Piezoelektrik etki ilk kez 1881 yılında Pierre
Curie tarafından bulunmuştur.
Kuartz gibi bazı kristallere basınç
uygulandığında kristal yüzeyinde elektrik
sinyali elde edilmesi prensibine dayanan
fiziksel bir olaydır.
Piezocerrahi, yani piezoelektrik kemik
cerrahisi; ultrasonik mikrovibrasyonlarla
çalışan,
yumuşak
dokuya
zarar
vermeden
kemiği
kesmeye
veya
aşındırmaya
yarayan,hassas
ve
gelişmekte olan bir sistemdir.





1997: Prof.Tomsdo Vercoletti piezoelektrik
kemik cerrrahi fikrini ortaya koyar.
1998: İlk literal sinus kaldırma operasyonlar
1999:Prof. Tomaso Vercelotti bu yeni
methoda piezocerrahi adını verir.
Üst çenede ilk kemik bölme operasyonları
2000:Alt çene kemiğinde ilk kemik bölme
operasyonları
2000:Kret genişletme konusunda ilk vaka
çalışmaları yayınlandı.
piezocerrahi aletlerinin seri çalışmalarına
başladı.
 2001:İlk krestal sinus kaldırma
operasyonları

2001:Piezosurgey ile ilk Sinus kaldırma
çalışmaları sunuldu.
 2002:Periodontal rezeksiyon cerrahi
çalışmalarının gelişimi
 2004:Daha güçlü ve ergonomik olan
ikinci jenerasyon piezocerrahi sunuldu.

2004:İlk orthodontik mikrocerrahi
operasyonlar
 2005:piezocerrahi konusunda 30dan
fazla bilimsel makale yayınlandı.
İlk implant hazırlama operasyonlarında
kullanıldı.

2007: İmplant hazırlama
operasyonlarında kullanılmak üzere
yenilikçi uçlar üreterek ilk çalışmalarını
sundu.
 2009:Üçüncü Jenerasyon olan
piezocerrahi 3 sunuldu.

Piezoelektrik cihaz 24-29 kilohertz arasında
ultrasonik frekans ve 60-200 µm/dak
mikrotitreşim oluşturur.
Bu mikrotitreşimlerin hassas bir kesi oluşturmayı
sağlar.
Farklı modlarda uygulanabilir.
Düşük frekanslı modlarda retrograd kanal tedavisi,
detartraj yapılırken,
Yüksek modlarda kemik ile ilgili işlemler yapılabilir.
En yüksek frekans modunda osteoplasti ve
osteotomi işlemleri yapılır. Cihaz serum fizyolojik
irrigasyonu altında çalışır.
Cihazdan çıkan sıvının içindeki şok
dalgaları cerrahi yara çevresindeki
bakteri sayısının azalmasına yol açarak
dezenfekte bir işlem ortamı sağlar.
Farklı prosedürler için geliştirilmiş kesici uçları vardır.
Bunlar prosedüre göre sınıflandırılmıştır.
Genel özellikleri:
 Kavitasyon etkisi
 Dezenfeksiyon ve ortamdaki debrisi
uzaklaştırma
 Seçici kesi yapma özelliği
Titreşim yapan
kesici uç
İrrigasyon
Piezocerrahi cihazının genel özelliklerine bakarsak
kavitasyon etkisi ön plana çıkmaktadır.
Kavitasyon etkisi sayesinde titreşim yapan kesici
ucun oluşturduğu gaz baloncuklarının kan
damarlarının içine doğru hareket etmesi
sonucunda hemostatik etki sağlanır, operasyon
alanı net olarak görülür.
Ayrıca irrigasyon sıvısına uyguladığı titreşimler
sayesinde operasyon alanı doku artıklarından
arındırılır ve dezenfeksiyon sağlanır.
Cihaz düşük frekansta çalıştığından sadece
mineralize olan dokuları kesebilir. Böylelikle
çalışırken yumuşak dokulara kazara temas etse bile
yumuşak dokuda hasar oluşturmaz.
Avantajları
Yumuşak dokulara zarar vermez
 Operasyon alanında net görüş sağlar
 Postoperatif iyileşme daha iyidir
 Hasta tarafından tolere edilebilir
 Her işlem için farklı kesici uçları vardır
 Manipülasyonu kolaydır
 Kemik kesileri istenilene çok yakındır

Dezavantajları
 Döner
alete göre 3-4 kat daha
yavaştır
 Kullanımında tecrübe gerektirir
 Fazla basınç uygulandığında ısı
artışına sebep olur
 Kesici uçlar kırılabilir
Otolaringoloji
 Oftalmoloji
 Ortopedi
 Beyin ve sinir cerrahisi
 Travmatoloji
 Dişhekimliği

Oral Cerrahi
 Diş çekimi
 Sinüs lifting
 Distraksiyon
osteogenezisi
 Alveoler sinir
lateralizasyonu
 Kemik grefti elde
etmede
 Kret genişletme
operasyonu
 İmplant yuvası
hazırlama
 Ortognatik cerrahi



Endodontik Cerrahi
Ortodontik Cerrahi
Osteotomi ve
Kortikotomi



Periodontal Cerrahi
Kuron Boyu Uzatmada
Rezektif ve rejeneratif
cerrahi
Sonuç olarak,
piezocerrahi oral ve
maksillofasiyal cerrahi için geleneksel
cerrahi prosedürlerini tamamlayan veya
bazı vakalarda klasik prosedürlere tercih
edilen bir tekniktir.
 Düşük basınçlı çalışma ile tam kesi,
yumuşak dokuları koruyan seçici kesi
özelliği vardır.
 Günümüzde
yaygın
olarak
kullanılmamasına rağmen, avantajları
göz önünde bulundurulmalıdır.

Uzun çalışma sürelerinde dahi
ısınma olmaz
 Yumuşak doku hassasiyetine sahip.
 %40-60 daha hızlı iyileşme oranı


Kontrol
 Sadece 4 tuş.
 Ergonomik ve kolay kullanımlı.

Su kontrolü:
 +/- tuşları ile ayar
 İç güvenlik sistemi ile cerrahi sırasında kesintisiz ve
sabit su akımı sağlar.

Temizleme Fonksiyonu:
 Tüm hortumların temizlenmesini sağlar
 Ayaktan kontrol edilir.
Hijyen
Handpiece komple bir şekilde kordonlarıyla
beraber otoklavlanabilir.
Tuş takımı kolayca silinebilir.

Ekonomik kullanım
Su sistemi tamamı ile uygun maliyet
anlayışına şekilde çalışır
Peristaltik hortum tekrar tekrar kullanılabilir.

Teknik Özellikler
 Boyut: 340 x 210 x 150 mm
 Ağırlık: 3.2 kg
 Çalışma aralık frekansı: 24.000 -36.000 Hz
 Handpiece ‘in çalışma gücü: max 25 W
 Çıkış Seviyeleri:6 farklı çıkışa ayarlanabilir
› Kemik modu: Cortical,Spongious,özel
› Implant modu:Implant
› Kök modu:Endo,Perio
Aşağıdaki gibi ilkin temel programları,
sonrasında cerrahi modu seçerek, + / tuşlarıyla su ayarını yapabilirsiniz.

Kemiğe zarar vermez,YAKMAZ
Sinus Lift
 Implant Prep.
 Diş cekimi

Teşekkürler…
Download

diş hekimliği cerrahisinde piezosurgerynin kullanımı