ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİ
DEĞERLENDİRME EKİBİ
Dt.Metin TAŞTAN
Başhekim Yard.
(Çalışan Güvenliği Komite Baş.)
Recep Murat AKINCI
İdari ve Mali İşler Müd.Yard.
Güven DOĞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Lütfi EKİCİ
Şef
(Çalışan Güvenliği Bir.Sor.)
Download

çalışan görüşlerini değerlendirme ekibi