HASTA VE YAKINLARI GÖRÜŞLERİNİ
DEĞERLENDİRME EKİBİ
Dt.Metin TAŞTAN
Başhekim Yard.
Güven DOĞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Recep Murat AKINCI
İdari ve Mali İşler Müd.Yard.
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Davut GEZER
Sağlık Memuru
Hasta Hakları Temsilcisi
(Hasta İletişim Birim Sor.)
Download

hasta ve yakınları görüşlerini değerlendirme ekibi