Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR
Contract No: TR2009/0328.01-01/001
Faaliyet B2
Sağlık Personeli Eğitimi
Alt-faaliyet B2-5
Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi
1. Uluslararası Sempozyum (1-2)
Belge versiyonu
Taslak 36
Etkinlik Lideri
Danica Avsec, Anahtar Uzman
Takım Lideri
Lajos Kovacs
Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi
Sempozyum (1-2)
Toplantı tarihi:
29-31 Mayıs 2014
Toplantının başlangıcı:
10:30
Toplantının süresi:
3 gün
Toplantı yeri:
Crowne Plaza İstanbul Asia
http://www.cpistanbulasia.com/
Toplantı ana hedefleri:
Organ bağışı ve organ nakli konularında Türkiye’deki
hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesi doktorları ve organ
nakli koordinatörlerinin bilgi düzeyinin arttırılması.
Toplantıyı düzenleyen:
Teknik Yardım Ekibi
Dersler:
Ekte
Katılımcı sayısı:
250 (Organ Nakil Koordinatörleri, Yoğun Bakım
Doktorları ve ilgili paydaşlar)
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey
Gündem
1. Gün 29 Mayıs 2014 (Perşembe)
Saat
10:30-11:00
11:00-11:10
11:10-11:40
11:40-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:10
17:10-17:40
17:40-18:00
Açılış Konuşmaları

AB Delegasyonu

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd.
Proje Özeti
Dr. Lajos Kovacs
Transplantasyon için Organ Güvenliği ve Kalite Standartları ile ilgili AB
Eylem Planı 2009-2015 ve AB Direktifi 2010/53/EU
Helene Le Borgne, Avrupa Komisyonu
Kahve Arası
Avrupa Birliği’nde Organ Bağışı ve Organ Nakli
Moderatörler: Dr. Danica Avsec, Doç.Dr. Ata Bozoklar
Organ dağılımında uluslararası işbirliği konusunda karşılaşılan imkanlar ve
zorluklar
Dr. Axel Rahmel
Türkiye’de Organ Nakli
Uzm. Dr. Arif Kapuağası
Öğle Yemeği
Avrupa Birliği’nde Organ Bağışı ve Organ Nakli
Moderatörler: Dr. Danica Avsec, Doç. Dr. Ata Bozoklar
Alman organ tedarik organizasyonu DSO’nun görevleri ve sorumlulukları
Dr. Axel Rahmel
Avrupa Birliği Genelinde Koordinatörlerin Rolü
Dr. Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich
Tartışma
Kahve Arası
Organ Bağışı Çalışmaları Yapan Uluslararası Organizasyonlar
Moderatörler: Arzu Kader Harmancı, Nursen Altuğ
ETCO-Avrupa Organ Nakli Koordinatörleri Organizasyonu
Dr. Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich
Avrupa Organ Nakli Cemiyeti
Doç. Dr. Murat Dayangaç, ESOT üyesi
Kamu Farkındalığı
Moderatörler: Uzm. Dr. Mehmet Ali Aydın, Dr. Eyüp Kahveci
Yeni Medya Etkisi: Kamuda Organ Bağışı Bilinci nasıl arttırılabilir?
Prof. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Kamu Farkındalığı: İletişim Stratejisi
Dr. Danica Avsec
Tartışma
2. Gün 30 Mayıs (Cuma)
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
19:00-21:00
21:00-22:00
Donör Tespit Sistemleri ve Klinik Değerlendirme
Moderatörler: Doç.Dr. Tuğhan Utku, Dr. Yavuz Selim Çınar
Donör Tespiti, Tanımı ve Seçim Kriterleri
Dr. Andrej Gadzijev
Genişleyen Donör Havuzu: ECD ve DCD Uygulamaları
Dr. Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich
Vaka çalışması ve tartışması
Kahve Arası
Beyin Ölümü Tespiti
Moderatörler: Doç. Dr. Murat Arsava, Doç. Dr. Çetin Kaymak
Beyin Ölümü Tanısında Önemli Noktalar: Klinik Yönleri ve Onay
Prof. Dr. Francesco Procaccio
Vaka çalışması ve tartışması
Öğle Yemeği
Donör Bakımı
Moderatörler: Doç.Dr.Hilal Ayoğlu, Prof. Dr. Arash Pirat
Yoğun Bakımda Organ Bakımının Temel Noktaları
Doç. Dr. Ülkü Aygen Türkmen
Vaka çalışması ve tartışması
Kahve Arası
Organ Bağışı ve Organ Naklinin Etik, Yasal ve Psikososyal Yönleri
Moderatörler: Prof. Nesrin Çobanoğlu, Prof. Murat Aydın
Etik ve Hukuki Sorunlar
Michael Bos
Türkiye Organ Naklinde canlı veya kadavranın yeri
Doç. Dr.Ata Bozoklar
Dinde İyilik Kavramı: Psiko-Sosyal Perspektif
Prof. Ali Şaban Düzgün
Organ Bağışı Reddi Durumunda Yaşam Desteğinin Çekilmesi
Prof. Dr. Francesco Procaccio
Tartışma
Akşam Yemeği
Akşam Çayı: ORGAN TİCARETİ
Moderatörler: Prof. Dr.Uluğ Eldegez ve Prof.Dr.F.Tuncay Aki

İstanbul Beyannamesi
Dr. Axel Rahmel,
Dr. Henk ten Have
 Avrupa organ ticaretiyle mücadele stratejileri
Dr. Michael Boss

Tartışma
3. Gün 31 Mayıs (Cumartesi)
9:00-9:40
9:40-10:00
10:00-10:40
10:40-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-14:50
14:50-15:00
15:00
Organ Koruma, Saklama ve Perfüzyon
Moderatörler: Doç. Dr. Deniz Balcı, Dr.Salih Gülten
Abdominal Organlar: Koruma, Saklama ve Perfüzyon

Karaciğer
Doç.Dr.Deniz Balcı

Böbrek-Pankreas
Prof. Dr. Acar Tüzüner
 İnce Bağırsak
Opr. Dr. Cem Tuğmen
Tartışma
Torasik Organlar: Koruma, Saklama ve Perfüzyon

Kalp
Opr. Dr. Ümit Kervan

Akciğer
Prof. Dr. Adnan Sayar
Tartışma
Kahve Arası
Nakil Tıbbında Kalite Endikatörleri
Moderatörler: Dr. Rahmi Baykan, Uzm. Dr. Azem Ülkü
Bağış Sistemi: İzleme, Değerlendirme ve Denetim
Dr.Andrej Gadzijev
Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik
Prof. Dr.Hamdi Karakayalı
Tartışma
Öğle Yemeği
Organ Bağışında İletişim
Moderatörler: Dr. Melih Azap, Dr. Ali Demirel
Kötü Haber Verme
Bernarda Logar Zakrajšek
Organ Bağışında Aile Görüşmesi nasıl yapılır?
Dr.Danica Avsec
Tartışma
Kapanış Konuşması
Dr. Danica Avsec ve Dr. Eyüp Kahveci
Download

Gündem - Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım