KATILIMCILARA DUYURU
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formu metinleri,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/04/2014 tarih ve 12233903-310.06-268 sayılı izin
doğrultusunda değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir;
Değişiklikler 11/04/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İçtüzük, izahname ve tanıtım formu metinlerinde değişiklik yapılan fonlarımızın
unvanlarına ve kodlarına aşağıda yer verilmiştir.
1)
Fon Unvanı
Fon
Kodu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
GHL
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
GHI
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
GHE
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
GED
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
GEF
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) GHG
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
GHH
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma
Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu
GHK
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu
GHT
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
GKB
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları GHF
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu
GEA
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
GEG
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
GEH
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik GEK
Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu
GES
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
GHA
2)
Fon unvanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ
YENİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik
Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları
Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Yatırım Fonu
Bazı fonların portföylerinde yer alan belirli varlıklara ilişkin yatırım stratejisi bant
aralıklarında ve bazı fonların karşılaştırma ölçütlerinde değişiklikler yapılmış olup aşağıdaki tabloda
yapılan değişikliklere yer verilmektedir.
3)
FON
KODU
ESKİ
YENİ
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %20’si oranında
yapılacaktır.
GEH
GHF
GHH
GHK
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
%90 İMKB 100 Endeksi
%9 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
%95 BIST100 Endeksi
%4 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Ters repo için %0-30
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Ters repo için %0-10
*Kamu ve özel sektör kira sertifikaları için
%0-20
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
%90 İMKB 30 Endeksi
%9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
%95 BIST 30 Endeksi
%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD USD Eurobond Endeksi
%8 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(USD)
%95 KYD USD Eurobond Endeksi
%3 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(USD)
GHT
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Ters repo/Borsa Para Piyasası İşlemleri için
%0-30
Türk özel sektör borçlanma araçları için %020
Varlığa dayalı menkul kıymetler için %0-20
Gelire endeksli senetler için %0-20
Gelir ortaklığı senetleri için %0-20
Mevduat/katılım hesabı için %0-20
Ters repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri için
%0-20
Türk özel sektör borçlanma araçları için %0-30
Varlığa dayalı menkul kıymetler için %0-30
Gelire endeksli senetler için %0-30
Gelir ortaklığı senetleri için %0-30
Mevduat/katılma hesabı için %0-25
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Yatırım Stratejisi
GKB
Ters Repo/Takasbank para piyasası işlemleri
%0-%20
Mevduat/Katılma Hesabı %0-25
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
GEG
%97 KYD Altın Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD TL Bono Endeksi 547 Gün
%1 KYD ÖST Endeksi (sabit)
%80 Garbo Genel Endeksi
%10 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST 30 Endeksi
%3 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD OST (sabit)
%1 KYD OST (değişken)
Karşılaştırma Ölçütü
%97 KYD Altın Endeksi
*%1 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
*%1 KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
*%1 KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Endeksi
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
%90 IMKB 30 Endeksi
%9 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
GHG
Yatırım Stratejisi
Ters Repo/borsa para piyasası işlemleri %0%30
Mevduat/Katılım Hesabı %0-20
%70 Garbo Genel Endeksi
%20 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi
%5 İMKB 30 Endeksi
%3 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
%1 KYD OST (sabit)
%1 KYD OST (değişken)
GHA
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
%95 BIST 30 Endeksi
%4 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Yatırım Stratejisi
Yatırım Stratejisi
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD USD Eurobond Endeksi
%8 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(USD)
%95 KYD USD Eurobond endeksi
%3 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
(USD)
Karşılaştırma Ölçütü
GES
%93 KYD 360 TL Bono Endeksi
%5 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD ÖST Endeksi (sabit)
%1 KYD ÖST Endeksi (değişken)
Karşılaştırma Ölçütü
*%93 KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
*%5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
*%2 KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Endeksi
Yatırım Stratejisi
Ters repo için %0-30
GEK
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin
en
fazla
%20’si
oranında
yapılacaktır.
Yatırım Stratejisi
Ters repo için %0-10.
*Kamu ve özel sektör kira sertifikaları için
%0-20
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
* Fon Yatırım Stratejisi’ne yeni eklenen varlıklar belirtilmektedir.
4) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı çerçevesinde, aşağıda
yer alan fonlarımızın yatırım stratejilerinden yabancı varlıklar çıkartılmış olup, söz konusu
fonlar tarafından yabancı varlıklara yatırım yapılmayacaktır
Fon Unvanı
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma
Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Kodu
GEG
GED
GHG
GHH
Tüm fonlarda Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine, söz konusu yönetmelik çerçevesinde oluşturulan içtüzük ve
izahname standartlarına uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.
5)
Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr)
yayımlanan içtüzük ve izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.
Download

KATILIMCILARA DUYURU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş