ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR SAYISI
KARAR TARİHİ
TOPLANTI YERİ
:
:
:
922
03.03.2014
Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10
Beşiktaş / İSTANBUL
Yönetim Kurulu, 2013 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak
2013 – 31 Aralık 2013 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;
3.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit)
3.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz)
İntifa senedi sahiplerine
272.000.000 TL
400.000.000 TL
23.442.778 TL
Olmak üzere nakit kâr payının 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak
tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe
olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına aşağıda imzaları bulunan toplantıya katılan
üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.
Ek : Kâr Dağıtım Tablosu
M. SİNAN TARA
HALUK GERÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı
(İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(İcracı Üye)
ERDOĞAN TURGUT
E. MELİH ARAZ
V. ERGİN İMRE
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
Download

kar dağıtım önerisi