EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.
Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye
2.
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.800.000.000,00
195.617.938,31
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.
Dönem Karı
4.
Ödenecek Vergi
5.
SPK'ya Göre
1.230.195.821,49
1.060.536.511,00
(-)
0,00
0,00
Net Dönem Karı
(=)
1.230.195.821,49
1.060.536.511,00
6.
Geçmiş Yıllar Zararları
(-)
0,00
0,00
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek
(-)
61.509.791,07
61.509.791,07
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
(=)
1.168.686.030,42
999.026.719,93
9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
(+)
0,00
10.
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.
Ortaklara Birinci Temettü (*)
1.168.686.030,42
467.780.000,00
- Nakit
467.780.000,00
- Bedelsiz
- Toplam
12.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15.
Ortaklara İkinci Temettü
16.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17.
Statü Yedekleri
18.
Özel Yedekler
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
467.780.000,00
27.778.000,00
673.128.030,42
503.468.719,93
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)
GRUBU
TUTARI (TL)
A
B
31.189.837,03
436.590.162,97
TOPLAM
467.780.000,00
A
B
31.189.837,03
436.590.162,97
TOPLAM
467.780.000,00
ORAN (%)
0,123100000000000
0,123100000000000
12,3100000000000
12,3100000000000
0,123100000000000
0,123100000000000
12,3100000000000
12,3100000000000
BRÜT
NET
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
467.780.000,00
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,40026147983790900
Download

Nakit Kar Payı Ödeme Tablosu Ek-1