PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
2013 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
59.308.539
Dönem Kârı
3.
8.134.388
Vergiler ( - )
4.
67.442.927
Net Dönem Kârı ( = )
5.
0
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
6.
0
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
67.442.927
8
846.255
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
9.
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
68.289.182
10.
Ortaklara Birinci Kar Pâyı
13.657.836
- Nakit
11.
- Bedelsiz
13.657.836
- Toplam
12.
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine,
13.
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
34.439.788
Ortaklara İkinci Kâr Payı
15.
4.585.007
16.
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
17.
Özel Yedekler
18.
14.760.296
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan
--Genel Kanuni Yedek Akçe
1
44.951.051
38.100.992
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
57.157.277
(4.124.288)
53.032.989
0
0
53.032.989
350.358
---
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
GRUBU
NAKİT (TL)
BEDELSİZ (TL)
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR PAYI
ORANI (%)
TUTARI (TL)
ORANI (%)
Karda imtiyazlı pay grubu yoktur
40.882.981
60,62%
0,9095
90,95
TOPLAM
40.882.981
60,62%
0,9095
90,95
NET
Download

spk kar dağıtım-pınar süt 03.03.2014