T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
Karşılaştırma Ölçütü
Tarih
31.01.2014
28.02.2014
31.03.2014
30.04.2014
30.05.2014
30.06.2014
31.07.2014
29.08.2014
30.09.2014
31.10.2014
28.11.2014
31.12.2014
02.01.2015
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
KYD ÖST SABİT
ENDEKSİ
128,27
129,08
130,14
131,33
132,43
133,67
134,74
135,68
136,76
137,80
138,81
139,82
139,89
140,00
140,04
140,09
140,14
140,18
140,28
140,32
140,36
140,39
140,43
KYD 91 GÜN
BONO ENDEKSİ
968,42
975,73
983,57
995,17
1004,16
1011,70
1019,08
1025,02
1031,64
1040,32
1049,17
1053,07
1053,22
1054,79
1056,39
1057,56
1057,81
1057,86
1059,33
1059,20
1059,27
1059,59
1059,15
KYD O/N REPO
BRÜT ENDEKSİ
494,06
498,00
502,59
506,71
510,75
514,64
518,15
521,43
525,22
529,57
533,22
537,94
538,19
538,64
538,78
538,93
539,08
539,22
539,65
539,80
539,94
540,08
540,23
Getiri Oranları
Karşılaştırma
Ölçütünün
Fonun Getirisi
Getirisi (%)
(%)
0,48%
0,48%
0,76%
0,53%
0,85%
0,75%
1,01%
0,84%
0,85%
0,71%
0,77%
0,74%
0,72%
0,62%
0,61%
0,54%
0,69%
0,58%
0,83%
0,63%
0,77%
0,62%
0,61%
0,63%
Download

Tarih KYD ÖST SABİT ENDEKSİ KYD 91 GÜN BONO ENDEKSİ