TEMEL GERİATRİ GÜNCELLEME KURSU
5 Nisan 2014-Cumartesi-Gordion Otel-Kavaklıdere, Ankara
PROGRAM
9:45 10:00
AÇILIŞ
10.0010.30
Geriatride Halk Sağlığı Yaklaşımları
Dilek Aslan, Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı
10.3011.00
Kalp Hastalıkları ve Tedavi İlkeleri
Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
11.0011.30
ARA
11.3012.00
Sık Görülen Pulmoner Hastalıklar ve Tedavi İlkeleri
Sakine Nazik, Uzm. Dr. Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi
12.0012.30
Sık Görülen Kas ve İskelet Sistemi Sorunları
Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR
Anabilim Dalı
12.3013.30
ÖĞLE ARASI
13.3014.00
Yaşlılarda Psikiyatrik Sorunlar ve Çözümler
Özlem Erden Aki, Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
14.0014.30
Yaşlılarda Nörolojik Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar
Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
14.3015.00
Yaşlılarda Gastro-İntestinal Sistem Sorunları
Dilek Oğuz, Doç. Dr. 29 Mayıs Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
15.0015.30
ARA
15.3016.00
Yaşlılık Döneminde Kanserden Korunma
Meltem Şengelen, Öğr. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı
16.0016.30
Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı Sorunu ve Çözüm Önerileri
Tolga Reşat Aydos, Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
16.3017.00
KAPANIŞ ve KATILIM BELGELERİNİN VERİLMESİ
Kayıt için başvuru:
Yrd. Doç. Dr. Tolga AYDOS [email protected]
Download

TEMEL GERİATRİ GÜNCELLEME KURSU 5 Nisan 2014