01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM TEKLİFİ
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ;
Şirketimizin 2013 yılı kârı ile ilgili olarak;
Kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu
dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2013 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve
kârın ortaklık bünyesinde bırakılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1 ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE
2 TOPLAM YASAL YEDEK AKÇE (YASAL KAYITLARA GÖRE)
ESAS SÖZLEŞME UYARINCA KAR DAĞITIMDA İMTİYAZ VAR İSE SÖZ KONUSU İMTİYAZA İLİŞKİN BİLGİ
3
4
5
6
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİLER (-)
NET DÖNEM KARI (=) (*)
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
KONSOLİDASYONA DAHİL İŞTİRAKİN DAĞITIM KARARI ALINMAMIŞ
7 DAĞITILABİLİR KAR TUTARI
8 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK (-)
9 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
10 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR (+)
BİRİNCİ TEMETTÜNÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET
11 DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
12 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ
-NAKİT
-BEDELSİZ
-TOPLAM
13 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE DAĞITILAN TEMETTÜ
14 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE,ÇALIŞANLARA VB.'E TEMETTÜ
15 İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİNE DAĞITILAN TEMETTÜ
16 ORTAKLARA İKİNCİL TEMETTÜ
17 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
18 STATÜ YEDEKLERİ
19 ÖZEL YEDEKLER
20 OLAĞANÜSTÜ YEDEK
SPK'YA GÖRE Konsolide
12.394.731
(9.189.236)
10.882.177
0
0
(1.608.157)
9.274.020
415.566
9.689.587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.274.020
92.070.000
232.884
Yoktur
YASAL KAYITLARA (YK) GÖRE Solo
45.333.284
(7.389.716)
37.943.568
(5.780.433)
0
(1.608.157)
30.554.978
0
0
0
30.554.978
*Net Dönem Karında; 31.12.2013 Mali tablolarında yer alan konsolide dönem karının ana ortaklık payına düşen 10.882.177 TL esas alınmıştır.
Download

Kar Dağıtım Teklifi 2013