4.Ulusal Hücresel Tedavi ve
Rejeneratif Tıp Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
28 ŞUBAT 2014 CUMA
12:30-13:00
13:00-13:20
13.20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
Açılış Konuşmaları
Mustafa Çe n, Ali Ünal, Osman İlhan, Dekan, Rektör, Vali
Oturum Başkanları: Osman İlhan, Ali Ünal
İnflamasyonun Algılayıcısı Olan Mezenkimal Stroma Hücreleri - Alp Can
Laboratuvarda Kök Hücre - Ferda Pınarlı
Mikrografya; Mikroskopik Görüntülemede Sanatsal Arayışlar - Alp Can
Kahve Molası
Oturum Başkanları: Leylagül Kaynar, Mehmet Ali Özcan
Kalp ve Kök Hücre - Erdal Şimşek
Nanomalzeme ve Kök Hücre Etkileşimi - Petek Korkusuz
Kahve Molası
Oturum Başkanları: Tulga Ulus, Alp Can
Kök Hücre Davranışlarında Mikro-çevrenin Rolü - Fatma Visal Okur
Doku Kimliğinin Belirlenmesinde HOX Kodları ve Rejenera f Tıpta Önemi
Aysen Günel Özcan
Hukuksal Kavramda Hücresel Tedaviler - Pınar Aksoy
1 MART 2014 CUMARTESİ
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
Oturum Başkanları: Haluk Demiroğlu, Ahmet Tunalı
Hematopoe k Kök Hücre Nakli Güncel Durum Endikasyonlar - Hakan Göker
Miyelom Tedavisinde KHN ile Yarışan Yeni Tedaviler - Emin Kaya
KML Yöne minde Güncel Öneriler - Rıdvan Ali
Kahve Molası
Oturum Başkanları: İhsan Karadoğan, Mehmet Şencan
MDS’de Kök Hücre Naklinde Risk Yöne minde Demir Şelasyonu
Meliha Nalçacı
HKN Yöne minde Invaziv Mantar Infeksiyonu Yöne mi - Seçkin Çağırgan
HKH Mobilizasyonu Yeni Kavramlar - Gülsüm Özet
Öğle Yemeği
4.Ulusal Hücresel Tedavi ve
Rejeneratif Tıp Kongresi
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
19.00-21.00
Oturum Başkanları: İsmet Aydoğdu, Birol Güvenç
Relaps NHL Tedavisinde Transplant Öncesi Yeni Tedaviler - Ali Uğur Ural
KLL Yöne minde Yeni Ajanlar - İsmail Sarı
Kahve Molası
Oturum Başkanları: Güray Saydam, Ali Keskin
KMN’de Yenilikler Tanıdan Tedaviye - Fahri Şahin
MDS’de Hipome lasyon - Ali Ünal
AML Yöne minde Yeni Ajanlar - Mustafa N. Yenerel
Kahve Molası
Oturum Başkanları: İlhami Kiki, Filiz Vural
Kök Hücre Hedefinde Yeni Yildiz Haplo Transplantasyon - Musa Karakükçü
Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarinda Pra k Bilgiler - Mustafa Çe n
MDS ‘de Eritroid S müle Edici Ajanlaın Rolü - Mehmet Ali Özcan
Akılcı İlaç Oturumu - Tulga Ulus
Akşam Workshop’ları
Genç Hematologlar Farklı Düşünceleri Tar şıyor
1. Fungal İnfeksiyonlar
2. KML
3. MM
4. ITP
2 MART 2014 PAZAR
(SALON A)
09:30-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:30
Oturum Başkanları: Yusuf Baran, Ali Uğur Ural
Üniversiteler ve Üniversiteliler Gözü ile Kök Hücre Araş rmalarında
Problemler ve Çözüm Önerileri - Yusuf Çe n Kocaefe
Kök Hücre Araş rmalarında Ulusal ve Uluslararası Deskekler;
Problemler ve Çözüm Önerileri - Engin Özçivici
Kök Hücre Araş rmalarında Laboratuvardan Kliniğe Translasyon;
Problemler ve Çözüm Önerileri - Ali Uğur Ural
Kapanış
4.Ulusal Hücresel Tedavi ve
Rejeneratif Tıp Kongresi
SALON B
KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZLERİ ÇALIŞTAYI
09:30-09:55
09:55-10:20
10:20-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-11:55
11:55-12:10
12:10-12:35
Oturum Başkanları: Osman İlhan - Hakan Özdoğu
JACIE Güncel Durum
Osman İlhan
Ülkemizde Güncel Durum ve Diğer Kalite Yöne m Yöntemleri
Mustafa Çe n
Başvuranları Ne Bibi Bir Süreç Bekliyor, Katkıları ve Götürüleri
Can Boğa
Kahve Molası
Panel:Ülkemizde Başvurular Neden Az?
Oturum Başkanları: Ali Ünal - İhsan Karadoğan
Devlet Hastaneleri Görüşü
Fevzi Altuntaş
Üniversite Hastaneleri Görüşü
Hakan Göker
Özel Hastaneler Görüşü
Yener Koç
Özet ve Çıkarımlar
Mutlu Arat
Tar şma
Kalite Yöne mlerinin Sağlık Sistemine Katkıları
Yeşim Çe nkaya Şardan
Download

4.Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi