ENF.END.TAH.BONO
OCAK - 2015 AYLIK RAPORU
1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A
B
C
D
E
F
G
H
-
FONUN ADI
KURUCUNUN ÜNVANI
YÖNETİCİNİN ÜNVANI
FON TUTARI
FON TOPLAM DEĞERİ
TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
FONUN KURULUŞ TARİHİ
FONUN SÜRESİ
:
:
:
:
:
:
:
:
TCZB B TİPİ ŞEM. FONUNA BAĞLI ENF. ENDEKS TAH BON
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3.000.000.000,00
1.212.863,95
111.405.500,00
03.12.2012
SÜRESİZ
2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A
B
C
D
E
F
- AY SONU PAY FİYATI
- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI
- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
- YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo
Devlet Tahvilleri
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
:
:
:
:
:
0,010887
0,010932
-0,411636
-0,448061
13,833124
:
:
:
:
:
12,257953
87,742047
0,043799
10,346172
1389,241438
3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A - HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI
11.02.2015 TRT110215T16
26.10.2022 TRT261022T10
01.04.2020 TRT010420T19
20.02.2019 TRT200219T11
23.02.2022 TRT230222T13
C - TERS REPO
1 02.02.2015
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ
E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F - FİNANSMAN BONOLARI
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
M - VOB SÖZLEŞMELERİ
N - VOB NAKİT TEMİNATI
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER
P - EUROBOND
R - VADELİ MEVDUAT
S - KATILIM HESABI
V - ALTIN KATILIM HESABI
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT
U - REPO
Nominal
Rayiç Değer
Oran (%)
Nominal
100.000
100.000
300.000
200.000
100.000
Nominal
91.064
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Rayiç Değer
148.709,66
122.407,60
483.206,13
237.416,51
134.392,59
Rayiç Değer
91.063,95
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Rayiç Değer
Oran (%)
12,217392
10,056520
39,698286
19,505193
11,041159
Oran (%)
7,481451
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A.
B.
a)
b)
c)
C.
a)
FON PORTFÖY DEĞERİ
HAZIR DEĞERLER
Kasa
Bankalar
Hazır Değerler
ALACAKLAR
Takastan Alacaklar T1
Tutar
1.217.196,44
425,23
0,00
425,23
0,00
21,54
0,00
Oran (%)
100,357212
0,035060
0,000000
0,035060
0,000000
0,001776
0,000000
b) Takastan Alacaklar T2
c) Takastan Alacaklar (DT HB)
d) Temettü Alacakları
e) Diğer Alacaklar
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)
D. DİĞER VARLIKLAR
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler
E. BORÇLAR
a) Takasa Borçlar T1
j) SPK Kayda Alma Ücreti
k) Diğer Borçlar
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)
b) Takasa Borçlar T2
c) Takasa Borçlar (DT HB)
d) Yönetim Ücreti
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar
g) İhtiyatlar
h) Krediler
ı) Pay Geri Alışından Borçlar
FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT
0,00
0,00
0,00
21,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.779,26
0,00
25,17
1.102,67
0,00
0,00
0,00
3.651,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.212.863,95
20.000.000.000,00
111.405.500,00
0,010886
0,000000
0,000000
0,000000
0,001776
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,394047
0,000000
0,002075
0,090915
0,000000
0,000000
0,000000
0,301058
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
100,000000
5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
İhrac İzni Ücretleri
İlan Giderleri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyon Giderleri
Döviz aracılık komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücretleri
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
Metal Saklama Giderleri
Saklama Giderleri
Portföy Yönetim Ücreti
IMKB Endeksleri Lisans Ücreti
EFT Masrafı
Türev Islemler Aracilik Komisyonu
25,16
0,00
0,00
90,66
0,00
473,69
2.921,14
29,90
0,00
71,48
730,28
0,00
0,00
0,00
6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Tarih
Kıymet Kodu
Nominal
Tutar
Oran Açıklama
7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Türü Vade Tarihi Tanımı
DT
11.02.2015 TRT110215T16
Satış Tarihi
28.01.2015
Nominal Değeri
100.000,000
Satış Değeri
148.509,31
İtfa Tarihi
Nominal Değeri
İtfa Değeri
Alış Tarihi
30.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
27.01.2015
26.01.2015
Nominal Değeri
62.626,000
76.389,000
84.380,000
63.120,000
63.127,000
Alış Değeri
91.000,00
111.000,00
123.000,00
92.000,00
92.000,00
9 – İTFA
Türü Vade Tarihi Tanımı
10 - PORTFÖYE ALIŞLAR
Türü
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
Vade Tarihi
02.02.2015
30.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
27.01.2015
Tanımı
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
TRPO
26.01.2015
23.01.2015
22.01.2015
21.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
16.01.2015
15.01.2015
14.01.2015
13.01.2015
12.01.2015
09.01.2015
08.01.2015
07.01.2015
06.01.2015
05.01.2015
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT030523T13
TRT030523T13
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
TRT060121T16
23.01.2015
22.01.2015
21.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
16.01.2015
15.01.2015
14.01.2015
13.01.2015
12.01.2015
09.01.2015
08.01.2015
07.01.2015
06.01.2015
05.01.2015
02.01.2015
63.258,000
63.264,000
63.270,000
66.642,000
86.845,000
95.626,000
124.595,000
229.541,000
258.494,000
186.070,000
190.112,000
194.785,000
194.804,000
168.891,000
152.282,000
152.992,000
94.000,00
94.000,00
94.000,00
99.000,00
129.000,00
142.000,00
185.000,00
246.000,00
277.000,00
280.000,00
286.000,00
293.000,00
293.000,00
254.000,00
229.000,00
230.000,00
Download

ENF.END.TAH.BONO OCAK - 2015 AYLIK RAPORU 1