YKB
(YBE)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ SEMS FO NU BAG TAHVİL VE BONO
(EURO BO ND) FO NU (11. ALT FON)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YBE)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ SEMS FO NU BAG TAHVİL VE BONO
(EURO BO ND) FO NU (11. ALT FON)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
15,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
388,200,861.82
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
5,814,407,585.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
29.06.2000
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.066765
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.065417
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
2.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
7.24%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
22.06%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet T ahvili
0.08%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
1.52%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.86%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
3.78%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.56%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
86.34%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.30%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:03:52
Sayfa 1 / 5
Vadeli_TL
3.31%
Vadeli_YP
2.25%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
49.07%
329185107.59%
:
3317.17
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
T RFALFK91513
300,000.00
283,656.00
0.07
T RSCKKB61516
160,000.00
166,787.20
0.04
T RSCKKBA1518
200,000.00
203,384.00
0.05
T RPAKYB31619
2,000,000.00
1,800,040.00
0.47
T RSKRSN51620
100,000.00
101,775.00
0.03
T RSCKKB71614
1,500,000.00
1,516,440.00
0.39
T RSEKOF71613
200,000.00
202,646.00
0.05
A) HİSSE SENET LERİ
:
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RSAZEV71617
70,000.00
70,995.40
0.02
T RSNURL71614
1,000,000.00
1,008,060.00
0.26
T RSDGOZ81719
300,000.00
305,322.00
0.08
1,250,000.00
3,230,246.74
0.84
150000.00
418867.40
0.11
VKBN150418
1000000.00
2511273.47
0.65
AKFK170418
2150000.00
5463397.47
1.42
T UPRST020518
1650000.00
4212866.41
1.09
FINBN300419
2550000.00
6682649.36
1.73
HALKB040619
2300000.00
5884246.58
1.53
ZRT030719
3300000.00
8334661.94
2.16
500000.00
1304894.23
0.34
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
T 251124
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
T 090318
GARAN171019
06/03/2015 12:03:52
:
Sayfa 2 / 5
T 221019
900000.00
2343189.86
0.61
T SKB301019
2700000.00
7111225.32
1.84
YKB220120
400000.00
980851.75
0.25
HALKB050220
1000000.00
2431616.38
0.63
ISB300420
1300000.00
3353930.89
0.87
ISB250621
2000000.00
5067911.24
1.31
EX230921
1500000.00
3906275.64
1.01
ISB241022
700000.00
1780325.32
0.46
VKBN011122
2500000.00
6331535.00
1.64
YKB061222
4285000.00
10522149.40
2.73
ARCLK030423
1000000.00
2473921.28
0.64
300000.00
845231.57
0.22
ISB101223
VKBN030225
8750000.00
21666669.06
5.62
T 140717
750000.00
2117893.71
0.55
T 030418
2200000.00
6300842.00
1.63
T 110319
1200000.00
3527581.59
0.91
T 071119
5000000.00
14997111.77
3.89
T 050620
5970000.00
17576217.03
4.56
T 300321
5200000.00
14627599.67
3.79
T 250322
3200000.00
8773258.67
2.27
T 260922
6200000.00
18194509.52
4.72
T 230323
3270000.00
7914607.77
2.05
T 220324
5600000.00
16065891.00
4.16
T 050225
9540000.00
29946308.17
7.76
T 150130
4330000.00
19422857.46
5.03
T 140234
3840000.00
13317692.54
3.45
T 170336
4330000.00
13852094.20
3.59
T 050338
950000.00
3194088.84
0.83
T 300540
4050000.00
12809031.30
3.32
T 140141
4400000.00
12713898.57
3.30
T 160443
2850000.00
7222845.56
1.87
T 170245
T OPLAM
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
59
06/03/2015 12:03:52
400000.00
1249526.73
0.32
114,215,000.00
327,451,545.65
84.88
9,870,218.33
9,870,218.33
2.56
1,000,833.33
1,000,833.33
0.26
400,333.33
400,333.33
0.10
820,683.33
820,683.33
0.21
1,008,750.00
1,005,535.86
0.26
1,514,437.50
1,507,857.85
0.39
1,514,875.00
1,507,855.70
0.39
1,000,000.00
2,517,130.63
0.65
Sayfa 3 / 5
46
1,000,000.00
2,511,925.90
0.65
35
1,002,506.20
2,514,669.58
0.65
59
1,000,000.00
2,515,778.88
0.65
44
1,000,000.00
2,510,446.36
0.65
87
1,000,000.00
2,515,772.41
0.65
42
1,000,000.00
2,508,290.19
0.65
49
1,200,000.00
3,009,948.10
0.78
35
2,000,000.00
2,017,702.27
0.52
42
1,500,000.00
1,516,661.40
0.39
44
1,000,000.00
1,011,789.45
0.26
42
2,000,000.00
2,017,860.06
0.52
56
1,500,000.00
1,520,009.44
0.39
42
1,500,000.00
1,501,732.93
0.39
56
2,000,000.00
2,006,466.68
0.52
35,832,637.02
48,309,502.01
12.52
1,120,422.18
1,120,422.18
0.29
1,120,422.18
1,120,422.18
0.29
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
385,770,822.17
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,524,782.40
C. ALACAKLAR (+)
:
1,411,302.21
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
1,506,044.96
FON T OPLAM DEĞERI
:
388,200,861.82
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
429,100.48
381.08
114.54
1,400.00
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
6,080.19
3 7 008
Banka Masrafları
420.89
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
37013
Kur Farkı Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
3 7 0 98
Küsürat farkları
T oplam
06/03/2015 12:03:52
76.70
603,197.23
1,730.81
17,048.18
0.01
1,059,654.92
Sayfa 4 / 5
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:03:53
:
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 5 / 5
Download

(EUROBOND) FONU (11. ALT FON)