YAPI VE KREDI BANKASI A.S
(YFV) YKB AS B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI KIRA SERTIFIKALARINA YATIRIM
YAPAN ALT FONU (17. ALT FON)
AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YFV) YKB AS B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI KIRA SERTIFIKALARINA YATIRIM
YAPAN ALT FONU (17. ALT FON)
:
YAPI VE KREDI BANKASI A.S
:
YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
0.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
9,220,895.89
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
910,959,634.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
25.06.2014
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.010122
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.010103
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
0.00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
94.35%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
5.65%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.00%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
01/09/2014 17:07:16
Sayfa 1 / 3
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
8.30%
8488216.29%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
J) TERS REPO
:
K) DİĞER
:
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
368.01
Nominal Değeri
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
9,229,824.10
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
7,072.70
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
16,000.91
FON TOPLAM DEĞERI
:
9,220,895.89
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
%
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370031
Rayiç Değeri
SGMK Tahvil Borsa Payı
14,237.37
739.97
56.47
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
69.80
37006
Saklama Giderleri
85.42
37008
Banka Masrafları
Toplam
42.35
15,231.38
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
01/09/2014 17:07:16
Sayfa 2 / 3
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/09/2014 17:07:16
:
Giriş Tarihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 3 / 3
Download

Ağustos 2014