T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINLARI SOSYAL TESİSİNE BAŞVURUDA GEREKLİ
EVRAKLAR
1-Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
2-Rehberlik Araştırma Merkezinden alınan rapor
3-Engelli Bilgi Formu
4- Çocuk ve Ailenin Kimlik Fotokopisi,
25.01.FR.068/R.00/1.1
Download

Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisine