Cam Vakıf
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Ve İştirakleri
Sosyal Güvenlik ve Bilimsel Araştırma Vakfı
Temsilciler Meclisi
Olağan Genel Kurul Toplantısı
26. Yıl
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
Temsilciler Meclisi Gündemi
Madde 1
Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili, Genel Kurul Tutanaklarının
İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
Madde 2
2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 3-4
2014 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider Hesaplarının Tetkiki
Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5-6
İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması Denetim Kurulunun İbrası
Madde 7
2015 yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Madde 8
Dilek ve Temenniler
Mali Durumumuz
31.12.2014 tarihi itibariyle bilanço aktif
toplamımız defter değeri ile 103 Milyon TL,
rayiç değerlerle ise 202 Milyon TL’dir.
2014 yılın başında rayiç değerlerle 180
Milyon TL olan aktif varlığımız yıl içerisinde
30.6 Milyon TL. emekli aylığı ve emekli
ikramiyesi ödemesine karşın azalmamış
aksine % 12.2 artış göstermiştir.
Yılar İtibariyle Vakıf Varlığımız
Yıllar itibariyle Dolar ve TL bazında vakfımızın malvarlığının seyri yukarıdaki grafikte
yer almaktadır.
Yatırım Araçları Nominal Getiri Karşılaştırması
Finansal yatırım araçlarının nominal getiri oranları Reel Sektör AR-GE ve
Uygulama Daire Başkanlığı İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü’nün
([email protected]) web sayfasından alınmıştır.
Portföyün Oransal Dağılımı
Bilanço değerlerine göre varlıklarımızın % 45’i devlet tahvili ve hazine bonolarından%
42’si hisse senetlerinden , %8’i Yatırım Fonlarından ve %5’i Döviz Tevdiat ve Vadeli
Mevduat yatırımlarından oluşmaktadır.
Hisse Senetlerinin Dağılımı
Bilanço değerlerine göre 43.6 milyon TL. olan hisse senedi portföyümüz
içinde vakfımız, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin % 1,14 Trakya Cam
Sanayii A.Ş.’nin % 1,44 Soda Sanayii A.Ş.’nin ise %0,59 Anadolu Cam
Sanayii A.Ş.’nin ise %0,65 oranında ortağı durumundadır.
Vakıf Gayrimenkulü
Vakfın maliki bulunduğu taşınmazın kira sözleşmenin süresi 2014
Kasım ayında bitmiştir.
Vakıf Yönetim Kurulu gayrimenkulün değerinin tespiti amacıyla 3
değişik gayrimenkul değerleme şirketine expertiz raporu hazırlatmış,
ekspertiz değerlerlerine ek olarak toplulukta daha önce çalışmış
emekli İnşaat Müdürlüğü yöneticileri ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda Vakıf Yönetim Kurulu kira sözleşmesinin
2+1 yıl opsiyonlu olarak uzatılmasına karar vermiş ve kira tutarının
aylık 19.240 Dolardan yaklaşık % 17’lik artışla 22.500 Dolara
yükselmesini sağlamıştır.
Aktüer Raporu
Yıllar
Yatırım Geliri Oranları
(%)
2008
11,88
2009
25,61
2010
43,06
2011
43,25
2012
50,03
2013
49,68
Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Dairesi vakfımızdan farklı bir aktüere revize rapor
hazırlattırılmasını talep etmiş, bu kapsamda Aktüerler Derneği Başkanı Sayın Orhun
Emre Çelik’e aktüer roparu hatırlattırılarak Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.
Aktüer, vakfın üyelerine karşı olan yükümlülüklerini mümkün olan en uzun sürede
yerine getirebilmesi için yatırım gelirinin önümüzdeki yıllarda, geçmişte olduğu gibi
yüksek oranda gerçekleştirilmesi gerektiğini rapor etmiştir.
Üye Sayımız
31.12.2014 tarihi itibariyle 1157 üye ve hak sahibine
vakfımızdan emekli aylığı ödenmektedir.
Emekli Üye Yaş Dağılımı
Emekli üyelerimizin yaş dağılımı 51-70 yaşları arasında
yoğunlaşmaktadır. Emeklilerimizin ortalama yaşı 60’tır.
Yıllar İtibariyle Emekli Maaş Ödemeleri
2014 yılında ödenen emekli aylıkları tutarı 28.2 Milyon TL olarak gerçekleşmiş
olup ayrıcı 2.4 Milyon TL. emekli ikramiyesi ödenmiştir. 2015 yılı için yaklaşık
30.6 Milyon TL. emekli aylığı ödemesi öngörülmüştür.
Emekli Aylığı Artışı Karşılaştırması
Vakfımız ilk emekli aylığı ödenmeye başlanan 2000 yılından bugüne kadar
kümülatif bazda emekli aylıklarını %863 artırmıştır. Emekli aylığı artışı SSK
emekli aylığı artışının ve Tüfe artışının üzerinde gerçekleşmiştir.
Tüm üyelerimize sağlık
ve esenlikler dileriz.
Download

Slide 1 - Şişe Cam Vakfı | camvakif.org.tr