A TİPİ BAŞAK FONU
ARALIK - 2014 AYLIK RAPORU
1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A
B
C
D
E
F
G
H
-
FONUN ADI
KURUCUNUN ÜNVANI
YÖNETİCİNİN ÜNVANI
FON TUTARI
FON TOPLAM DEĞERİ
TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
FONUN KURULUŞ TARİHİ
FONUN SÜRESİ
:
:
:
:
:
:
:
:
T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
5.000.000,00
1.107.815,35
91.917.000,00
16.09.2005
SÜRESİZ
2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A
B
C
D
E
F
- AY SONU PAY FİYATI
- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI
- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
- YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri
Katılım Hesabı
Kira Sertifikası Kıymetler
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
:
:
:
:
:
0,012017
0,011733
2,420523
8,066547
8,095709
:
:
:
:
:
:
33,362419
9,823474
56,814107
24,632474
343,631454
298,203949
3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A - HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
1 ALBRK.E
2 SODA.E
3 EREGL.E
4 TMSN.E
5 AKSA.E
6 PNSUT.E
7 ENKAI.E
8 HEKTS.E
9 PETKM.E
10 TCELL.E
11 KRDMD.E
12 ULKER.E
13 EGSER.E
14 ERBOS.E
15 AYGAZ.E
16 SISE.E
17 THYAO.E
18 TTRAK.E
19 GOODY.E
20 AKCNS.E
21 BIMAS.E
22 ZOREN.E
23 SELEC.E
24 TRKCM.E
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI
C - TERS REPO
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ
E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F - FİNANSMAN BONOLARI
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
M - VOB SÖZLEŞMELERİ
N - VOB NAKİT TEMİNATI
Nominal
Rayiç Değer
Oran (%)
0,783
0,871
4.501,000
5.000,000
0,481
750,000
2.500,937
7.000,000
3.000,033
0,292
0,316
800,979
1.000,000
350,000
1.000,000
0,972
6.000,000
400,000
250,000
2.000,000
400,000
0,383
10.000,000
0,222
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
1,36
3,73
20.074,46
25.950,00
3,57
16.012,50
13.204,95
17.430,00
11.850,13
4,18
0,65
14.858,16
4.030,00
15.400,00
9.830,00
3,54
57.780,00
30.740,00
22.725,00
31.200,00
20.000,00
0,91
21.600,00
0,76
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
0,000125
0,000343
1,844500
2,384362
0,000328
1,471275
1,213309
1,601519
1,088825
0,000384
0,000060
1,365211
0,370288
1,414997
0,903209
0,000325
5,308996
2,824481
2,088040
2,866747
1,837659
0,000084
1,984671
0,000070
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER
23.02.2015 TRDTFVK21514
28.09.2016 TRD280916T17
23.03.2015 TRDKTVK31513
19.08.2015 TRD190815T10
17.02.2016 TRD170216T17
18.02.2015 TRD180215T17
P - EUROBOND
R - VADELİ MEVDUAT
S - KATILIM HESABI
06.01.2015 3AyaKadarVD-ALK-TRY
06.01.2015 3AyaKadarVD-FKT-TRY
29.01.2015 3AyaKadarVD-ALK-TRY
30.01.2015 3AyaKadarVD-FKT-TRY
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT
Nominal
100.000
150.000
100.000
120.000
100.000
30.000
Nominal
Nominal
Nominal
51.795
15.745
46.521
15.216
Nominal
Rayiç Değer
103.517,66
158.313,01
102.942,57
124.884,15
106.646,05
30.563,65
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
51.730,83
15.727,17
46.196,68
15.115,78
Rayiç Değer
Oran (%)
9,511506
14,546263
9,458665
11,474721
9,798951
2,808278
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
4,753180
1,445058
4,244686
1,388882
Oran (%)
4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
Tutar
1.088.341,46
24.877,59
0,00
24.877,59
0,00
756,08
0,00
0,00
0,00
0,00
756,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.159,78
0,00
55,38
1.041,61
0,00
0,00
0,00
4.828,46
0,00
0,00
0,00
0,00
234,33
1.107.815,35
500.000.000,00
91.917.000,00
0,012052
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZIR DEĞERLER
a) Kasa
b) Bankalar
c) Hazır Değerler
C. ALACAKLAR
a) Takastan Alacaklar T1
b) Takastan Alacaklar T2
c) Takastan Alacaklar (DT HB)
d) Temettü Alacakları
e) Diğer Alacaklar
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)
D. DİĞER VARLIKLAR
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler
E. BORÇLAR
a) Takasa Borçlar T1
j) SPK Kayda Alma Ücreti
k) Diğer Borçlar
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)
b) Takasa Borçlar T2
c) Takasa Borçlar (DT HB)
d) Yönetim Ücreti
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar
g) İhtiyatlar
h) Krediler
ı) Pay Geri Alışından Borçlar
FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT
Oran (%)
98,242136
2,245644
0,000000
2,245644
0,000000
0,068250
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,068250
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,556029
0,000000
0,004999
0,094024
0,000000
0,000000
0,000000
0,435854
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,021152
100,000000
5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
İhrac İzni Ücretleri
İlan Giderleri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyon Giderleri
Döviz aracılık komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücretleri
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
Metal Saklama Giderleri
Saklama Giderleri
Portföy Yönetim Ücreti
IMKB Endeksleri Lisans Ücreti
EFT Masrafı
Türev Islemler Aracilik Komisyonu
55,38
0,00
0,00
548,79
0,00
0,00
3.862,77
27,20
0,00
33,28
965,69
0,00
6,30
0,00
6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Tarih
Kıymet Kodu
Nominal
Tutar
Oran Açıklama
17.12.2014 ERBOS.E
350,000
315,00
0,900000 Temettü Ödemesi
7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Türü
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
KRS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
KRS
KRS
HS
KRS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
Vade Tarihi Tanımı
AYGAZ.E
THYAO.E
THYAO.E
THYAO.E
THYAO.E
BIMAS.E
BIMAS.E
TMSN.E
TMSN.E
ALKIM.E
ALKIM.E
BRISA.E
BRISA.E
BRISA.E
HEKTS.E
FROTO.E
ENKAI.E
ENKAI.E
ENKAI.E
ENKAI.E
PNSUT.E
PNSUT.E
ULKER.E
ULKER.E
GENTS.E
GENTS.E
18.02.2015 TRD180215T17
KARTN.E
KARTN.E
KONYA.E
KONYA.E
ASUZU.E
ASUZU.E
SELEC.E
SELEC.E
PETKM.E
PETKM.E
AKCNS.E
AKCNS.E
28.09.2016 TRD280916T17
28.09.2016 TRD280916T17
PARSN.E
17.02.2016 TRD170216T17
SODA.E
GOODY.E
CIMSA.E
CIMSA.E
CIMSA.E
CIMSA.E
CIMSA.E
ERBOS.E
ERBOS.E
EGSER.E
EGSER.E
EGSER.E
Satış Tarihi
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
19.12.2014
09.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
16.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
18.12.2014
09.12.2014
25.12.2014
23.12.2014
09.12.2014
23.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
19.12.2014
11.12.2014
09.12.2014
11.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
08.12.2014
Nominal Değeri
2.000,000
2.000,000
2.000,000
2.000,000
4.000,000
500,000
200,000
2.000,000
2.000,000
1.000,000
750,000
1.000,000
414,000
586,000
5.000,000
300,000
2.500,000
5.000,000
10.000,000
5.000,000
1.250,000
1.000,000
500,000
200,000
6.000,000
1.500,000
20.000,000
100,000
300,000
60,000
20,000
888,000
112,000
10.000,000
5.000,000
2.000,000
2.000,000
1.000,000
1.000,000
10.000,000
1.450.000,000
2.200,000
100.000,000
10.000,000
50,000
274,000
2.726,000
1.500,000
2.191,000
5.000,000
150,000
150,000
1.000,000
1.000,000
3.000,000
Satış Değeri
20.020,00
19.260,00
19.560,00
19.220,00
38.520,00
24.375,00
9.800,00
10.560,00
10.580,00
19.050,00
13.162,50
10.560,00
4.334,58
6.199,88
12.900,00
8.880,00
13.150,00
28.750,00
56.900,00
28.650,00
26.437,50
21.250,00
8.750,00
3.480,00
9.420,00
2.415,00
20.309,35
23.500,00
70.800,00
16.410,00
5.420,00
21.001,20
2.660,00
21.600,00
10.850,00
7.960,00
7.920,00
14.450,00
14.550,00
10.475,19
1.535.798,42
9.746,00
106.386,66
43.700,00
4.807,50
4.438,80
44.024,90
24.075,00
35.056,00
79.750,00
6.292,50
6.270,00
4.000,00
3.990,00
11.910,00
İtfa Tarihi
Nominal Değeri
İtfa Değeri
Alış Tarihi
Nominal Değeri
Alış Değeri
9 – İTFA
Türü Vade Tarihi Tanımı
10 - PORTFÖYE ALIŞLAR
Türü Vade Tarihi Tanımı
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
KTAL
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
KRS
KRS
KRS
KTAL
KRS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
29.01.2015
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
30.01.2015
17.02.2016
AYGAZ.E
THYAO.E
THYAO.E
BIMAS.E
TMSN.E
TMSN.E
KARTN.E
KARTN.E
KARTN.E
ALKIM.E
ASUZU.E
3AyaKadarVD-ALK-TRY
SELEC.E
HEKTS.E
HEKTS.E
HEKTS.E
FROTO.E
PETKM.E
PETKM.E
AKCNS.E
AKCNS.E
AKCNS.E
ENKAI.E
TRD280916T17
TRD280916T17
TRD280916T17
3AyaKadarVD-FKT-TRY
TRD170216T17
PNSUT.E
PNSUT.E
SODA.E
ULKER.E
GOODY.E
GOODY.E
GOODY.E
TTRAK.E
CIMSA.E
CIMSA.E
CIMSA.E
CIMSA.E
ERBOS.E
EGSER.E
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
23.12.2014
26.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
15.12.2014
03.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
15.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
15.12.2014
05.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
10.12.2014
26.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
3.000,000
2.500,000
10.000,000
100,000
1.000,000
6.000,000
100,000
100,000
100,000
1.400,000
1.000,000
0,000
20.000,000
1.500,000
500,000
10.000,000
100,000
3.500,000
1.000,000
500,000
500,000
1.500,000
20.000,000
40.000,000
60.000,000
1.440.000,000
0,000
100.000,000
2.000,000
1.000,000
5.000,000
750,000
75,000
50,000
175,000
400,000
1.000,000
2.000,000
2.000,000
4.691,000
650,000
2.750,000
29.610,00
22.750,00
91.200,00
4.965,00
5.260,00
31.260,00
23.800,00
23.700,00
23.600,00
22.610,00
24.500,00
46.000,00
40.400,00
3.705,00
1.230,00
25.000,00
3.005,00
13.790,00
3.930,00
7.725,00
7.675,00
22.500,00
114.800,00
41.983,80
63.471,34
1.523.845,03
15.057,22
106.910,93
42.500,00
21.200,00
23.450,00
13.162,50
6.915,00
4.632,50
16.126,25
29.100,00
16.200,00
32.700,00
32.900,00
76.932,40
26.812,50
10.422,50
Download

M33A Teknik Bilgi Föyü637 KB