Nörolojik Yoğun Bakım
Bilimsel Çalışma Grubu
Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu
Moderatörler;
Hadiye Şirin
2008Ayşe Kocaman Sağduyu
2003-2008
Üyeler;
Dr. Nevin Sütlaş
Dr. Şerefnur Öztürk
Dr. Bijen Nazlıel
Dr. Dilek Necioğlu Örken
Dr. Mustafa Gökçe
Doç. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
Doç. Dr. Canan Işılay Togay
Doç. Dr. Vesile Öztürk
Prof. Dr. Ali Özeren
Doç. Dr. Şebnem Bıçakçı
Dr. Sultan Tarlacı
Prof. Dr. Ufuk Utku
Prof. Dr. Münife Neyal
Dr. Semih Giray
Dr. Belgin Koçer
Dr.Işıl Kalyoncu
Kurulma kararı ve ilk toplantı
Kurucu üyeler;
Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu
Dr. Hadiye Şirin
Dr. Nevin Sütlaş
Dr. Şerefnur Öztürk
İlk Bilimsel Aktivite
TAM GÜN KURSLAR
ÇALIŞTAYLAR
Download

Nörolojik Yoğun Bakım Grubu Raporu