2014
«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS»
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
Mart 21-22
TÜRKİYE KEMİK İLİĞİ
TRANSPLANTASYON VAKFI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası Konferans Salonu, Sıhhiye, Ankara
CUMA, 21 MART 2014
PROGRAM
PROF. DR. A.LÜTFÜ TAT KONFERANS SALONU – 1.KAT
«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» 2014 ULUSLARARASI SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Sevgi Kalayoğlu Beşışık - Mutlu Arat
09:00-09:45
Miyelomda Transplantasyon: Otolog, Allojenik, Hiçbiri, Sergio A. Giralt
09:45-10:30
En İyi ASBMT ve ASH Bildirileri, Sergio A. Giralt
10:30-10:45
Kahve Arası (Fuaye, giriş kat)
Oturum Başkanı: Gülsan Türköz Sucak – Hayri Özsan
10:45-11:30
Lenfoma Transplantasyonunda Yenilikler, Ginna Laport
11:30-12:45
En İyi ASBMT ve ASH Bildirileri, Ginna Laport
Uydu Sempozyumu – Moderatör: Gülsan Türköz Sucak
12:15-13:00
İFİ Yönetiminde Hasta Odaklılık: Teorinin Pratiğe Yansıması,
Özge Turhan
13:00-13:30
Öğle Yemeği (Pembe salon, giriş kat)
Oturum Başkanı: Akif Yeşilipek – Zafer Gülbaş
13:30-14:15
Kardeş Donör Olmadığında Ne Yapılır, Marcos De Lima
14:15-15:00
En İyi Bildiriler, Marcos De Lima
15:00-15:15
Kahve Arası (Fuaye, giriş kat)
Oturum Başkanları: Günhan Gürman – Levent Ündar
15:15-16:00
Lösemi’de Transplantasyonda Yenilikler, Celalettin Üstün
16:00-16:45
En İyi Bildiriler, Celalettin Üstün
SARI SALON – GİRİŞ KAT
NAKİL OLMUŞ HASTALAR VE YAKINLARI BULUŞMASI
16:45-18:30
Açılış Konuşmaları, Nakil Olmuş Hastalar ve Yakınlarının Deneyimleri,
Duygu ve Düşünceleri
18:30-19:30
Kutlama Yemeği
CUMARTESİ, 22 MART 2014
PROGRAM
PEMBE SALON – GİRİŞ KAT
09:30-11:30
OLGU SUNUMLARI
PROF. DR. A.LÜTFÜ TAT KONFERANS SALONU – 1.KAT
08:30-17:30
POST ASBMT KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
08:30-09:00
Açılış Konuşması, Prof. Dr. Meral Beksaç
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman İlhan
09:00-09:30
Kök Hücre Kaynakları; Alogenik Kök Hüce Naklinde Hangi Kök Hücre
Kaynağını Seçelim?, Prof. Dr. Mehmet Ertem
09:30-10:00
Kök Hücre Mobilizasyonu ve Aferezi, Şerife Koçubaba
10:00-10:30
Kök Hücre Naklinde Hazırlama Rejimleri; Hazırlama Rejimlerinin
Uygulanmasında Hemşirelik Takibi, Fatma Tekin
10:30-11:00
Kahve Arası (Fuaye, giriş kat)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pervin Topçuoğlu
11:00-11:30
KİT Hazırlama Rejiminde TBI Uygulaması ve Takibi,
Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez
11:30-11:50
Kök Hücre Ürün İnfüzyon Süreci Ve Hasta Takibi, Nebahat Öztürk
11:50-12:30
Nötropenik Hasta Yönetimi, Nevin Çetin
12:30-13:30
Öğle Yemeği (Pembe salon, giriş kat)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emre Tekgündüz
13:30-14:10
Akut Graft Versus Host Hastalığı; Tedavi Ve Hasta Takibi,
Birsen Küçükersan
14:10-14:30
Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu; Profilaksi,Tanı,Tedavi ve
Hemşire Takibi, Zeliha Genç
14:30-14:50
Hemorajik Sistit; Önleyici Girişimler, Takip Ve Tedavi, Tuba Şen
14.50-15:10
Engrafman Sendromu ve Graft Yetmezliği, Doç. Dr. Elif Ünal İnce
15:10-15:30
Kahve Arası (Fuaye, giriş kat)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
15:30-16:00
Mukozit; Önleyici Bakım, Tanılama Ve Hemşirelik Bakımı, Ayşe Güleç
16:00-16:30
SVK Ve Kanıta Dayalı Yaklaşımlar, Fatma Kıraç
16:30-17:00
Kök Hücre Naklinde Vaka Bazlı JACIE Standartları, Hava Çolak
17:00-17:15
Kapanış
E-POSTER BİLDİRİLERİ
«Best of ASBMT Tandem Meetings» 2014 Uluslararası Sempozyum
Bilimsel Program Komitesi, sizleri, özgün çalışmalar kadar merkezlerin deneyimlerini de
içeren bildirilerinizi göndermeye davet ediyor.
En iyi üç bildiri;
1. 5.000TL, 2. 4.000TL, 3. 3.000TL
Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı
tarafından ödüllendirilecektir.
Bildiri gönderimi ve kuralları için lütfen www.tkitv.org adresini ziyaret ediniz.
Son Bildiri Gönderim Tarihi
1 Mart 2014
Eğitim faaliyetleri
Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı
tarafından desteklenmektedir.
Sempozyum kaydı ücretsizdir.
Son Kayıt Tarihi
15 Mart 2014
Bilgi için: İrem TOPRAK KILINC
Alabanda Meeting and Event Management
 0.312.4405600 / 142   [email protected]
Download

BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS