STRATEJİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON
2 Ocak 2015
Strateji A tipi Değişken Fon ayrıntılı temel analiz yöntemiyle piyasa değerinin iskontolu
olduğunu düşündüğü şirket hisselerinden oluşan seçici hisse portföyüyle performans
kriterine göre daha iyi getiri sağlamayı hedefler. ST1 fonun performans kriteri % 95
BİST100 + %5 O/N Repo getirisinden oluşmaktadır. Günlük dalgalanmaların dışında uzun
vadeli hedefe odaklanıp Türkiye’nin dinamik şirketlerinin büyüme ve karlılığına
yatırımcıları adına ortak olan ST1 fon, bir değer fonudur.
Son 7 Yılın Yatırım Araçları Performansı
300%
250%
Performans
Pay Fiyatı
Büyüklük (TL)
Büyüklük (USD)
Aylık Getiri
Yılbaşı İtibarıyla Getiri
1 Yıllık Getiri
5 Yıllık Getiri
Alfa
Beta
Ortalama Aylık Getiri*
Yıllıklandırılmış Getiri**
ST1
BIST100
5.8767 85721.13
44,938,555
19,312,628
3.50%
-0.52%
29.49%
26.43%
29.49%
26.43%
130.59%
62.27%
0.45
0.96
1.40%
0.81%
18.19%
10.17%
MSCI EM
956.28
-4.82%
-4.63%
-4.63%
-3.35%
-0.06%
-0.68%
* 5 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.
** 5 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.
250%
Fon Künyesi
İhraç Tarihi
ISIN
Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti
Yönetici Kurum
Saklama Kuruluşu
Denetçi
Para Birimi
Bloomberg Kodu
200%
150%
99%
95%
60%
100%
50%
0%
Stj Değişken Hisse Fonları
Fon
BİST 100
USD
11/03/1997
TRMST1WWWWW8
%95 BİST100 + %5 O/N Repo
Yıllık %3.43
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası
PriceWaterhouseCoopers Türkiye
TL
STMADEG TI Equity
Son 11 Yılın Aylık Getirileri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
2004
-1.00%
8.32%
13.07%
-6.21%
-3.51%
1.27%
7.03%
4.19%
7.94%
4.41%
0.77%
7.94%
51.89%
2005
14.29%
3.25%
-5.58%
-9.30%
6.75%
5.25%
12.46%
3.19%
4.04%
-1.18%
14.83%
10.54%
71.96%
2006
7.34%
17.35%
-4.88%
0.84%
-8.28%
-8.77%
7.30%
2.63%
-0.67%
8.69%
-0.89%
2.01%
21.54%
2007
5.64%
0.43%
5.12%
1.24%
18.00%
0.05%
6.23%
-0.55%
9.49%
1.75%
-5.55%
1.62%
50.55%
2008
-15.55%
6.76%
11.89%
13.51%
-5.18%
-9.29%
5.45%
1.13%
-16.57%
-26.98%
-6.73%
6.60%
-49.91%
2009
-3.23%
-1.70%
10.25%
32.04%
17.95%
10.21%
7.80%
18.42%
12.86%
-0.92%
0.51%
17.09%
202.43%
2010
11.11%
-7.51%
12.53%
6.69%
-10.51%
1.26%
4.19%
1.80%
9.90%
5.56%
-2.57%
13.73%
52.47%
2011
1.05%
-3.89%
7.89%
9.12%
-5.91%
-0.79%
-0.25%
-18.93%
7.29%
-0.47%
-8.70%
-5.66%
-20.61%
2012
10.96%
7.83%
6.94%
-2.09%
-7.81%
13.60%
4.76%
6.13%
0.46%
2.98%
-1.10%
6.30%
58.66%
2013
3.88%
0.92%
9.80%
2.70%
1.37%
-12.58%
-5.29%
-11.80%
11.84%
5.28%
-1.49%
-11.42%
-8.60%
2014
-7.39%
1.71%
6.58%
9.03%
5.03%
1.30%
6.83%
-0.80%
-6.62%
6.09%
2.31%
3.50%
29.49%
50000
100 TL
45000
90 TL
40000
80 TL
35000
70 TL
30000
60 TL
25000
50 TL
20000
40 TL
15000
30 TL
10000
20 TL
5000
10 TL
0
0 TL
BÜYÜKLÜK
Mustafa AZAMİ
[email protected]
+90 (212) 354 79 16-17
STRATEJİ DEĞİŞKEN FONU
PERFORMANS KRİTERİ
Dilara KÖSEOĞLU
[email protected]
+90 (212) 354 79 18-19
Download

(ST1) A Tipi Değişken Fon - Strateji Menkul Değerler