ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara
Göre)
25.419.706,54
19.658.092,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
SPK'ya Göre
3.
Dönem Karı *
4.
Ödenecek Vergiler (-)
5.
Net Dönem Karı (=)
6.
38.689.759,00
34.920.526,31
4.347.499,00
4.185.638,72
34.342.260,00
30.734.887,59
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0,00
0,00
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
0,00
0,00
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
34.342.260,00
30.734.887,59
9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
10.
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.
12.
Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş
Sermayenin %5'i)
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Dağıtılan
1.100.000,00
35.442.260,00
(11*SPK Tarafından
Belirlenen Oran)
1.270.985,33
1.270.985,33
Temettü
13.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.'
Temetü
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15.
Ortaklara İkinci Temettü
16.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17.
Statü Yedekleri
18.
Özel Yedekler
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karları
- Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme
- Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
26.785.365,69
2.678.536,57
3.607.372,41
0,00
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI
GRUBU
NAKİT (TL)
A Tüzel Kişi
A Gerçek Kişi
BRÜT B Dar Mükellef
B Tam Mükellef
C Hamiline
TOPLAM
A Tüzel Kişi
A Gerçek Kişi
NET B Dar Mükellef
B Tam Mükellef
C Hamiline
TOPLAM
15.052.228,20
29.110,94
7.422.852,50
921.254,50
4.630.904,88
28.056.351,02
15.052.228,20
24.744,30
6.309.424,63
921.254,50
3.936.269,15
26.243.920,78
BEDELSİZ
(TL)
-
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN
KAR PAYI
ORANI (%)
TUTARI (TL)
ORANI (%)
91,29
1,1037
110,37
91,29
1,1037
110,37
91,29
1,1037
110,37
0,9382
0,9382
0,9382
93,82
93,82
93,82
1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur
2. C grubu hisselerin tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
Download

nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)