YKY
(YAF) YKR A.Ş. A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI DEGISKEN ALT FO N (1.ALT FO N)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YAF) YKR A.Ş. A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI DEGISKEN ALT FO N (1.ALT FO N)
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YKY
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
16,425,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
14,424,593.33
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
77,544,693.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
18.03.1998
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.186017
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.191680
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-2.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
-0.66%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
16.33%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
60.04%
Devlet T ahvili
21.39%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
5.19%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
12.99%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.35%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
06/03/2015 11:24:57
Sayfa 1 / 4
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0400%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
185.80%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
4.64%
3684923.90%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
A) HİSSE SENET LERİ
:
300.57
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AEFES
11,450.26
234,730.39
1.69
AKBNK
85,000.81
697,006.61
5.02
AKBNK
42,500.00
348,500.00
2.51
AKGRT
0.00
0.00
0.00
ALARK
3,000.01
11,880.04
0.09
ANACM
0.50
1.00
0.00
ANHYT
0.71
3.90
0.00
ANSGR
0.17
0.24
0.00
ARCLK
0.00
0.02
0.00
AYGAZ
21,100.00
206,780.00
1.49
BIMAS
7,500.00
352,500.00
2.54
CCOLA
5,330.00
259,837.50
1.87
DGGYO
0.19
0.88
0.00
DOHOL
1.79
1.25
0.00
EKGYO
60,000.00
187,800.00
1.35
ENKAI
18,500.25
94,721.25
0.68
EREGL
53,566.98
226,052.67
1.63
FROTO
12,250.00
415,887.50
3.00
GARAN
100,000.00
898,000.00
6.47
GARAN
15,000.00
134,700.00
0.97
HALKB
27,500.00
411,125.00
2.96
HURGZ
0.19
0.14
0.00
ISCTR
60,000.34
377,402.13
2.72
ISCTR
15,000.00
94,350.00
0.68
ISGYO
0.37
0.66
0.00
80,000.00
120,800.00
0.87
KAREL
KCHOL
0.52
6.05
0.00
KCHOL
4,000.00
46,800.00
0.34
06/03/2015 11:24:57
Sayfa 2 / 4
KOZAL
0.67
14.79
0.00
KRDMD
0.38
0.70
0.00
MGROS
11,500.00
258,175.00
1.86
PETKM
0.04
0.15
0.00
PT OFS
0.19
0.97
0.00
SAHOL
55,499.90
537,239.00
3.87
SISE
0.12
0.43
0.00
SKBNK
75,000.00
140,250.00
1.01
SKBNK
2,529.46
4,730.09
0.03
SKBNK
1,264.73
2,365.05
0.02
SKBNK
1,149.76
2,150.04
0.02
SKBNK
574.88
1,075.02
0.01
T CELL
40,000.16
526,002.12
3.79
T EBNK
0.14
0.29
0.00
T HYAO
0.19
1.75
0.00
T KFEN
0.04
0.19
0.00
T OASO
0.89
14.55
0.00
T RCAS
50,000.00
115,000.00
0.83
T RKCM
20,000.06
73,600.23
0.53
T SKB
0.71
1.40
0.00
19,472.00
141,950.88
1.02
T UPRS
5,260.00
278,780.00
2.01
VAKBN
22,500.30
118,351.58
0.85
YAZIC
16,500.00
342,375.00
2.47
YKBNK
60,701.03
281,652.77
2.03
ZOREN
0.90
1.90
0.00
1,003,659.60
7,942,621.11
57.23
T RT150715T17
800,000.00
774,520.00
5.58
T RT190815T12
100,000.00
95,942.00
0.69
T RT161116T19
800,000.00
814,320.00
5.87
T RT080317T18
1,200,000.00
1,266,996.00
9.13
T OPLAM
2,900,000.00
2,951,778.00
21.27
730,000.00
721,561.20
5.20
138,102.08
138,102.08
1.00
TTKOM
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RFYAKF41511
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T RT190815T12
06/03/2015 11:24:57
Sayfa 3 / 4
T RT280916T19
1,501,177.40
1,501,177.40
10.82
1,639,279.48
1,639,279.48
11.81
GSP
31,035,859.00
572,921.96
4.13
T OPLAM
31,035,859.00
572,921.96
4.13
50,007.17
50,007.17
0.36
50,007.17
50,007.17
0.36
T OPLAM
K) DİĞER
:
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,803.65
C. ALACAKLAR (+)
:
1,513,150.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
968,529.25
FON T OPLAM DEĞERI
:
14,424,593.33
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
13,878,168.92
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
33,667.84
380.80
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
3 7004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
156.44
3 7 008
Banka Masrafları
111.55
37009
Noter T asdik ve Ücreti
116.83
3 7 0142
3 7 023
246.27
5,496.69
76.70
KYD Endeks Lisans Giderleri
708.00
VIOP İşlemi Komisyonu
468.31
T oplam
41,429.43
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
SKBNK Bdl :%5.06 Bds :%2.30
27.02.2015
75000.00
3794.19 1724.63
06/03/2015 11:24:57
Sayfa 4 / 4
Download

YKY AYLIK RAPORUDUR. (YAF) YKR A.Ş. A TIPI SEMSIYE