
619,903,606
(23,695,641)
596,207,965
(29,810,398)
566,397,567
25,526,047
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ ( NAKİT )
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI ( TL )
TUTARI (TL)
ORAN (%)
BRÜT
A
B
TOPLAM
0.98
209,999,999.02
210,000,000.00
0.0840
0.0840
8.40
8.40
NET
A
B
TOPLAM
0.87
185,661,493.48
185,661,494.35
0.0743
0.0743
7.43
7.43
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KÂR
PAYI TUTARI (TL)
210,000,000
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
25.16
Ortaklarımıza bedelsiz 300.000.000.- TL (Sermayenin % 12'si) hisse senedi şeklinde temettü verilecektir.
Nakit Dağıtılacak 230.337.744 TL'nin 52.367.062 TL'lik kısmı 193 sayılı GVK'nun 61.maddesi gereği gelir vergisi tevkifatı yapılan,
istisna kazançlardan oluşmaktadır.
Download

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 2011 YILI KÂR