PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1-­‐ Dilekçe 2-­‐ 1 adet fotoğraf 3-­‐ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-­‐ İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5-­‐ Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6-­‐ Vergi Dairesi Vergi Mükellef Yazısı – 2015 7-­‐ Şirket ise Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi – 2015 8-­‐ Büro Tescil Belgesi – 2015 9-­‐ Kayıt Ücreti 250,00.-­‐TL. PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1-­‐ Dilekçe 2-­‐ Vergi Dairesi Vergi Mükellef Yazısı – 2015 3-­‐ Şirket ise Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi – 2015 4-­‐ Büro Tescil Belgesi – 2015 5-­‐ Kayıt Yenileme Ücreti 100,00.-­‐TL. 
Download

proje müellif kaydında istenen evraklar