STRATEJİ B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
2 Ocak 2015
Strateji B Tipi Tahvil ve Bono Fonu en az %51'i sabit getirili menkul kıymetlere yatırım
yapan bir yatırım fonudur. Fonun SGMK portföyü DIBS, TÜFE endekli hazine tahvili ve
kurumsal şirket bonolarından oluşur.
Uygun görülmesi durumunda %49'luk kısıma piyasa riski (beta) düşük, temettü getirisi
yüksek hisse senetleri eklenerek getiriyi arttırmak hedeflenebilir.
Fon, özellikle sadece nitelikli yatırımcıların ulaşabildiği ve getirisi yüksek kurumsal şirket
bonolarına ulaşabilmek için kullanılabilecek bir enstrüman özelliği taşımaktadır.
Kuruluşundan Bu Yana Yatırım Araçları Performansı
5.91%
5.60%
5.80%
5.34%
5.40%
5.20%
5.00%
Stj Tahvil Bono
STT
0.0106
4,951,994
2,128,151
0.52%
5.91%
0.01
0.01
-
O/N Repo
0.73%
5.34%
8.11%
35.93%
0.51%
6.33%
* 27/04/2014 itibariyle
6.00%
5.60%
Performans
Pay Fiyatı
Büyüklük (TL)
Büyüklük (USD)
Aylık Getiri
Yılbaşı İtibarıyla Getiri*
1 Yıllık Getiri
5 Yıllık Getiri
Alfa
Beta
Ortalama Aylık Getiri
Yıllıklandırılmış Getiri**
O/N Repo
Tahvil Bono Fonu
Endeksi
** 5 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.
Fon Künyesi
İhraç Tarihi
ISIN
Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti
Yönetici Kurum
Saklama Kuruluşu
Denetçi
Para Birimi
Bloomberg Kodu
27/04/2014
TRYSTJM00021
%100 O/N Repo
Yıllık %1.825
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası
PriceWaterhouseCoopers Türkiye
TL
Kuruluşundan Bu Yana Aylık Getirileri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
2014
0.34%
0.94%
0.68%
0.69%
0.60%
0.55%
0.76%
0.66%
0.52%
5.91%
'
107
7 TL
106
6 TL
105
5 TL
104
103
4 TL
102
3 TL
101
100
2 TL
99
1 TL
98
97
0 TL
BÜYÜKLÜK
Mustafa AZAMİ
[email protected]
+90 (212) 354 79 16-17
STRATEJİ TAHVİL VE BONO FONU
O/N REPO
Dilara KÖSEOĞLU
[email protected]
+90 (212) 354 79 18-19
Download

(STT) B Tipi Tahvil Bono Fonu