2013 Yıl Sonu Değerlendirmesi
SGMK/ Şirket Tahvilleri
13 Mart 2014
Deva Holding
Rekabetin yoğun olduğu zor bir pazarda, Deva Holding pazar payını korudu.
Şirketin satışları 2013 yılında 418,4 milyon TL geçen seneye göre hemen hemen aynı
kaldı. Pazar paylarında ise 2013 yılında herhangi bir kayıp söz konusu değil. Holding
2013 yılında TL bazında %3,8’lik piyasa payıyla 6. sırada, kutu pazar payında da %5,3
Dolaşımdaki kıymet
pazar payıyla 4. sıradaki yerini korumayı başardı.
Veteriner ve tarım ilaçlarındaki gerileme toplam satışları aşağı çekti. Beşeri ilaç Deva Holding
satışları yıllık bazda %3 artış göstererek 398,9 milyon TL’ye ulaşarak satışların büyük ISIN <TRSDEVA61615>
çoğunluğunu oluşturmaya devam etti (%93,2). Özellikle referans fiyatlama sistemi ve 100milyon TL Değişken (2 yıl
vadeli gösterge kıymet+ 300bps)
2009’dan bu yana değişmeyen 1,9595 EUR/TL kuru nedeniyle piyasada yaşanan fiyat
İhraç tarihi: 07/05/2013
erozyonu göz önünde bulundurulduğunda, bu artışı olumlu değerlendiriyoruz. Buna
Vade: 09/06/2016
karşın, veteriner ve tarım ilaç satışları 2013 yılında yıllık bazda yarı yarıya azalış
göstererek 12,3 milyon TL seviyesine geriledi ve toplam satış performansını aşağı
çekti. Veteriner ve tarım ilaçları sektöründe yıl içinde görülen daralma büyük bir ajansla
olan anlaşmanın sona ermesinden kaynaklandı. Şirket yetkilileri 2014’ün veteriner ve
tarım ilaçları için daha iyi bir yıl olacağına inanıyor. AR-GE yatırımları sayesinde 2014
yılında satışların 2012 yılındaki 24,9 milyon TL’nin üzerinde olması bekleniyor.
Deva 09-06-2016
Yükselen hammadde fiyatları ve artan pazarlama maliyetleri, satış ve dağıtım 103
giderleri FAVÖK marjının düşmesine neden oldu. Türk Lirasında 2013 yılında 102
gözlenen sert değer kaybının yılın ikinci yarısında, özellikle son çeyreğinde artmasıyla
birlikte, Deva’nın hammadde maliyetleri baskı altına girdi. Holding’in 261,5 milyon TL
tutarındaki satış maliyetlerinin yaklaşık %60-65’i yabancı para cinsinden. Piyasadaki
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
101
100
şiddetli rekabete paralel, yılın ikinci yarısında da şirketin promosyon, reklam ve dağıtım
99
giderleri artmaya devam etti. Eczanelere promosyonel olarak dağıtılan bedava ürün
98
miktarındaki artış karlılığı düşüren temel nedenlerden biriydi. Bütün bunların
97
sonucunda, 2013 yılında FAVÖK marjı bir önceki yılki %19 seviyesinden %14’e
geriledi.
Varlık satışları ve ertelenmiş vergi geliri artan finansal giderlerin net kar
Fiyat
Getiri
üzerindeki baskısını kısmen azalttı. 2013 yılının Aralık ayında Deva, atıl hale gelen
Topkapı üretim tesislerinin satışından 12,7 milyon TL gelir elde etti. Yılın ikinci
yarısında artan faizler ve Türk Lirası’nda gözlenen değer kaybı nedeniyle, Holding
önceki yıla göre daha yüksek kur farkı yazdı. 2012 yılındaki 0,7 milyon TL net kur farkı
geliri varken 2013 yılında 10,3 milyon TL net
kur farkı gideri yazıldı. Bunun
sonucunda, finansal giderler 2012 yılında 23,6 milyon TL olurken, 2013 yılında 36,7
milyon TL’ye yükseldi. Buna ek olarak 0,5 milyon TL ertelenmiş vergi geliri sayesinde
(2012’de 7 milyon TL vergi gideri yazılmıştı) 24,6 milyon TL net kar elde edildi (2012
net kar: 34,2 milyon TL).
SGMK Araştırm a
Uğursel Önder
T: +90 212 350 25 36
[email protected]
Yoğun yatırım harcamaları nedeniyle finansman ihtiyacı devam etti. Devam eden
yatırımlar nedeniyle serbest nakit akımı negatif alanda kalmaya devam ederek 100,2
milyon TL’ye yükseldi (2012:-46,3 milyon TL). Yatırım harcamalarının artması, özellikle
AR-GE (oftalmoloji ve onkoloji ürünleri) ve ürün lisanları ve haklarının alınması,
finansman ihtiyacının artmasına neden oldu. İşletme sermayesi gereksinimleri
stoklardaki artış nedeniyle 2012 yıl sonuna göre sınırlı bir artış göstererek 298,3
milyon TL’ye ulaştı (2012: 285,9 milyon TL). Ancak çoğunlukla yabancı para cinsinden
tutulan mevduatlardan oluşan nakit ve nakit benzerleri yükseliş göstererek 2013
yılında 55,4 milyon TL’ye ulaştı (2012: 16,6 milyon TL).
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız
1
13/03/2014
Toplam borç yükselmeye devam etti ancak Holding borçlarının vadesini uzatmayı
ve yabancı para cinsi borçlarını azaltmayı başardı. Toplam borç 2013 yılı sonunda
268,8 milyon TL’den 349 milyon TL’ye yükseldi. Buna karşı şirketin finansman yapısında
iki önemli gelişme görüldü.
Holding Mayıs 2013’de ihraç ettiği 200 milyon TL tutarındaki şirket tahvili sayesinde
borçlarının vadesini uzattı. Böylelikle Deva’nın uzun vadeli borcu toplam borcun %
52’sine yükseldi (2012: %20: 181,9 milyon TL). Holding elde ettiği Türk lirası kaynağı
yatırımlarının yanı sıra yabancı para cinsinden borç miktarını azalmakta kullandı. Şirketin
izlediği bu finansman stratejisini başarılı buluyoruz.
2013 yılı itibariyle Deva Holding’in toplam borçlarının sadece %14’ü yabancı para
cinsinden olup 48 milyon TL düzeyindedir. Holding 2013 yılında kısa döviz pozisyonunu
kayda değer oranda azaltarak 26 milyon TL’ye indirdi (2012: 38,4 milyon TL). Buna ek
olarak Deva kısa vadeli yabancı para cinsi borcundan daha fazla bir miktarda yabancı
para cinsinden mevduat bulundurarak nakit akışını kurdaki dalgalanmalara karşı
korumaya çalıştı. Denetim raporundaki duyarlılık analizine göre, TL’nin ABD Doları ve
EUR karşısında %10 değer kaybetmesiyle, net karda sadece 0,95 milyon TL azalış
bekleniyor (2012: 4,3 milyon TL).
2
13/03/2014
31/12/13 itibariyle özet finansal veriler
TL m n
Gelirler
2013
2012
2011
Satış gelirleri
Yıllık Değişim
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
418,4
-0,3%
156,9
38%
419,5
3,6%
168,4
40%
405,0
5,0%
136,5
34%
Diğer faaliyet gelirleri/ giderleri
FVÖK (Operasyonel kar) *
FVÖK Marjı
yıllık değişim
FAVÖK
FAVÖK Marjı
yıllık değişim
Net finansal Gelirler/Giderler
Net Kar
12,8
34,7
8%
-41%
59,3
14%
-38%
-36,7
24,6
4,8
58,9
14%
-945%
81,7
19%
6,0
-23,6
34,2
37,3
-7,0
-2%
-273%
11,7
3%
59,3
-12,8
-147,2
0,5
-100,2
-25,6
81,7
-45,4
-75,7
-7,0
-46,3
-23,5
11,7
-32,2
-63,7
-1,2
-85,3
-15,7
Kısa Vadeli Borçlar
167,1
214,9
155,2
Uzun Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borç
Kısa Dönem li Likidite
181,9
349,0
55,4
293,5
53,9
268,8
16,6
252,2
73,7
228,9
17,6
211,3
55,4
-100,2
-44,8
167,1
-211,8
16,6
-46,3
-29,8
214,9
-244,7
17,6
-85,3
-67,7
155,2
-222,9
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Stoklar
Toplam Varlıklar
Kapitalizasyon
280,9
112,0
146,1
826,6
262,2
83,2
116,8
723,3
229,9
67,2
109,1
666,3
Banka Kredileri
Çıkarılmış tahviller
Toplam Uzun Dönem li Borçlar
Özkaynaklar
Toplam Kapitalizasyon
Oran Analizi
Likidite
Cari oran
Kaldıraç
Toplam Borç/Özsermaye (%)
Uzun Dönemli Borç/Toplam Kapitalizasyon (%)
Net Borç/Özsermaye (x)
Net Borç/FAVÖK (%)
Kısa Dönemli Borç/FAVÖK (x)
FAVÖK/Faiz gideri (x)
82,4
99,5
181,9
403,0
584,9
53,9
53,9
378,6
432,5
73,7
73,7
344,4
418,1
1,8
1,3
1,4
87%
31%
73%
4,9
2,8
2,3
71%
12%
67%
3,1
2,6
3,5
66%
18%
61%
18,0
13,2
0,7
-44,8
-15,6
Nakit Akışı
FAVÖK
İşletme sermayesi değişimi
Yatırım Harcamaları
Vergi
Serbest Nakit Akım ı (FCF)
Faiz gideri
Borçluluk
Nakit ve Nakit Benzerleri
Serbest Nakit Akımı (FCF)
Toplam
Kısa Dönemli Borç
S-T Fazla(Eksik)
Bilanço Varlıkları
* FVÖK hesaplanırken diğer faliyet gelir ve giderleri dikkate alınmamıştır
Kaynak: İş Yatırım, Şirket Raporları
3
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

(Deva T\374rk\347e 2013 YE)