29 Ekim 2014, Çarşamba BEYAZIT SALONU 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:30 09:30-­‐09:35 09:35-­‐09:45 09:45-­‐ 09:55 09:55-­‐10:05 10:30-­‐11:30 11:30-­‐12:30 11:30-­‐11:36 11:36-­‐11:42 11:42-­‐11:48 11:48-­‐11:54 11:54-­‐12:00 12:00-­‐12:06 12:06-­‐12:12 12:12-­‐12:18 12:18-­‐12:24 12:24-­‐12:30 12:30-­‐13:30 DENEYİM AKTARIM SINIFI 1 Protez ile Meme Rekonstrüksiyonunda Estetik Yaklaşımlar Akın YÜCEL Kahve Molası AÇILIŞ OTURUMU İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Açılış Konuşmaları İsmail KURAN – Dernek Başkanı Hülya AYDIN – Kurultay Başkanı Reha YAVUZER – Bilimsel Kurul Başkanı EBOPRAS Sertifika Töreni Serhan TUNCER Cenk DEMİRDÖVEN Ulusal Yeterlilik ve Akreditasyon Belgeleri Töreni Sühan AYHAN Atay ATABEY KONURALP KONFERANSI Moderatörler: Lütfu BAŞ, Erdem GÜVEN Türkiye’de Dünden Bugüne El Cerrahisi Türker ÖZKAN SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 1 -­‐ Bildiri Kategorisi -­‐ El ve Üst Ekstremite Moderatörler: Orhan BABUCÇU, Erdem GÜVEN S1 Obstetrik Palsi Tedavisindeki Omuza Tendon Transferlerinde Bir Yenilik Atakan Aydın, Erol Kozanoğlu, Zeynep Hoşbay Yıldırım S2 Dirsek Bölgesi Yanık Kontraktürlerine Kol Mediali ve Lateralinden Freestyle Perforatör Pervane Fleplerinin Uygulanması Semih Bağhaki, Mirza Fırat Çevirme, Uğur Şahin, Alp Ercan, Royal Khankishiyev, Yağmur Aydın S3 Diyabetik Karpal Tünel Sendromu olan Hastalarda Erken Postoperatif Dönemde Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Sinir Rejenerasyonuna Etkisinin Elektromyografik ve Klinik Bulgularla Araştırılması Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, Ayça Ergan, Onur Egemen, Serpil Üçler Yaman S4 Ezilme ve Avülziyon Tip Parmak Amputasyonlarında Altı Yıllık Ven Grefti Deneyimimiz Yüksel Kankaya, Melike Oruç, Koray Gürsoy, Kadri Özer, Özlem Çolak Aslan, Adile Turan, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer S5 El Dorsal Defektlerinde Kasık Flebinin Serbest Kullanımının Avantajları Selman Hakkı Altuntaş, Fuat Uslusoy, Dudu Dilek Yalçın, Mustafa Asım Aydın S6 El Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Reverse Radial Forearm Flebin Adipofasyal Uygulanması Mehtap Karameşe, Malik Abacı, Muhammed Nebil Selimoğlu, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun S7 Kuğu Boynu Deformitesi Olgularında Spiral Oblik Retinakular Ligament (Sorl) ile Onarım: 6 Hastanın Analizi Abdül Kerim Yapıcı, Sevgi Kara, Fatih Zor, Serdar Öztürk S8 Parmak Replantasyon/Revaskülarizasyonlarında Ankara Hastanesi Protokolü: Komplikasyonların Gözden Geçirilmesi Koray Gürsoy, Melike Oruç, Kadri Özer, Özlem Çolak Aslan, Adile Turan, Yüksel Kankaya, Mustafa Gürhan Ulusoy, Upur Koçer S9 Parmak Ucu Amputasyonlarında Palmar Ven Anastamozu ile Yapılan Replantasyon Deneyimlerimiz Melike Güngör, Alper Aksoy, Emin Sır, Ulaş Bali, Reşat Altuğ Aktaş S10 Ulnar Sinirin Kubital Oluk Düzeyinde Tuzak Nöropatisinin Endoskopik Yöntemi ile Tedavisi Alper Aksoy, Emin Sır, Melike Güngör Öğle Yemeği 13:30-­‐14:00 KONFERANS -­‐ 1 Moderatörler: Ufuk EMEKLİ, Sinem ÇİLOĞLU Facial Aesthetics from Art to Plastic Surgery Mimis COHEN 14:00-­‐15:00 PANEL-­‐ 1 Perioral Bölge Rekonstrüksiyonu Moderatörler: Ufuk EMEKLİ, Onur EGEMEN Alt Dudağın Lokal Fleplerle Rekonstrüksiyonu Sarper YILMAZ Mikrocerrahi Yöntemle Alt Dudak Rekonstrüksiyonu Kemal FINDIKÇIOĞLU Serbest Fibula Flebi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu Gürsel TURGUT Diğer Serbest Kemik Flepleri ile Mandibula ve Maksilla Rekonstrüksiyonu Kemal UĞURLU 15:00-­‐15:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 4 -­‐ Bildiri Kategorisi: Kraniyomaksillofasiyal Moderatörler: Ufuk EMEKLİ, Onur EGEMEN 15:00-­‐15:06 S31 Temporomandibuler Eklem Cerrahisinde İdeal Bir İnsizyon Seçeneği; Al-­‐Kayat İnsizyonu Ahmet Akatekin, Osman Akdağ, Muhammed Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun 15:06-­‐15:12 S32 Kraniyal Bölge Defekt Onarımlarında 3 Boyutlu Teknolojiler Kullanılarak İmplant Hazırlama Teknikleri ve Bu İmplantlar ile Yapılan Geç Dönem Rekonstrüksiyonlar Andaç Aykan, Muhitdin Eski, Yalşın Bayram, Abdül Kerim Yapıcı, A. Murat Dursun, Serdar Öztürk 15:12-­‐15:18 S33 Serbest Fibula Flebi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu Uygulanmış Olgularda Vertikal Distraksiyon Osteogenez; Uzun Dönem Takip Sonuçları Muhitdin Eski, Muzaffer Durmuş, Andaç Aykan 15:18-­‐15:24 S34 Tek Taraflı Kompleks Orbital Kırıkların Yeni Bir Tedavi Algoritmasına Göre Değerlendirilmesi Mehtap Karameşe, Mustafa Koplay, Muhammed Nebil Selimoğlu, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun 15:24-­‐15:30 S35 Tek Taraflı Komplet Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller Distraksiyon ve Üç Boyutlu Model Cerrahisi Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Servet Doğan, Çağıl Meriç Erenoğlu 15:30-­‐16:00 Kahve Molası 16:00-­‐17:00 BORCBAKAN KONFERANSI Moderatörler: Ramazan KAHVECİ, Burak KAYA Kraniyomaksillofasiyal Cerrahinin Dünü Bugünü ve Yarını Emin MAVİLİ 17:00-­‐17:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 7 -­‐ Bildiri Kategorisi: Kraniyomaksillofasiyal Moderatörler: Nuri ÇELİK, Burak KAYA 17:00-­‐17:06 S46 Maksillofasiyal Kırık Tecrübelerimiz 265 Olgu 447 Kırık Sedat Tatar, Özgür Hürkal, Ayhan Işık Erdal, Kemal Fındıkçıoğlu 17:06-­‐17:12 S47 Çift Çene Cerrahisi Vaka Serisi Muhammet Ömür Ersin Altun, Murat Livaoğlu, Alper Ural, Mustafa Keleş, Gökhan Efe, Tuğba Dindar, Yasemin İmamoğlu, Ümit Naci Karaçal 17:12-­‐17:18 S48 255 Mandibula Fraktürünün Retrospektif İncelenmesi: 14 Yıllık Klinik Deneyim Melike Oruç, Veysel Murat Işık, Yüksel Kankaya, Koray Gürsoy, Nezih Sungur, Uğur Koçer 17:18-­‐17:24 S49 Mandibula Kondil Kırıkları: 34 Olgunun Retrospektif Analizi Abdül Kerim Yapıcı¸ Sedat Avşar, Fatih Zor, Muhitdin Eski, Serdar Öztürk 17:24-­‐17:30 S50 Temporomandıbular Eklem Hastalarında Ağrı Skorlaması İle Mr Bulgularının Korelasyonu Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Muhammed Nebil Selimoğlu, Zekeriya Tosun 18:00-­‐18:30 Kahve Molası 18:30-­‐19:30 Cumhuriyet Oturumu Moderatör: İbrahim Yıldırım Türklerin Macerası Sina AKŞİN 19:30-­‐21:00 Cumhuriyet Kokteyli 30 Ekim 2014, Perşembe BEYAZIT SALONU 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 8 Revision Rhinoplasty: from Local Rearrangement to DCF and Rib Enrico ROBOTTI Kahve Molası KONFERANS -­‐ 5 Moderatörler: Akın YÜCEL, Şafak UYGUR 10:00-­‐11:00 10:00-­‐10:15 10:15-­‐10:30 10:30-­‐10:45 10:45-­‐11:00 New Silicone Breast Implants – Science, Materials and Structural Testing Brian KINNEY PANEL-­‐4 Meme Küçültme/Dikleştirme Ameliyatlarında Sorunlar ve Çözüm Arayışları Moderatörler: Akın YÜCEL, Haldun KAMBUROĞLU Mamaplasti/Mastopeksi Ameliyatlarında Pedikül Seçimi: Farklı Pedikül Tiplerinin Güvenlik ve İşlevsellik Açısından Karşılaştırılması İsmail KÜÇÜKER Mastopeksi Sırasında Üst Pol Dolgunluğu: Protez ve Otoprotez Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Mehmet BAYRAMİÇLİ Meme Küçültme Ameliyatlarında Alt Pol Sorunu: “Bottoming Out” ve “Star Gazing Nipple” Sorunlarına Çözüm Önerileri Akın YÜCEL Protez Mastopeksi Sorunu: Neden İki Seansta Yapıyorum? Hakan GÜNDOĞAN 11:00-­‐12:30 PANEL-­‐7 Çakışan Alanlar ve Biz Moderatörler: Güler GÜRSU, Tuncalp DEMİR, Ziynet ÖZÇELİK 11:00-­‐11:30 Maksillofasiyal Cerrahi ve Sorunları Figen ÖZGÜR 11:30-­‐12:00 Rekonstrüktif Cerrahi ve Sorunları İsmail KURAN 12:00-­‐12:30 Estetik Cerrahi ve Sorunları Mehmet BAYRAMİÇLİ 12:30-­‐13:30 Öğle Yemeği 13:30-­‐14:00 KONFERANS -­‐ 8 Moderatörler: Ayhan NUMANOĞLU, Tonguç İŞKEN Local Flap Reconstruction of Nasal Defects: A Single Institution Overview Enrico ROBOTTI 14:00-­‐15:00 14:00-­‐14:20 14:20-­‐14:40 14:40-­‐15:00 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐17:00 17:00-­‐17:30 17:30-­‐19:30 PANEL-­‐8 Nadir Rastlanan Deri Kanserlerinde ( Merkel, Deri Adneks Tümörleri, Dermatofibrosarkom vb.) Hasta Yönetimi Moderatörler: Ayhan NUMANOĞLU, Tonguç İŞKEN Tanı, Evreleme, Cerrahi Tedavi Arif TÜRKMEN Radyoterapi Endikasyonları Esra KAYTAN Kemoterapinin Yeri Adnan AYDINER SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 12 -­‐ Bildiri Kategorisi: Deri Tümörleri Moderatörler: Ayhan NUMANOĞLU, Tonguç İŞKEN S71 Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Olgularımız Kamuran Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, İhsan Eren, Selami Serhat Şirvan, Memet Yazar, Işıl Akgün, Semra Hacıkerim Karşıdağ S72 Göz Kapağı Yerleşimli Tümörler Sinem Çiloğlu, Ekrem Keskin, Alpay Duran, Ahmet Yazıcı, Shahrukh Omar, Teoman Eraslan S73 Eksizyon Sonrası Mikroskopik Cerrahi Sınırında Tümör İzlenen Bazoselüler Karsinom Olgularında Reeksizyon Gerekli mi? Burak Sercan Erçin, Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Ufuk Bilkay, Ahmet Biçer, Zeyyat Cüneyt Özek, Tahir Gürler S74 Kistik Derialtı Kitlelerin Cerrahi Yötemle Çıkarılması: 1314 Olgudan Edinilen Tecrübelerimiz ve Türk Plastik Cerrahi Asistanının Eğitiminde Öneriler Nebil Yeşiloğlu, Celal Alioğlu, Sultan Yalçın, Arda Akgün, Kübra Ece Kalafatlar, Gaye Taylan Filinte S75 Hasta Havzamızda Bulunan Malign Melanom Epidemiyolojisinin Batı Toplumlarında Bildirilen Epidemiyolojiden Farkının Değerlendirilmesi Dudu Dilek Yavuz Yalçın, Selman Hakkı Altuntaş, Fuat Ulusoy, Murat Tüysüz, Ömer Faruk Dilek, Kıvanç Emre Davun, Mustafa Asım Aydın Kahve Molası ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA – 1 -­‐ "SOLTA" Moderatörler: Nuri ÇELİK, Ahmet DEMİR Dünden Bugüne Radyofrekans ile Yüz Gençleştirme Laurence KIRWAN Kahve Molası Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Kurulu 31 Ekim 2014, Cuma BEYAZIT SALONU 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 13 Köşe Dikişi ile Greftsiz Tip Plasti Teoman DOĞAN Kahve Molası KONFERANS -­‐ 11 Moderatörler: Nazım ÇERKEŞ, Selahattin ÖZMEN Genital Aesthetic Surgery: My Way Giovanni BOTTI 10:00-­‐10:30 UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI Moderatörler: Koray COŞKUNFIRAT, Selahattin ÖZMEN Klinik Dal
Duyulandırılmış (Nörotize) Ters Akımlı Sural Flep: Alt Ekstremite Defektlerinin Duyulu
Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Seçenek
Önder Tan, Recep Demir, Ensar Zafer Barın, Hakan Çinal, Said Alğan
Karmaşık Aşil Tendon Ve Çevresi Cilt Eksikliklerinin Serbest Karma Anterolateral Uyluk-Damarlı
Fasya Lata Flebi İle Tek Aşamalı Rekonstrüksiyonu
Osman Enver Aydın
Deneysel Dal
Adipöz Kökenli Erişkin Kök Hücre Ekilmiş Kollajen-Elastin Matriks Yardımı İle Kondroid Doku
Elde Edilmesi
Hasan Ates, Adnan Menderes, Neşe Atabey, Sanem Tercan Avcı, Hüsnü Alper Bağrıyanık, Nevin
Ersoy, Osman Yılmaz, Fatih Ertem
Deneysel Yüz Felci Modelinde Yağ Dokusu Kökenli Kök Hücre Uygulaması İle Çapraz-Yüz Sinir
Grefti Boyunca Akson Yenilenmesinin Arttırılması
Ozan Luay Abbas, Hüseyin Borman, Ahmet Çağrı Uysal, Leyla Aydın, Fatma Helvacıoğlu, Şebnem
İlhan, Atilla Eyüboğlu, Burak Özkan
10:30-­‐11:30 10:30-­‐10:39 10:39-­‐10:48 10:48-­‐10:57 10:57-­‐11:06 11:06-­‐11:15 11:15-­‐11:24 ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI -­‐ "Deneysel" Moderatörler: Adnan MENDERES, Mithat AKAN Tavşanlarda Kemik Defektinin Mezenkimal Kök Hücre İmplante Edilmiş Deselülarize Kemik Grefti İle Rekonstrüksiyonu: Biyokemik Emre Gönenç Baygöl, Mehmet Veli Karaaltın, Ethem Güneren, Halil İbrahim Canter, Kahraman Öztürk, Ercüment Ovalı, Mustafa Aykut Özpur, Berkay Yılmaz Alveolar Yarik Hayvan Modeli Oluşturulmasi Ve İn Situ Doku Mühendisliği İle Onarimi:Sonuçlarin Mikrotomografik,Histomorfolojik Ve Moleküler Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi Ömer Ekin, Ali Aliyev, Atiye Seda Yar, Petek Korkusuz, Halil Murat Aydın, Hakan Hamdi Çelik, Figen Özgür, İbrahim Vargel Serbest Kalvaryal Periost Ve Biyoaktif Cam Kullanilarak Neo-­‐Osseöz Flep Prefabrikasyonu Ali Aliyev, Ömer Ekin, Ozan Bitik, Nilgün Çabuş, Alper Vatansever, Petek Korkusuz, Hakan Hamdi Çelik, Gökhan Tunçbilek Nöroma Gelişiminin Önlenmesinde Farklı Sinir Ablasyon Yöntemlerinin Kontrollü Deneysel Karşılaştırılması Fethiye Berna Göktaş, Melike Oruç, Kadri Özer, Adile Turan, Hande Akdeniz, Koray Gürsoy, Serap Gözel, Uğur Koçer Sıçan Arka Bacak Lenfödem Modelinde Vasküler Lenf Nodu Transfer Modeli Tanimlama Ve Vasküler Lenf Nodu Transferinin Tedavi Etkinliğinin Araştirilmasi İlhami Oğuzhan Aydoğdu, Ahmet Demir Siyanoakrilat Yardimli Teknikler Veya Tek Başina Skorlama İnsizyonlari İle Tavşan Kulak Kikirdaği Konkavitesinin Düzeltilmesi Yalçın Yontar, İrfan Özyazgan 11:30-­‐12:30 11:30-­‐11:39 11:39-­‐11:48 11:48-­‐11:57 11:57-­‐12:06 12:06-­‐12:15 12:15-­‐12:24 12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 14:00-­‐15:00 ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI -­‐ "Klinik" Moderatörler: Adnan MENDERES, Mithat AKAN Bilobe Perforatör Propellar Flepler Ile Sakral Bası Yaralarının Rekonstürksiyonu Burak Özkan, Çağrı A. Uysal, Erhan Coşkun, Atilla Adnan Eyüboğlu, Nilgün M. Ertaş, Hüseyin Borman Kerpeten Tırnak Deformatitesinde Thioglikolik Asit Ve Kısmi Matrisektomi Sonrası Şekillendirme Adile Turan, Koray Gürsoy, Kadri Özer, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer Doku Defekti Onarımında Kısa Ve Güvenli Bir Yöntem: Punch Greft İle Onarım Kadri Özer, Melike Oruç, Fethiye Berna Göktaş, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer Mandibuler Subkondil Kiriklarinin Transoral Endoskopik Yöntemle Tedavisi Malik Abacı, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, M. Nebil Selimoğlu, Zekeriya Tosun Tipu Yöntemi İle Distal Hipospadias Onariminda Yeni Üretrayi Koruyucu Modifikasyon: Transpozisyonel Prepisyum Flebi Emre Güvercin, Hakan Demirel, Ali Cem Akpınar, Mehmet Bozkurt, Gaye Taylan Filinte Geriatrik Hastalarda Rekonstrüktif Mikrocerrahi Deneyimlerimiz Galip Gencay Üstün, Ozan Bitik, Murat Kara, Ahmet Hamdi Sakarya, Gökhan Sert, Ali Emre Aksu Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 14 Moderatörler: Tahir GÜRLER, Ahmet DEMİR Internet Marketing and Social Networking – The Good, The Bad and The Ugly Brian KINNEY PANEL-­‐ 11 Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığında Plastik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar Moderatörler: Atilla ARINCI, Ahmet DEMİR Yener ÜNVER Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Battal YILMAZ Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐17:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 15 -­‐ Bildiri Kategorisi: El ve Üst Ekstremite Moderatörler: Atilla ARINCI, Ahmet DEMİR S86 El Dorsumu Radyal Defektlerinin Perforatör Propellar Flepler İle Rekonstrüksiyonu Çağrı A. Uysal, Burak Özkan, Erhan Coşkun, Atilla Adnan Eyüboğlu, Harun Çöloğlu, Nilgün Markal Ertaş, Hüseyin Borman S87 Fleksör Tendon Kesilerinde Uyguladığımız Onarım Ve Rehabilitasyon Yönteminin, Fonksiyonel Sonuçlarının Retrospektif Analizi Kadir Tasasız, Özay Özkaya, Onur Egemen S88 Clasped Thumb Olgusunda Tendon Transferi Gökçe Yıldıran, Muhammed Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun S89 Parmak Replantasyonlarında Sekiz Yıllık Deneyim: Demografik Özellikler Ve Sonuçlar Melike Oruç, Koray Gürsoy, Kadri Özer, Özlem Çolak Aslan, Yüksel Kankaya, Nezih Sungur, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer S90 151 Olguluk Periferik Sinir Onarım Deneyimimiz Önder Tan, Osman Enver Aydın, Lütfi Özel, Ensar Zafer Barın, Hakan Çinal, Said Alğan, Murat Kara, Recep Demir Kahve Molası ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA – 4 -­‐ "SOLTA" Moderatörler: İsmail KURAN, Nazım ÇERKEŞ Enerji Bazlı İncelme ve Gençleşme Benimle İncelebilirsiniz Cemal ŞENYUVA Benimle Güzelleşebilirsiniz Ömür TEKELİ 17:00-­‐18:00 17:00-­‐17:15 17:15-­‐17:30 17:30-­‐17:45 17:45-­‐18:00 18:30-­‐19:30 19:30-­‐24:00 PANEL-­‐ 14 Lateral Krural Deformiteler ve Çözüm Yöntemleri Moderatörler: Nazım ÇERKEŞ, Aret ÇERÇİ ÖZKAN Barış ÇAKIR Selahattin ÖZMEN Nuri ÇELİK Erhan ERYILMAZ DENEYİM AKTARIM SINIFI 18 Rinoplastide Kompleksiteyi Arttıran Faktörler Aret ÇERÇİ ÖZKAN Güz’e Veda Kokteyli 01 Kasım 2014, Cumartesi BEYAZIT SALONU 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 23 Maksillofasiyal Kırıkların Onarımında Temel Prensipler Özhan ÇELEBİLER 09:00-­‐09:30 09:30-­‐12:30 Kahve Molası KURS 1 -­‐ FACIAL REJUVENATION COURSE Kurs Başkanı: Giovanni BOTTI 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐19:00 Eğitmen Giovanni BOTTI Öğle Yemeği KURS 5 -­‐AESTHETIC BREAST SURGERY COURSE Kurs Başkanı: Giovanni BOTTI Eğitmen Giovanni BOTTI Kahve Molası KURS 8 -­‐ NAZAL ENDOSKOPİ VE FONKSİYONEL NAZAL CERRAHİSİ KURSU Kurs Başkanı: İsmail KURAN Eğitmenler Öncel KOCA İsmail KOÇAK Erhun ŞERBETÇİ Ali Teoman TELLİOĞLU Ersoy KONAŞ Erhan ERYILMAZ 29 Ekim 2014, Carşamba EMİRGAN 1 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 2 Meme Küçültmede Teknik Seçim İsmail KURAN 11:30-­‐12:30 11:30-­‐11:36 11:36-­‐11:42 11:42-­‐11:48 11:48-­‐11:54 11:54-­‐12:00 12:00-­‐12:06 12:06-­‐12:12 12:12-­‐12:18 12:18-­‐12:24 12:24-­‐12:30 12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 2 -­‐ Bildiri Kategorisi: Deneysel Moderatörler : Murat PENÇE, Onur ÇUKURLUOĞLU S11 Sıçanda Eksternal Juguler Ven Ve Dallarından Elde Edilen X Ve Y Şeklindeki Ven Greftlerinın Arteriyel Defektlerin Köprülenmesinde Serbest Flep Uygulamaları İçin Arteriyel Ek Kaynak Olarak Kullanılması Şafak Uygur, Can Öztürk, Cemile Öztürk, Miroslaw Lukaszuk, Maria Siemionow S12 Sıçan İskelet Kası İskemi Reperfüzyon(İ/R) Hasarı Modelinde Apokinin Etkisi Alpay Duran, Sinem Çiloğlu, Erkin Önsal, Hakan Büyükdoğan, Özer Şehirli S13 Deferoksaminin Flep Geciktirme Prosedürüne Etkileri Emre Güvercin S14 Sirkumfleks Scapular Arter Bazlı Rat Dorsal Kimerik Flep Modeli :Yeni Bir Deneysel Flep Modeli Arzu Akçal, Seçkin Savaş, Özlenen Özkan, Mehmet Can Ubur, Ömer Özkan S15 Ratlarda Arka Bacak Modelinde Resveratrol’ün İskemi-­‐Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi Türker Üstün, Yavuz Demir, Şükrü İşler, Arif Aydın S16 Ratlarda 10mm Uzunluğundaki Siyatik Sinir Defektinin Onarımında Farklı Cerrahi Metodlarla Birlikte Otolog Yağ Greftinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Umut Tuncel, Naci Kostakoğlu, Aydın Turan, Betül Çevik, Sevil Çaylı, Osman Demir, Çiğdem Elmas, Deniz Uyanık S17 Lateral Torasik Arter Perforatör Flebi : Sıçan Dorsumunda Yeni Bir Perforatör Flep Modeli Seçkin Aydın Savaş, Arzu Akçal, Özlenen Özkan, Mehmet Can Ubur, Ömer Özkan S18 Nikotinize Ratlarda Mcfarlane Fleplerinde Ozonterapinin Flep Sağkalımına Etkileri Oğuz Çörtük, Samet Vasfi Kuvat, Özgür Pilancı S19 Plazma Lizatın Ve Siyanoakrilat Doku Yapıştırıcısının Poröz Polietilen İmplantın Fibrovasküler Tutunumu Üzerine Etkisi Sinan Öztürk, Cihan Şahin, Arzu Taş, Tuba Müftüoğlu, Hüseyin Karagöz S20 Tavşanlarda Diskektomiden Sonra Temporomandibular Eklem Ankilozunun Önlenmesinde İşlem Görmemiş Ve Kriyoprezerve Edilmiş İnsan Amniotik Membranı İle Temporal Kas-­‐Fasya Greftinin Kullanımı Umut Tuncel, Naci Kostakoğlu, Aydın Turan, Fatma Markoç, Erkan Gökçe, Ünal Erkorkmaz, Mehmet Esat Olgun Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 3 Moderatörler: Nuri ÇELİK, Burak KAYA Askı Yardımlı Yüz Germe Ameliyatları Onur EROL 14:00-­‐15:00 14:00-­‐14:10 14:10-­‐14:20 14:20-­‐14:30 14:30-­‐14:40 14:40-­‐14:50 14:50-­‐15:00 PANEL-­‐2 Kök Hücre Tedavisinde Son Yenilikler Moderatörler: Naci KOSTAKOĞLU, Zekeriya TOSUN Naci KOSTAKOGLU Murad AKTAN Selçuk DUMAN Hasan OĞUZ Zekeriya TOSUN İbrahim CANTER 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 17:00-­‐18:00 17:00-­‐17:06 17:06-­‐17:12 17:12-­‐17:18 17:18-­‐17:24 17:24-­‐17:30 17:30-­‐17:36 17:36-­‐17:42 17:42-­‐17:48 17:48-­‐17:54 17:54-­‐18:00 18:00-­‐18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 5 -­‐ Bildiri Kategorisi: Deneysel Moderatörler : Naci KOSTAKOĞLU, Zekeriya TOSUN S36 Lazer Lipoliz İle Elde Edilen Yağ Dokusundaki Kök Hücre Canlılığının Ve Proliferasyonunun Araştırılması Kemalettin Yıldız, Neslihan Taşlı, Fikrettin Şahin Ethem Güneren S37 Deferoksaminin Ratlarda Yağ Grefti Yaşayabilirliğine Etkisi Gökhan Temiz, Murat Sarıcı, Çağrı Çakmakoğlui, Nebil Yeşiloğlu, Caner Kaçmaz, Hakan Şirinoğlu, Deniz Filinte, Mehmet Bozkurt S38 Yağ Enjeksiyonunun Rat Modelinde Random Patern Dorsal Deri Flebinin Sağkalımına Etkisi Sinan Öztürk, Cihan Şahin, Arzu Taş, Hüseyin Karagöz S39 Periferik Sinir Defektlerinin Onarımında Allojenik Epinöral Greft Kullanımı: Elektrofizyolojik Sonuçlar Onur Sümer, Arzu Akcal, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Özlem Tuğçe Çilingir S40 Kıkırdak Grefti Canlılığının Korunmasında Trombositten Zengin Plazmanın Etkisinin Değerlendirilmesi Hakan Bulam, Sühan Ayhan, Güldal Yılmaz, Billur Sezgin, Serhat Şibar, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu Kahve Molası SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 8 -­‐ Bildiri Kategorisi: Diğer Moderatörler: Zafer ÖZSOY, Gülsüm TETİK S51 Obez Erişkinlerde Adenovirus-­‐36 DNA’sının Ve Nötralizan Antikorların Saptanması: Türkiye ‘De Erişkinlerde Yağ Dokularında Yapılan İlk Klinik Çalışma (Ön Çalışma) Sevgi Ergin, Özgür Pilancı, Eda Altan Tarakçı, Serhat Sirekbasan, Oğuz Çörtük, İdris Ersin, Hüseyin Yılmaz, Bekir Kozaceybek S52 Kliniğimizde Uygulanan Serbest Flep Vakalarının Estetik Ve Fonksiyonel Açıdan Yeniden Değerlendirilmesi Özlenen Özkan, Onur Oğan, Kerim Ünal, Ömer Özkan S53 Çocuk Hastaların Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Perforatör Fleplerin Kullanımı Özlenen Özkan, Arzu Akçal, Kerim Ünal, Ömer Özkan S54 Lateral Sirkumfleks Femoral Arter Üzerinden Kaldırılan Saplı Fleplerle Bölgesel Onarımlar Dilgem Memmedov, Sinan Öksüz, Tahsin Oğuz Acartürk S55 Son Bir Yılda Yapılan Karaciğer Nakillerinde Hepatik Arter Rekonstrüksiyonu Tecrübelerimiz Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Ufuk Bilkay, Hakan Teymur, Burak Sercan Erçin, Mircafer Seyid, ersin Gür, Ecmel Songür S56 Serbest Doku Nakillerinde Damar Anastomozunda Coupler Kullanımının Dikiş Anastomoz Uygulamasıyla Karşılaştırılması Ahmet Kahraman, Metin Temel, Mustafa Özkan, Ali Ö. Karakaş, Murat Uçak S57 Kongrede Sunulan Bildirilerin Kaderi Nedir ? Tprecd 31. Ulusal Kurultayında Sunulan Sözel Ve Poster Bildirilerin Yayına Dönüştürülme Oranları Burak Ersoy S58 Kısa İnsizyondan Latissimus Dorsi Kas Flebi Alınması Önder Tan, Osman Enver Aydın, Ensar Zafer Barin, Hakan Çinal, Selma Denktaş Kuduban, Said Alğan, Murat Kara, Akın İnalöz S59 Presakral Bası Yaralarının Superior Gluteal Arter Perforatör Flepleri İle Rekonstruksiyonu Göktekin Tenekeci, Yavuz Başterzi, Alper Sarı, Yavuz Demir, Şakir Ünal S60 Mikrovaskuler Birleştirici Kullanımı Sırasında Ven Manipulasyonunu Kolaylaştıran Basit Bir Yöntem Heval Selman Özkan, Saime İrkören Kahve Molası 30 Ekim 2014, Perşembe EMİRGAN 1 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 9 Periorbital Bölge Estetiğinde Temel Yaklaşımlar Nuri ÇELİK Kahve Molası KONFERANS -­‐ 6 Moderatörler: Eksal KARGI, Ahmet DEMİR Algorithm for Facelift Surgery Laurence KIRMAN 10:00-­‐11:00 PANEL-­‐5 Estetik Göz Kapağı Cerrahisi Moderatörler: Nuri ÇELİK, Ahmet DEMİR 10:00-­‐10:15 10:15-­‐10:30 10:30-­‐10:45 10:45-­‐11:00 Alt Kapak Anatomisive Cerrahi Uygulamaları Osman OYMAK Alt Kapak Cerrahisi Metin YAVUZ Alt Göz Kapağı Problerinin Tedavisinde Filozofi, Strateji ve Teknik Serdar EREN Alt Kapak Komplikasyonları ve Tedavi Yaklaşımları Nuri ÇELİK 11:00-­‐12:30 11:00-11:06
11:06:11:12
11:12-11:28
11:28-11:36
11:36-11:30
11:30-11:36
11:36-11:42
11:42-11:48
11:48-11:54
11:54-12:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 8 -­‐ Bildiri Kategorisi: Uzman Araştırma Yarışması Bildirileri Moderatörler: Nuri ÇELİK, Ahmet DEMİR Kritik Büyüklükteki Kemik Defektlerinde Desferroksamin Uygulamasının Kemik Ve Kemik
Greft İyileşmesi Üzerine Etkileri
Serbülent Güzey, Serdar Öztürk, Andaç Aykan, Hakan Avsever, Yıldırım Karslioğlu, Atilla
Ertan
Ratlarda Random Paternli Fleplerde Thymoquinone Etken Maddesinin Flep Yaşayabilirliği
Üzerine Etkisi
Ömer Faruk Koçak
Adipoz Doku Kökenli Erişkin Kök Hücre Uygulamasinin D-Galaktoz İle Yaşlanma Modeli
Oluşturulmuş Derideki Yara İyileşmesindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde Gösterilmesi
Fatma Pınar Eroğlu
Lactobacillus Plantarum’un Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Enfeksiyonlarindan
Koruyucu Etkisinin Deneysel Yanik Modelinde Araştırılması
Mehmet Sürmeli, Salih Maçin, Yakut Akyön Yılmaz, Aycan Kayıkçıoğlu
Pediküllü Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flebi Üzerinde Radial Ekstrakorporeal Şok
Dalga Terapisinin Flep Yaşamsalliğina Etkisi.
Utku Nacak
Radyoterapi İle Oluşan Kapsül Kontraktürlerinin Önlenmesinde Otolog Yağ Greftlerinin
Etkinliğinin Araştırılması
Uğur Özdemir, Anıl Demiröz, Anıl Demiröz, Gülsüm Çebi, Gülsüm Çebi, Oğuz Çetinkale,
Semih Bağhaki, Oğuz Çetinkale
Vertikal Distraksiyon Osteogenezis Tekniği Ve Arteriovenoz Loop Kullanilarak Osseoz Flep
Prefabrikasyonu: Koyun Mandibulasinda Deneysel Çalışma
Andaç Aykan, Muhitdin Eski, Serkan Şenkal, Engin Alagöz, Fatih Yazici
Bazal Hücreli Karsinomlarda Otofaji Mekanizmasinda Rol Alan Genler
Mustafa Nihat Koç, Saffet Ulutaş, Serdar Kara
Ram Flep Yaşayabilirliğinin Artirilmasi İçin İntramuküler Botilinum Toksin Tip A
Kullanilmasinin İncelenmesi
Gökhan Temiz, Nebil Yeşiloğlu, Murat Sarıcı, Hakan Şirinoğlu, Ali Cem Akpınar, Deniz
Filinte, Gaye Taylan Filinte, Mehmet Bozkurt
Pedikülü Bükülmüş Perforator Flep Ve Mikrocerrahi Modellerinde Normovolemik
Hemodilüsyon Ve Hipervolemik Hemodilüsyonun Etkileri,Deneysel Rat Modeli Çalişması
Özlenen Özkan, Matteo Amoroso, Fabio Di Pompeo Santanelli, Ibrahim Cumhur Başsorgun,
Onur Ogan, Kerim Ünal, Arzu Akçal, Ömer Özkan
12:00-12:06
Erişkin Ratlarda İnferior Alveolar Sinir Kesisi Sonrasi Slit1 Ve Robo2 Ekspresyonundaki
Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler İle Fonksiyonel Sinir İyileşmesi Arasindaki İlişki
Mehmet Çeber
Deneysel Amaçlar İçin Kolay, Hizli Ve Çoğaltilabilir Bir Yolla Kismi-Kalinlikta Yara
Oluşturma Yöntemi
Nazım Gümüş, Neşe Kurt Özkaya, Hüseyin Eray Bulut, Sarper Yılmaz
Damar Greftiyle Onarım Gerektiren Kritik Iskemi Süreli Extremite Amputasyonlarında
Extremite Kurtarıcı Teknik: Geçici By-Pass
Bilsev Ince, Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntas
Liposuction Öncesi Ve Sonrası Dioksin Toksininin Kan Düzeylerindeki Değişiminin
İncelenmesi
Bora Özel, Seyhan Ibrahim Çenetoğlu, Ayşe Şencan, Kırdar Güney
Distal Parmak Ucu Replantasyonu Kolaylaştıran Teknik: Arter Anastomozunda Polipropilen
Dikiş Klavuzluğu Ile Ven Greftli Onarım
Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Zeynep Altuntas, Ozan Bitik, Hakan Uzun, Fatma Bilgen
12:06-12:12
12:12-12:18
12:18-12:24
12:24-12:30
12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 9 Moderatörler: Mustafa YILMAZ, Ayşin Karasoy YEŞİLADA Non-­‐Surgical Facial Rejuvenation in Combination with Surgery – Evaluation of Techniques Brian KINNEY 14:00-­‐15:00 PANEL-­‐9 Post Bariatrik Cerrahi Moderatörler: Murat TÜREGÜN, Ayşin Karasoy YEŞİLADA 14:00-­‐14:15 14:15-­‐14:30 Bariatrik Cerrahiye Genel Bakış Tayfun KARAHASANOĞLU Postbariatrik Hastada Vücut Şekillendirme Yöntemleri Ayşin KARASOY YEŞİLADA 14:30-­‐14:45 14:45-­‐15:00 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐17:00 Postbariatrik Hastalarda Otolog Dokularla Gluteal Augmentasyon Erhan ERYILMAZ Postbariatrik Cerrahi Komplikasyonları ve Tedavisi Özay ÖZKAYA SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 13 -­‐ Bildiri Kategorisi: Meme ve Gövde Moderatörler: Murat TÜREGÜN, Ayşin Karasoy YEŞİLADA S76 Jinekomastide Bir Risk Faktörü Olarak Adenovirus 36'nın Rolü Var Mı? Sevgi Ergin, Özgür Pilancı, Eda Altan Tarakçı, Serhat Sirekbasan, Oğuz Çörtük, İdris Ersin, Hüseyin Yılmaz, Bekir Kocazeybek S77 Silikon Protez Ve Titanyum Kaplı Polipropilen Meş İle Meme Rekonstrüksiyonu Haldun Kamburoğlu, Zeynep Öz, Dicle Aksöyler, Figen Özgür S78 Sütyen Askı Deformitesi: Tanımı, Sınıflaması Ve Tedavisi Selma Sönmez Ergün, Emre Gönenç Baygöl, Reşit Burak Kayan, Onur Akman, İsmail Melih Kuzu S79 Yağ Çekme Ameliyatının (Liposuction) Yarattığı Travmanın Aksiyel Paternli Dei Fleplerinin Sağ Kalımına Etkisi Ve Flep Geciktirme Tekniği Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Deneysel Bir Çalışma Nebil Yeşiloğlu, Murat Sarıcı, Gökhan Temiz, Kemalettin Yıldız, Ali Cem Akpınar, Emre Güvercin, Çağrı Çakmakoğlu, Deniz Filinte S80 Ksenotransplantasyon Modelinde İnsan Amnion Zarının Silikona Bağlı Peri -­‐ İmplant Kapsül Oluşumuna Etkisi Mustafa Akyürek, Adnan Uzunismail, Öznur İnan, Mehmet Şerf Aydın, Meral Tuna, Ömer Uysal Kahve Molası ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA -­‐ 2 "ALLERGAN" Moderatör: Mustafa YILMAZ Hasta Ne İster, Doktor Ne Söyler? İsmail KURAN 31 Ekim 2014, Cuma EMİRGAN 1 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 14 Vertikal Skar Mastopeksi-­‐Otoogmentasyon için Modifiye Dermoglandular Hammock Flap Nazım GÜMÜŞ 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 Kahve Molası KONFERANS -­‐ 12 Moderatörler: Mehmet BAYRAMİÇLİ, Barış ÇAKIR Aging Nose Enrico ROBOTTI 12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 15 Moderatörler: Zekeriya TOSUN, Gökhan TUNÇBİLEK Functional and Aesthetic Correction of Residual Cleft Nasal Deformities Mimis COHEN 14:00-­‐15:00 PANEL-­‐ 12 Damak Yarıklarında Tedavi Algoritması Moderatörler: Figen ÖZGÜR, Zekeriya TOSUN 14:00-­‐14:12 14:12-­‐14:24 14:24-­‐14:36 14:36-­‐14:48 14:48-­‐15:00 DDY Tedavisinde Ortodontinin Yeri Servet DOĞAN Damak Yarığında Temel Cerrahi Teknikler Dağhan IŞIK V-­‐Y Pushback Two Flap Palatoplasty Hakan ASLAN Furlow Palatoplastisi Mert ÇALIŞ Konuşma Terapisi Maviş Emel KULAKKAYIKÇI 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐17:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 16 -­‐ Bildiri Kategorisi: Dudak -­‐ Damak Moderatörler: Figen ÖZGÜR, Zekeriya TOSUN S91 Yarık Dudak Damaklı Hastalarda Uygun Endikasyonlarda Latham Cihazının Kullanımı Selman Hakkı Altuntaş, Elçin Esenlik, Tolga Taha Sönmez, Fuat Ulusoy, Dudu Dilek Yalçın, Mustafa Asım Aydın S92 Tennison – Randall Tekniği İle Tek Taraflı Yarık Dudak Onarımları Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Mustafa Hancı, Bülent Çığsar, Naci Karacaoğlan S93 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ortognatik Cerrahi Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Çelebiler, Doğuş Yalçın, Samet Şendur S94 Yarık Dudak Burnu Deformitesine Eşlik Eden Üst Dudak Yetmezliği Onarımında Aşamalı Rinoplasti+Dermofat Greft Ve Tam Uzunlukta Abbe Fleple Onarım Fikret Eren, Bilge Kağan Aysal, Cenk Melikoğlu, Sinan Öksüz, Cihan Şahin, Ersin Ülkür S95 Trigonosefali Olgularında Kraniofasyal Yeniden Şekillendirme Girişimleri: 21 Olgunun Değerlendirilmesi Gaye Taylan Filinte, Tufan Hiçdönmez, Erdal Gür, Bekircan Kendirlioğlu Kahve Molası ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA -­‐ 5 "ESTETİK TREND" Moderatörler: Adnan MENDERES, Alparslan TOPÇU BroadBend Light (BBL) ile Cilt Yenileme Gün ERSU 17:00-­‐18:00 17:00-­‐17:06 17:06-­‐17:12 17:12-­‐17:18 17:18-­‐17:24 17:24-­‐17:30 17:30-­‐17:36 17:36-­‐17:42 17:42-­‐17:48 17:45-­‐17:54 17:54-­‐18:00 18:00-­‐18:30 18:30-­‐19:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 18 -­‐ Bildiri Kategorisi: Estetik Cerrahi ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Moderatörler: Ali Teoman TELLİOĞLU, Aydın GÖZÜ S101 Vaserlipo Sistem İle Erkek Vücut Şekillendirilmesinde Kombine Yaklaşım Naci Çelik S102 Kadınlarda Popo Bölgesine Yağ Enjeksiyonunu Sonuçları Naci Çelik S103 Kepçe Kulak Onarımında Farklı İhtiyaçlar İçin Adapte Edilebilir Bir Teknik: Konkal Kıkırdak Eksizyonu İle Birlikte Distal Pediküllü Perikondrio-­‐Adipo-­‐Dermal (Pad) Flep Tekniği Ercan Cihandide, Oğuz Kayıran, Orhan Babucçu S104 Türk Irkının Yan Profilden Estetik İdeal Verilerinin Belirlenmesi İsmail Küçüker, İbrahim Alper Aksakal, Engin Yosma, Murat Sinan Engin, Tekin Şimşek S105 Burun Ucunu Destekleyen Farklı Tekniklerle Cerrahi Sonuçları Etkilemek Mümkün Müdür? İsmail Küçüker, Murat Sinan Engin, İbrahim Alper Aksakal, Engin Yosma, Ahmet Demir S106 Rinoplastide Yeni Bir Flep: Kolumellar Strut Flep Yalçın Bayram, Fırat Özer, Fatih Zor, Serdar Öztürk S107 Jinekomastide 10 Yıllık Tecrübemiz Alp Ercan, Müge Anıl Küçüksucu, Hasan Kömürcü, Uğur Şahin, Mirza Murat Çevirme, Semih Bağhaki S108 Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği Fatih Kılıç, Alper Kemaloğlu S109 Kapalı Rinoplasti İle Deviye Buruna Yaklaşım: Kamuflaj Teknikleri Candan Mezili S110 Dorsal Septal Eğriliklerin Spreader Flepler İle Düzeltilmesi: Tek Taraflı Sefalokaudal Horizontal Matres Dikiş Çağlayan Yağmur, Osman Kelahmetoğlu, Hayri Akbaş Kahve Molası DENEYİM AKTARIM SINIFI 19 Postbariatrik Hastalarda Vücut Şekillendirme 1: Vücut Alt Yarısına yönelik Tek Seanslı Girişimler Murat TOPALAN 01 Kasım 2014, Cumartesi EMİRGAN 1 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 24 Non-­‐Invasive Body Contouring (RF, Laser, Ultrasound, Mesotherapy) – How to Choose Brian KINNEY 09:00-­‐09:30 Kahve Molası 09:30-­‐12:30 KURS 2 -­‐ SAÇ EKİMİ CERRAHİSİ KURSU Kurs Başkanları: Sacit KARADEMİR, Derya ÖZÇELİK Eğitmenler Sacit KARADEMİR Derya ÖZÇELİK Erdem GÜVEN 12:30-­‐13:30 Öğle Yemeği 13:30-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐19:00 KURS 6 -­‐ MELANOM KURSU Kurs Başkanı: Sıdıka KURUL Melanositik Nevuslarda Klinik Tanı ve Malignite Riski Açısından Takip Can BAYKAL Biyopsi Tekniklerin Patolojik Değerlendirmeye Etkisi, Neden İkinci Görüş, Prognostik Parametrelerde Değişen Ne? Cuyan DEMİRKESEN Tanı Yöntemleri, Evreleme, Cerrahi Tedavi Algoritmaları Tonguç İŞKEN Melanomda Sistemik Tedavi: Ne zaman ? Hangi İlaç ? Nil MOLİNAS Kahve Molası KURS 9 -­‐ FLEP DİSEKSİYON VİDEO KURSU Kurs Başkanı: Murat TOPALAN Eğitmenler Murat TOPALAN Koray COŞKUNFIRAT Yener DEMİRTAŞ Barış YİĞİT 29 Ekim 2014, Çarşamba EMİRGAN 2 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 11:30-­‐12:30 11:30-­‐11:36 Alt Ekstremite Onarımında Lokal Ada Perforatör Flep Kullanımı Onur EGEMEN Kahve Molası SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 3 -­‐ Bildiri Kategorisi: Baş Boyun Moderatörler: Kemal FINDIKÇIOĞLU, Hakan KEREM S21 Kısmi Yüz Nakli Olgusunun 30 Aylık Takibinin Paylaşımı Kemal Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen, Serhan Tuncer, Sühan Ayhan S22 Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstruksiyonunda Servikofasiyal İlerletme Fleplerinin Kullanımı Göktekin Tenekeci, Alper Sarı, Yavuz Başterzi, Yavuz Demir, Şakir Ünal, Abdulcebbar Siyer S23 Supraklavikuler Ada Flebi İle Tecrübelerimiz – Baş-­‐Boyun Rekonstrüksiyonunda Pratik Bir Metod Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Ufuk Bilkay, HakanTeymur, Burak Sercan Erçin, Micafer Seyid, Mehmet Erdem, Ersin Gür, Tahir Gürler S24 Latissimus Dorsi Kas-­‐Deri Flebinin Baş-­‐Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Olarak Kullanımı Kemalettin Yıldız, Reşit Burak Kayan, Ethem Güneren S25 Orbita Taban Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Seçenek: Olekranon Kemik Grefti Nebil Yeşiloğlu, Hakan Şirinoğlu, Murat Sarıcı, Gökhan Temiz, Gaye Taylan Filinte S26 Skalp Rekonstrüksiyonunda Doku Genişletici Uygulalamalarımız Tuğba Gün Koplay, Gökçe Yıldıran, Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun S27 Kepçe Kulak Cerrahisinde Proksimal Bazlı Fasyoperikondrial Flebin Kullanımı Saime İrkören, Heval Selman Özkan S28 Pediatrik Olgularda Baş-­‐Boyun Bölgesi Doku Genişletici Uygulamaları Abdül Kerim Yapıcı, Muzaffer Durmuş, Andaç Aykan, Yalçın Bayram, Muhitdin Eski S29 Baş Boyun Defektleri Ve İnfraklavikular Bölgedeki Defektlerde Pektoral Kasın Torakoakromial Arter Üzerinden Ada Flebi Olarak Kullanılması Arda Akgün, Gökhan Temiz, Ali Cem Akpınar, Çağrı Çakmakoğlu, Hakan Şirinoğlu, Murat Sarıcı, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu 11:36-­‐11:42 11:42-­‐11:48 11:48-­‐11:54 11:54-­‐12:00 12:00-­‐12:06 12:06-­‐12:12 12:12-­‐12:18 12.18-­‐12:24 DENEYİM AKTARIM SINIFI 3 12:24-­‐12:30 12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 S30 Mandibulanın Subkondil Ve Yüksek Ramus Kırıklarına Retromandibuler Transparotid Yaklaşım: İki Nokta Fiksasyonu Cem Aslan, Mubin Hoşnuter, Soysal Baş, Osman Tan, Dağhan Işık, Mustafa Durgun Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 4 Moderatörler: Hüseyin BORMAN, Çiğdem ÖZEN 14:00-­‐15:00 Enhanced Recovery After Surgery: Implementation and Outcomes in Microsurgical Breast Reconstruction Valerie LEMAINE 14:00-­‐14:10 14:10-­‐14:20 14:20-­‐14:30 14:30-­‐14:40 14:40-­‐14:50 14:50-­‐15:00 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 17:00-­‐18:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 6 -­‐ Bildiri Kategorisi: Meme ve Gövde Moderatörler: Akın YÜCEL, Sinem EROĞLU S41 Ertelenmiş Eşzamanlı Meme Onarımında Klinik Deneyimimiz;Uzun Dönem Onkolojik Sağaltım Ve Kozmetik Sonuçlar Burcu Çelet Özden, Yunus Doğan, Hatice Hülya Aydın S42 Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Olgularının 10 Yıllık Analizi Ve Breast-­‐Q Onarım Modülü Testi İle Değerlendirilmesi Selahaddin Aslan, Şakir Ünal S43 Poland Sendromlu Hastalarda Meme Rekonstrüksiyonu Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Selami Serhat Şirvan, Dilgem Memmedov, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ S44 Meme Rekonstrüksiyonunda Otolog Dermal Greft Kullanımı: Klinik Deneyimimiz Burak Ersoy, Tayfun Aköz S45 Anterolateral Toraks Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Deneyimlerimiz Çağrı A. Uysal, Dalokay Kılıç, Burak Özkan, Erhan Coşkun, Harun Çöloğlu, Hüseyin Borman Kahve Molası SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 9 -­‐ Bildiri Kategorisi: Meme ve Gövde Moderatörler: Teoman DOĞAN, Heval Selman ÖZKAN S61 Terapötik Mammoplastiler: Pedikül Seçimi Ve Uzun Dönem Meme Simetrisinin Sağlanmasına Yönelik Teknikler Burcu Çelet Özden, Fethi Sarper Mete, Hatice Hülya Aydın S62 Pelvik Bölge Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Flepler Özay Özkaya Mutlu, Onur Egemen, Turgut Kayadibi, Cağdaş Orman S63 Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Hacim-­‐Memnuniyet İlişkisinin Breast-­‐Q İle Değerlendirilmesi Bülent Saçak, Doğuş Yalçın, Fatma Betül Tuncer, Samet Şendur, Özhan Bekir Çelebiler S64 Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Anjiografi İle Internal Mammary Arter Ve Perforatörlerinin Radioanatomik Görüntülenmesi Önder Tan, İhsan Yüce, Osman Enver Aydın, Mecit Kantarcı S65 Tek İnsizyon Liposakşın Pull-­‐Through Kombine Tekniği İle Çağrı A. Uysal, Erhan Coşkun, Burak Özkan, Harun Çöloğlu, Hüseyin Borman 17:12-­‐17:18 17:18-­‐17:24 17:24-­‐17:30 İmplant Kullanılarak Yapılan Meme Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım Hüseyin BORMAN Eş zamanlı Prostetik Rekontruksiyonda İmplant Seçimi Çiğdem ÜNAL Deri Koruyucu/Areola Koruyucu Mastektomilerde Tek Aşamalı Meme Rekonstrüksiyonu: Teknik Detaylar Tonguç İŞKEN Deri Küçültücü Mastektomi ve İmplant ile Onarım Şükrü YAZAR İmplant ile Meme Onarımlarında Animasyon Deformitesinin Giderilmesi Akın YÜCEL Başarısız İmpant ile Meme Rekonstrüksiyonu Olgularında Çözüm Önerileri Burcu CELET ÖZDEN 17:00-­‐17:06 17:06-­‐17:12 PANEL-­‐3 Rekonstruktif Meme Cerrahisi Moderatörler: Akın YÜCEL, Sinem ÇİLOĞLU 17:30-­‐17:36 S66 Meme Paylaştırma Tekniği İle Meme Onarımında Interıor Mammarıan Arter Perforator (Imap) Flebi Ve Peroperatif Flep Viabilitesinin İndosiyanin Yeşili Anjiyografisi İle Değerlendirilmesi Burcu Çelet Özden, Erol Kozanoğlu, Kıvanç Demir, Yunus Doğan, Fethi Sarper Mete, Serhat Atalay Eviş, Cengizhan Ekizceli, Hülya Aydın S67 İmplant İle Meme Rekonstrüksiyonlarında Karşılaşılan Komplikasyonlar Ve Çözümleri Yalçın Bayram, Andaç Aykan, Serdar Öztürk S68 Meme Ucu Koruyucu Mastektomi İle Aynı Seansta Yapılan Meme Rekonstruksiyonu Sonrası Oluşan Cilt Nekrozunda İnsizyon Yerinin Rolü Sebastian Winocour, E. Çiğdem Özen, Paul Tran, Tanya L. Hoskin, Amy C. Degnim, Clive Grant, David Farley, Judy C. Boughey, Steven R. Jacobson, Valerie Lemaine S69 Mastektomi Flepleri İçin Kullanılan Cilt İskemi Ve Nekroz Skorlamasının Uygulanabilirliği Amy C. Degnim, E. Çiğdem Özen, Tanya L. Hoskin, Clive Grant, Judy C. Boughey, Steven R. Jacobson, Tiffany T. Torstenson, Sebastian Winocour, Valerie Lemaine S70 Jinekolojik Operasyonlar Sonrası Gelişen Karın Ön Duvarını İçeren Nekrotizan Fasiit Olgularının Değerlendirilmesi Dudu Dilek Yavuz Yalçın, Selman Hakkı Altuntaş, Fuat Uslusoy, Murat Tüysüz, Ömer Faruk Dilek, Kıvanç Emre Davun, Mustafa Asım Aydın 17:36-­‐17:42 17:42-­‐17:48 17:48-­‐17:54 17:54-­‐18:00 30 Ekim 2014, Perşembe EMİRGAN 2 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 10 Facial Fractures Mimis COHEN 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 Kahve Molası KONFERANS -­‐ 7 Moderatörler: Derya ÖZÇELİK, Gökhan TUNÇBİLEK 10:00-­‐11:00 10:00-­‐10:15 10:15-­‐10:30 10:30-­‐10:45 10:45-­‐11:00 11:00-­‐12:00 11:00-11:06
11:06-11:12
11:12-11:18
Facial Rehabilitation with Osseo -­‐Integrated Implants Mimis COHEN PANEL-­‐ 6 Kraniyomaksillofasiyal Cerrahide Distraksiyon Osteogenezi ve Yeni Ufuklar Moderatörler: Zeki GÜZEL, Gökhan TUNÇBİLEK Yenidoğanda Solunum Yolu Güvenliğinin Sağlanmasında DO Halil İbrahim CANTER Kraniyofasiyal Sendromik ve Non-­‐Sendromik Olgularda DO Gökhan TUNÇBİLEK Maksillo-­‐Mandibuler Deformitelerde DO Kemal FINDIKÇIOĞLU DO Olgularında Ortodontik Değerlendirme ve Yaklaşım İlken KOCADERELİ SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 9 -­‐ Bildiri Kategorisi: Uzman Araştırma Yarışması Bildirileri Moderatörler: Zeki GÜZEL, Gökhan TUNÇBİLEK Rektangüler Doku Genişletici Ile Doku Genişletmede; Doku Genişletici Seçimi Ve Genişlemiş
Dokudan Maksimum Yararlanım Tekniği
Mustafa Durgun, Hülda Rıfat Özakpınar, Dağhan Işık, Abdulkadir Calavul, Cem Aslan,
Mübin Hoşnuter
Yanık Alopesili Hastalarda Eşzamanlı Gerçekleştirilen Dermabrazyon-Fue Yöntemi İle Sakal
Restorasyonu
Fikret Eren, Bora Özel, Ceyhun Cesur, Bilge Kağan Aysal, Sinan Öztürk, Sinan Öksüz, Cenk
Melikoglu, Ersin Ülkür
Meme Küçültme Operasyonun Cinsel Hayat Üzerine Etkisi
Alper Aksoy, Emin Sır, Oktay Üçer, Melike Güngör, Yavuz Keçeci, Bilal Gümüş
11:18-11:24
Dupuytren Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Nüksün Önlenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım:
Sınırlı Fasyektomi Yönteminin Otojen Dermis Grefti İle Kombine Edilmesi.
Gökhan Temiz, Nebil Yeşiloğlu, Hakan Şirinoğlu, Murat Sarıcı, Emre Güvercin, Ali Cem
Akpınar, Gaye Taylan Fillinte
Atelsiz Rinoplasti
Ulaş Bali, Emin Sır, Anvar Ahmedov, Melike Güngör, Alper Aksoy, Ahmet Seyhan
Rotasyon Palatoplasti Ve V-Y Pushback Palatoplasti Tekniklerinin Damak Uzamasına
Etiklerinin Manyetik Rezonansın Görüntüleme Ile Karşılaştırılması
Dağhan Işık, Aydın Bora, Serdar Yüce, Ramazan Davran, Ömer Faruk Koçak, Yasin Canbaz,
Serhat Avcu, Bekir Atik
11:24-11:30
11:30-11:36
11:36-11:42
Fasiyal Arter Perforatör Flep Ile Orta Yüz Bölgesi Defektlerinin Onarımı
Murat Sarıcı, Nebil Yeşiloğlu, Gökhan Temiz, Hakan Şirinoğlu, Emre Güvercin, Ali Cem
Akpınar, Gaye Taylan Fiinte, Mehmet Bozkurt
Türk Irkının Yan Profilden Estetik İdeal Verilerinin Belirlenmesi
İsmail Küçüker, Alper Aksakal, Engin Yosma, Murat Sinan Engin, Tekin Şimşek
Burun Ucunu Destekleyen Farklı Tekniklerle Cerrahi Sonuçları Etkilemek Mümkün Müdür?
İsmail Küçüker, Murat Sinan Engin, Alper Aksakal, Engin Yosma, Ahmet Demir
11:42-11:48
11:48-11:54
12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 Öğle Yemeği KONFERANS -­‐ 10 Moderatörler: Murat TOPALAN, Saime İRKÖREN Microsurgical Techniques for Lymphedema Surgery Valerie LEMAINE 14:00-­‐15:00 14:0014:15 14:15-­‐14:30 14:30-­‐14:45 14:45-­‐15:00 15:00-­‐15:30 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 Lenfödem Nedir? M. Onur ÇUKURLUOĞLU Deneysel Mikrolenfatik Cerrahi Barış YİĞİT Lenfödem Fizyoterapisinde Kullanılan Önemli Anatomik Alt Yapılar Gülsün GÜREL Mikrolenfatik Cerrah Yener DEMİTAŞ SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 14 -­‐ Bildiri Kategorisi: Alt Ekstremite Moderatörler: Murat TOPALAN, Yener DEMİRTAŞ S81 Fleplerdeki Venöz Konjesyon Problemini Çözmek İçin İntravenöz Kateter Kullanımı Göktekin Tenekeci, Alper Sarı, Yavuz Başterzi, Şakir Ünal, Yavuz Demir S82 Alt Ekstremitenin Deglovıng Tarzı Yaralanmalarına Yaklaşım -­‐ Dört Olgudan Yapılan Çıkarımlar Erol Kozanoğlu, Kıvanç Demir, Yunus Doğan, Fethi Sarper Mete,Serhat Atalay Eviş, Cengizhan Ekizceli, Hayri Ömer Berköz, Hasan Utkan Aydın S83 Adipoz Kökenli Kök Hücre Nakli İle Obez Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flebinde Deri Canlılığının Araştırılması: Deneysel Çalışma Erhan Coşkun, Nilgün Markal Ertaş, Burak Özkan, Çağrı A. Uysal, Atilla Adnan Eyüboğlu, Hüseyin Borman S84 Tırnak Batması Tedavisinde Düğüm Tekniği Ve Winograd Tekniğinin Karşılaştırmalı Analizi Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Fatma Bilgen, Zeynep Altuntaş, Serhat Yarar S85 Karmaşık Aşil Tendon Ve Çevresi Cilt Eksikliklerinin Serbest Karma Anterolateral Uyluk-­‐
Damarlı Fasya Lata Flebi İle Tek Aşamalı Rekonstrüksiyonu Osman Enver Aydın, Murat Kara, Akın İnalöz, Mehmet Akif Çakmak 15:24-­‐15:30 15:30-­‐16:00 16:00-­‐16:30 16:30-­‐17:00 PANEL-­‐10 Lenfatik Cerrahi Moderatörler: Murat TOPALAN, Yener DEMİRTAŞ Kahve Molası Yeterlilik Genel Kurulu Eğitim Üst Kurulu 31 Ekim 2014, Cuma EMİRGAN 2 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 15 Ameliyatla Yüz Gençleştirmede Konseptim: Neden, Nasıl ve Kimler İçin ? Serdar EREN 09:00-­‐09:30 09:30-­‐10:00 Kahve Molası KONFERANS -­‐ 13 Moderatörler: Nuri ÇELİK, Mehtap KARAMEŞE Nanotechnology and Plastic Surgery – A Look at the Future Brian KINNEY 12:30-­‐13:30 13:30-­‐14:00 Öğle Yemeği KONFERANS -­‐16 Moderatörler: Alper SARI, Serhan TUNCER 14:00-­‐15:00 14:00-­‐14:20 14:20 -­‐14:40 14:40-­‐15:00 15:00-­‐15:30 Reducing Unplanned Reoperations for Mastectomy Skin Flap Necrosis in Breast Reconstruction – A Multidisciplinary Approach Valerie LEMAINE PANEL-­‐ 13 Yanık ve Yara İyileşmesi Moderatörler: Sarper YILMAZ, Mehmet BOZKURT Mehmet BOZKURT Celalettin SEVER Nazım GÜMÜŞ SERBEST BİLDİRİ OTURUMU -­‐ 17 -­‐ Bildiri Kategorisi: Yanık ve Yara Bakım Moderatörler: Sarper YILMAZ, Mehmet BOZKURT S96 Yüksek Voltajlı Elektrik Yanığına Bağlı Skalp Defektlerinde Rekonstrüksiyon Algoritması Cengiz Eser, Rauf Kerimov, Eyüphan Gencel, Erol Keskintaş, Metin Yavuz S97 Yanık Sonrası Malpoze Meme Başı Kompleksinin Pektoral Kas Tabanlı Transpozisyon Flep İle Düzeltilmesi Yalçın Bayram, Fırat Özer S98 1155 Pediatrik Yanık Hastasının Retrospektif Analizi Gökçen Oran, Eyüphan Gencel, Erol Keskintaş, Metin Yavuz, Cengiz Eser, Serkan Sabancıoğlulları, Ahmet Gürhan Dülgar S99 Baş-­‐Boyun Kontraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Selami Serhat Şirvan, Ali Can Günenç, Memet Yazar, Zeliha Gül, Semra Hacıkerim Karşıdağ S100 Fitzpatrick Tip 3-­‐4 Deri Rengindeki Kadınlarda Dermis Kalınlığının Skar Üstüne Etkisi Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Pembe Oltulu, Zeynep Altuntaş, Fatma Bilgen 15:00-­‐15:06 15:06-­‐15:12 15:12-­‐15:18 15:18-­‐15:24 15:24-­‐15:30 17:00-­‐18:00 17:00-­‐17:06 17:06-­‐17:12 17:12-­‐17:18 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 19 -­‐ Bildiri Kategorisi: Karışık Moderatörler: Kemal FINDIKÇIOĞLU, Şafak UYGUR S111 Hayvan Kaynaklı Yaralanmalarda Güncel Yaklaşım Ve Tedavi Prensipleri Billur Sezgin, Mbaraka Ahmet Ljohiy S112 Diyabetik Ayak Ülserlerinde İntralezyonel Epidermal Büyüme Faktörü İle Birlikte Cilt Grefti Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması Heval Selman Özkan, Saime İrkören, Öner Şavk, Ender Ceylan, Hüray Karaca, Fürüzan Bozkurt, M. Bülent Ertuğrul, S113 Deltopectoral, İnternal Mammarian Arter Perforator Flep Uygulamalarının Baş Boyun Defektlerinde Ve Postfarengolarenjektomi Hıpofarengeal Fıstül Onarımında Kullanımı: Deneyimlerimiz Eyüphan Gencel, Cengiz Eser, Ömer Kokacya, Erol Keskintaş, Osman Metin Yavuz 17:18-­‐17:24 17:24-­‐17:30 17:30-­‐17:36 17:36-­‐17:42 17:42-­‐17:48 17:48-­‐17:54 17:54-­‐18:00 S114 Temporomandibüler Eklem Dislokasyonlarının Eksternal Redüksiyonunda Yeni Bir Yaklaşım: Kaldıraç Yöntemi Nebil Yeşiloğlu, Murat Sarıcı, Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte S115 Periorbital Doku Defektlerinin Frontal Ada Flepleri İle Rekonstruksiyonu Yavuz Demir, Yavuz Başterzi, Göktekin Tenekeci, Nurten Turhan Haktanır, Şakir Ünal, Alper Sarı S116 Çocukluk Çağı Malign Melanomu Cengiz Çetin, Mahmut Özgül S117 Parasakral Ve Gluteal Bölge Defektlerinde Perforatör Fleplerin Kullanımı Uğur Şahin, Gülsüm Çebi, Mirza Fırat Çevirme, Müge Anıl Küçüksucu, Alp Ercan, Mehmet Fatih Okyay, Royal Khankishiyev, Semih Bağhaki, S118 Komplike Parmak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Acil Şartlarda Kullanılabilecek Flepler Ve Klinik Deneyimlerimiz Ahmet Dilber, Özay Özkaya Mutlu, Onur Egemen, Derya Bingöl S119 Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammaplastinin Solunum Fonksiyon Testleri Ve Arteryel Kan Gazı Ölçümleri Üzerindeki Etkileri Mehmet Çeber, Adnan Yüksel, Levent Cem Mutlu, İlhan Bali, Birol Topçu S120 Prepatellar Bölge Yumuşak Doku Rekonstruksiyonunda Anterior Tibial Arter Perforator Ada Flebinin Kullanımı Çağdaş Orman, Özay Özkaya Mutlu, Cağdaş Orman, Derya Bingöl, Müjdat Adaş Kahve Molası 18:00-­‐18:30 18:30-­‐19:30 DENEYİM AKTARIM SINIFI 20 Yüz Kontur Bozukluklarında Serbest Flep Seçenekleri Aydın GÖZÜ 01 Kasım 2014, Cumartesi EMİRGAN 2 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐12:30 DENEYİM AKTARIM SINIFI 25 Eş Zamanlı Meme Rekonstrüksiyonunda Strateji ve Varyasyonlar Serdar EREN Kahve Molası KURS 3 -­‐ ELDE SIK GÖRÜLEN SORUNLAR ve TEDAVİLERİ Kurs Başkanı: Türker ÖZKAN Elin Fonksiyonel Anatomisi ve Muayenesi M. Sinan ENGİN Fleksor Tendon Yaralanmaları Uğur Anıl BİNGÖL Ekstansor Tendon Yaralanmaları Ömer BERKÖZ Periferik Sinir Yaralanmaları Atakan AYDIN Tuzak Nöropatileri Kamuran Zeynep SEVİM Elin Sık Görülen Tümörleri ve El İnfeksiyonları Zekeriya TOSUN Elde Flap uygulamaları ve Parmak Ucu Onarımları Koray COŞKUNFIRAT Elde Sık Görülen Kırık ve Çıkıklar Arif TÜRKMEN Pediatrik El Yaralanmaları Gaye TAYLAN FİLİNT 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:30 Öğle Yemeği KURS 3 -­‐ ELDE SIK GÖRÜLEN SORUNLAR ve TEDAVİLERİ Kurs Başkanı: Türker ÖZKAN Minor Replantasyonlar Berkan MERSA Major Replantasyonlar Fatih KABAKAŞ El Yanıkları ve Kompartman Sendromu Adnan UZUNİSMAİL Elde Sık Görülen Doğumsal Anomaliler Ali Emre AKSU Dupuytren Kontraktürü, De Quervain, Tetik Parmak Serdar TUNÇER 15:30-­‐16:00 16:30-­‐18:30 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Banu KURAN Kahve Molası KURS 10 -­‐ OBEZİTE HASTA OKULU (Halka açık toplantı) Kurs Başkanları: Ayşin KARASOY YEŞİLADA, Özay ÖZKAYA MUTLU, Erhan ERYILMAZ Eğitmenler İlknur ERGUNER Reyhan ÇELİKER Deniz Adnan ÇOBAN Fatma TURANLI Ayşin KARASOY YEŞİLADA Özay ÖZKAYA MUTLU Erhan ERYILMAZ 29 Ekim 2014, Çarşamba BEYLERBEYİ 1 08:00-­‐09:00 17:00-­‐18:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI -­‐ 4 Açık Rinoplasti Nazım ÇERKEŞ DENEYİM AKTARIM SINIFI 6 Essentials in Tip Surgery in Open Rhinoplasty Enrico ROBOTTI 30 Ekim 2014, Perşembe BEYLERBEYİ 1 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 11 Rekonstrüktif Amaçlı Yağ Grefti Uygulamaları Naci KOSTAKOĞLU 31 Ekim 2014, Cuma BEYLERBEYİ 1 08:00-­‐09:00 13:30-­‐14:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 16 Implant ile Meme Onarımında Genel Prensipler Şükrü YAZAR KONFERANS -­‐ 17 Moderatörler: Selahattin ÖZMEN, Mehmet BOZKURT Lat Dorsi Breast Reconstruction and Variations: A Single Institution Overview Enrico ROBOTTI 14:00-­‐15:00 ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA -­‐ 3 "PANAMED" Moderatörler Derya ÖZÇELİK Ercan CİHANDİDE Ultrasonic Liposuction (Ultra Z) 15:00-­‐15:30 KONFERANS -­‐ 18 Moderatörler: Derya ÖZÇELİK, Ercan CİHANDİDE 17:00-­‐18:00 17:00-­‐17:06 17:06-­‐17:12 17:12-­‐17:18 17:18-­‐17:24 17:24-­‐17:30 17:30-­‐17:36 17:36-­‐17:42 17:42-­‐17:48 17:48-­‐17:54 Mikro Cerrahi Yöntemlerle Meme Rekonstrüksiyonu Ertan EREL SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 20 -­‐ Bildiri Kategorisi: Karışık Moderatörler: Derya ÖZÇELİK, Ercan CİHANDİDE S121 Ülkemizde Çok Yaygın Bir Öfke Patlaması Olan Cama Yumruk Atmanın Topluma Olan Maliyetinin Literatür Derlemesi Tonguç İşken, Ahmet Demir, Naciye Ceyda Ünal S122 Günlük Yaşamda Çok Yaygın Kullanılan Siyanoakrilat Yapıştırıcının Neden Olduğu Yanıklı Bir Hastada Deneyimimiz Ahmet Demir, Naciye Ceyda Ünal, Hakan Ağır S123 Sistemik Ve Lokal Minosiklinin Yağ Grefti Sağkalimi Ve Apoptotik Yolak İnhibisyonu Üzerine Etkisi Kırdar Güney, Serhan Tuncer, Bora Özel, Çiğdem Elmas, Merve Seymen, Seyhan Çenetoğlu S124 Kas-­‐Deri Fleplerinde İskemi-­‐Reperfüzyon Hasarinin Önlenmesinde İskemik Önkoşullandirma Yöntemi Ve Sistemik Pirasetam Uygulamasinin Karşilaştirilmasi Anıl Demiröz, Handan Derebaşınlıoğlu, Uğur Özdemir, Semih Bağhaki, Yağmur Aydın, S125 Ratlarda Flep Yaşayabilirliği Üzerine Bosentan Aracılı Endotelin Reseptör Blokajının Etkisinin Değerlendirilmesi : Deneysel Çalışma Tahsin Görgülü, Ramazan Güler, Aldülkerim Olğun, Eksal Kargı S126 Vakum Yardimli Kapama Sistemi Kullaniliminda Maksimal Granülasyon Doku Gelişimine İzin Veren Optimal Trepanasyon Delik Çapinin Saptanmasi Tale Gasimov, Muhitdin Eski, Andaç Aykan, Ayhan Özcan, Serdar Öztürk S127 Siçanlarda Oluşturulan Deneysel Yanik Modelinde L-­‐Arjinin, L-­‐Glutamin Ve Hidroksimetilbütirikasit Nutrisyonel Desteğinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri Niyazi Şindivar, Alper Sarı S128 Ratlarda Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Cerrahisinde N-­‐Bütil 2-­‐Oktil Siyanoakrilat Kullanımı: Deneysel Çalışma Tahsin Görgülü, Aldülkerim Olğun, Ramazan Güler, Eksal Kargı S129 Ratlarda Flep Yaşayabilirliğine Ozon Gazinin Etkisi: Deneysel Çalişma Mehmet Haşim Güner, Tahsin Görgülü, Ramazan Güler, Abdülkerim Olğun, Eksal Kargı 17:54-­‐18:00 18:30-­‐19:30 P130 Plateletten Zengin Plazmanın(TZP-­‐PRP) Temporomandibular Eklem Kıkırdak Defektine Etkilerinin Araştırılması Vasfi Çelik, Yavuz Başterzi DENEYİM AKTARIM SINIFI 21 Rinoplasti Mehmet Bayramiçli 01 Kasım 2014, Cumartesi BEYLERBEYİ 1 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 26 Postbariatrik Hastalarda Tedavi Yaklaşımı, Kimi Ne Zaman ve Nasıl Tedavi Etmeliyiz? Ayşin KARASOY YEŞİLADA Erhan ERYILMAZ 09:00-­‐09:30 09:30-­‐12:30 Kahve Molası KURS 4 -­‐ BÜTÜN YÖNLERİ İLE ORTOGNATİK CERRAHİ KURSU Kurs Başkanı: Ali Rıza ERÇÖÇEN 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:30 Eğitmenler Kemal UĞURLU Halil İbrahim CANTER Hakan ARSLAN İlken KOCADERELİ Öğle Yemeği KURS 7 -­‐ DUDAK YARIĞI CERRAHİSİ KURSU Kurs Başkanları: Figen ÖZGÜR, Zekeriya TOSUN 15:30-­‐16:00 16:00-­‐18:00 Eğitmenler Figen ÖZGÜR Önder TAN Hakan AĞIR Özhan ÇELEBİLER Adnan MENDERES Ayşe Tuba ALTUĞ Kahve Molası KURS 7 -­‐ DUDAK YARIĞI CERRAHİSİ KURSU Kurs Başkanı: Figen ÖZGÜR, Zekeriya TOSUN Eğitmenler Figen ÖZGÜR Önder TAN Hakan AĞIR Özhan ÇELEBİLER Adnan MENDERES Ayşe Tuba ALTUĞ 29 Ekim 2014, Çarşamba BEYLERBEYİ 2 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 5 Transaksiller Subpektoral Mammoplasty Metin YAVUZ IX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 11:00-­‐12:15 11:00-­‐11:10 11:10-­‐11:30 Hemşirelik Hizmetlerinde Özelleşmenin ve Uzmanlaşmanın Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi Ülkü BURGESS 11:30-­‐11:50 11:50-­‐12:30 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:15 Oturum 1 -­‐ Plastik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı Moderatörler: Başar KAYA, Tuba ÇOPUR PREC Terminolojisi ve Anatomisinin Hemşirelerimize Aktarımı Gülbeyaz GÜR A dan Z ye Plastik Cerrahi Başar KAYA Tartışma Öğle Yemeği Oturum 2 -­‐ Ameliyathane ve Plastik Cerrahi Hemşireliği Moderatörler: Şafak UYGUR, Gülbeyaz GÜR 13:30-­‐13:50 Plastik Cerrahi Kliniklerinde Günübirlik Cerrahi Uygulamalar ve Hemşirelik$ Bakımı Mehpare KAYA 13:50-­‐14:10 Güvenli Cerrahide Kontrolun Yeri Tuba ÇOPUR 14:10-­‐14:30 Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlemler Birgül ŞAHİNER 14:30-­‐14:50 Diyabetik Ayak ve Bakımı Şafak UYGUR Tartışma Kahve Molası DENEYİM AKTARIM SINIFI 7 Fat Grafting in Breast Reconstruction: Optimizing Outcomes Valerie LEMAINE Cumhuriyet Kokteyli 14:50-­‐15:30 15:30-­‐16:00 17:00-­‐18:00 19:30-­‐21:00 30 Ekim 2014, Perşembe BEYLERBEYİ 2 08:00-­‐09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 12 Meme Rekonstrüksiyonunda Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları Sühan AYHAN IX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 09:30-­‐11:00 09:30-­‐09:50 Oturum 3 -­‐ Beslenme ve Plastik Cerrahi Moderatörler: Burak KAYA, Derya ALTUNSEVEN Sağlıklı Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Doruk GÜÇLÜ 09:50-­‐10:10 Baş Boyun Cerrahisi Sonrası Beslenme Kadriye ÖZTÜRK 10:10-­‐10:30 Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme Şerife ERDOST 10:30-­‐10:40 10:40-­‐11:00 11:00-­‐12:30 Ameliyat Sonrası İyileşme Sürecinde Beslenme Önerileri Doruk GÜÇLÜ Tartışma Oturum 4 -­‐ Cerrahi Sonrası Bakım Moderatörler: Tuba H. KARADAĞ, Şerife ERDOST 11:00-­‐11:20 Mikrocerrahi ve Hemşirelik Birgül ŞAHİNER 11:20-­‐11:40 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı Derya ALTUNSEVEN 11:40-­‐12:00 Meme Rekonstrüksiyonu ve Hemşirelik Bakımı Tuba ÇOPUR 12:00-­‐12:20 12:20-­‐12:30 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:00 Kozmetik Cerrahide Hemşirenin Rolü ve Sorumluluğu Tuba H. KARADAĞ Tartışma Öğle Yemeği Oturum 5 -­‐ Yara Bakımı ve Yanıkta Plastik Cerrahi Hemşireliği Moderatörler: Heval Selman ÖZKAN, Neşe KIRBAŞ 13:30-­‐13:50 13:50-­‐14:10 Trakeostomi Bakımı Emine ELVERDİ Vakum Yardımlı Yara Pansumanı Uygulaması Gülbeyaz GÜR 14:10-­‐14:30 14:30-­‐14:50 Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımı Dilek AKŞİN Temel Yanık Yaklaşımı Gülbeyaz GÜR Tartışma Kahve Molası 14:50-­‐15:00 15:30-­‐16:00 31 Ekim 2014, Cuma BEYLERBEYİ 2 08:00-­‐09:00 18:30-­‐19:30 DENEYİM AKTARIM SINIFI 17 Yüz Şekillendirme ve Gençleştirmede Botulinum Toksin Reha YAVUZER DENEYİM AKTARIM SINIFI 22 Genital Estetik Aylin KURT Eksal KARGI 01 Ekim 2014, Cumartesi BEYLERBEYİ 2 08:00-­‐09:00 16:00-­‐17:00 17:00-­‐18:00 DENEYİM AKTARIM SINIFI 27 Otojen Meme Onariminda Yeni Yaklasimlar Serhan TUNCER DENEYİM AKTARIM SINIFI 28 Augmentasyon Mastopeksi Tunç TİRYAKİ DENEYİM AKTARIM SINIFI 29 Yüz Şekillendirme ve Gençleştirmede Dolgu Uygulamaları Reha YAVUZER 
Download

Bilimsel Program - 36. TPRECD Ulusal Kurultayı