18 Nisan 2014 Cuma
09:00-09:30
Açılış Konuşmaları
09:30-10:45
I. Oturum: Geçmişten Günümüze KML
Moderatörler: Osman İLHAN, Orhan AYYILDIZ
Geçmişten bugüne KML: Genetikten kliniğe, Yusuf BARAN
KML’de direnç ve mutasyonlar: İn vitro ve in vivo, Akif Selim YAVUZ
KML’de güncel tedavi, Rıdvan ALİ
10:45-11:00
Kahve Arası
11:00-12:30
II. Oturum: Hücresel Tedaviler Oturumu
Moderatörler: Ali Uğur URAL, Mustafa ÇETİN
Kök Hücre üretiminde neleri yanlış yaptık, Ercüment OVALI
Bağışıklık sisteminin yeni aktörleri: Mezenkimal Kök Hücreler, Erdal KARAÖZ
Angiogenez ve kök hücrelerin angiogenik etki mekanizmaları, Alp CAN
12:30-14:00
Hematopoetik Kök Hücre ve NİŞ (Öğle Yemeği Lunch Box)
Moderatör: Bülent ESER, Seçkin ÇAĞIRGAN
Konuşmacı: Ali Uğur URAL
14:00-15:30
III. Oturum: Kemik İliği Naklinde Yeni Gelişmeler
Moderatörler: Sevgi Kalayoğlu BEŞIŞIK, Hakan ÖZDOĞU
(English)
Bone marrow transplantation across major genetic barriers, Yair REISNER
(English)
Hunting for clinical translation with gamma delta T cells and their receptors, Jurgen KUBALL
15:30-15:45
Kahve Arası
15:45-17:00
IV. Oturum: KLL, Lenfoma ve Transplantasyon Oturumu
Moderatörler: Mustafa ÇETİNER, Fevzi ALTUNTAŞ
Non-Hodgkin Lenfomada genetik ve moleküler esaslar, Emre TEKGÜNDÜZ
Güncel GVHD tedavisi, Hayri ÖZSAN
NHL de Transplantın yeri, Filiz VURAL
17:00-18:00
SALON A - Sözlü Sunular (Seçilmiş Bildiriler)
Moderatörler: Mehmet ŞENCAN, Yusuf ÖZKUL
17:00-18:00
SALON B - Sözlü Sunular (Seçilmiş Bildiriler)
Moderatörler: Birol GÜVENÇ, Sami AYDOĞAN
19 Nisan 2014 Cumartesi
09:00-10:15
V. Oturum: Klinik Çalışmalarda Sorunlar: Türkiye Gerçeği (Panel)
Moderatörler: Osman İLHAN, Mehmet Ali ÖZCAN
SAKDER adına, Şebnem YILDIRIMOĞULLARI
Avrupa adına BMS, Ahu YAZICI
Türkiye firmaları ROCHE, Esma OK
İlaç Firmaları Medikal Departman görüşü, Ahmet HASALIGİL
10:15-10:30
Kahve Arası
10:30-12:00
VI. Oturum: Akut Lösemilerde Son Durum
Moderatörler: Ahmet ÖZTÜRK, Zafer GÜLBAŞ
Lösemilerde Otofaji, Geylani CAN
Akut Lösemilerde hedefe yönelik tedavi, Meltem Olga AKAY
Lösemi tedavisinde doğal bileşenler, Çığır Biray AVCI
12:00-13:30
Uydu Sempozyumu: Klinik Çalışmalar Aracılığıyla Hematolojik Malignitelerin Seyrini Değiştirme
Moderatör: Meral Beksaç
Klinik çalışmalarda metodoloji ve dizayn: Hamdi Akan
Multipl miyelomdaki klinik çalışmalar ile ilgili deneyimler Konuşmacı: Meral Beksaç
13:30-14:30
VII. Oturum: MDS ve Lösemi Oturumu
Moderatörler: İsmail SARI, İlhami KİKİ
MDS’ de Epigenetik faktörler; Risk belirlemede, moleküler ve genetik yaklaşım, Güray SAYDAM
MN1 Meningioma geninin AML oluşumundaki rolü, Ayten KANDİLCİ
Induced Pluripotent Stem Cell, Tevfik Tamer ÖNDER
14:30-14:45
Kahve Arası
14:45-15:45
VIII. Oturum: Hodgkin Lenfoma Oturumu
Moderatörler: Can BOĞA, Mehmet TURGUT
Nüks/dirençli Hastalıkta, Hedefe yönelik tedaviler ışığında Kemoterapi, Mehmet YILMAZ
Otolog ve Allojenik Nakil: Kime, Ne Zaman? Hakan GÖKER
15:45-16:00
Kahve Arası
16:00-17:00
IX. Oturum: Plazma Hücresi Hastalıkları Oturumu
Moderatörler: Cengiz DEMİR, Süleyman DİNÇER
Multipl Myelom gelişimi ve moleküler mekanizmalar , Pelin KAYA
MGUS ve Smoldering Myelom: Tedavi verelim mi?, Emin KAYA
M Myelom: hedefe yönelik tedaviler, yeni ilaçlar ve yeni moleküller, Seçkin ÇAĞIRGAN
16:00-17:00
SALON B - Sözlü Sunular (Seçilmiş Bildiriler)
Moderatörler: Filiz VURAL, Hilal ÖZDAĞ
17:00-17:15
Kahve Arası
17:15-18:30
X. Oturum: Deneysel Araştırmalarda Problemler ve Çözüm Önerileri
Moderatörler: Yusuf BARAN, Ercüment OVALI
Üniversite ve Üniversitelilerin Görüşü; Problemler ve Çözüm Önerileri, Hilal ÖZDAĞ (Ankara Üniversitesi)
Ulusal ve Uluslararası Destekler; Problemler ve Çözüm Önerileri, Nesrin ÖZÖREN (Boğaziçi Üniversitesi)
Klinik ve deneysel araştırmalarda faz çalışmaları, yaşanan problemler ve çözüm önerileri,
Ercüment KARASULU (Ege Üniversitesi)
19:00-19:30
Kapanış ve Ödül Töreni
20:00-21:30
Akşam Yemeği
20 Nisan 2014 Pazar
09:00-12:00
SALON A - ÇALIŞTAY
09:30-10:30
Oturum Başkanları; Ali Uğur URAL, Bedia ÇAKMAKOĞLU
10:30-12:00
Klinik ve Deneysel Araştırmalar, Projeler
12:00-12:15
Akılcı İlaç Kullanımı, Kamil VURAL
Türkiye'de Ar-Ge Destekleri, Yusuf BARAN
Moderatörler: Serdal ŞIVGIN, Naci TİFTİK, Mehmet YILMAZ
10:00-17:30
SALON B - ATÖLYE ÇALIŞMASI (Katılım Ücretlidir)
Organların Şifa Amaçlı Rejenerasyonu ve Uyarılması, Marion BOON
Download

18 Nisan 2014 Cuma 19 Nisan 2014 Cumartesi