TürkHematolojiDerneği
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013
Kasım-Aralık 2013 • Sayı 6 • İki ayda bir yayımlanır.
B Ü LT E N İ
DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON
KONGRELERİNDEN
8. KİTKHT’YE HAZIR MISINIZ?
Kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri konusunda her zaman yol
gösterici olan Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve
Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin sekizincisini bu sene
6-8 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirecektir.
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Kasım-Aralık 2013 Sayı 6
BU SAYIDA
İki ayda bir yayımlanır
Türk Hematoloji Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Teoman SOYSAL
Editör
Prof. Dr. Hamdi AKAN
Yardımcı Editörler
Uzm. Dr. A. Emre EŞKAZAN
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK
Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Muzaffer DEMİR
Haber-Yazı İşleri
Bengü TİMOÇİN
Türkçe Dil Editörü
Turgut AĞAR
Yayın İdare Adresi
İlkbahar Mah. Turan Güneş Bul.
613. Sok. No: 8
06550
Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 490 98 97
Faks: 0 312 490 98 68
[email protected]
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Grafik Tasarım ve Uygulama
GALENOS Yayınevi
Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk.
34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]
Baskı
Senk Ofset Matbaacılık Reklam Promosyon ve
Tanıtım Hizmetleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Topkapı, Maltepe Mah. Litros Yolu No.24 34010
Zeytinburnu-İstanbul Tel: +90 212 493 26 26
Görüşlerinizi
Bekliyoruz...
THD Bülteni’nde yer almasını
istediğiniz her türlü konu ve
görüş için:
[email protected]
Turan Güneş Bulvarı
İlkbahar Mah. 613 Sok. No: 8
Çankaya - ANKARA
Bunları Biliyor musunuz?
Toplantılar
3-4-5
6-7-8-9
Kliniklerimiz
10
Zorunlu Hizmetteki Üyemiz
11
Türk Hematoloji Derneği
2014 Takvimi
18 Ocak 2014
İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı 6
İstanbul
6-8 Mart 2014
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Antalya
26-27 Nisan 2014
Türk Hematoloji Okulu – 8 “Klinisyen - Patolog Ortak Lenfoma Kursu”
Ankara
28 Haziran 2014
Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme
Toplantısı & Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi
Van
28 – 29 Haziran 2014
EHA-ESH Hematology Tutorial Type III
Türk Hematoloji Okulu – 9 “Konsültasyon Hematoloji Okulu”
Van
13 Eylül 2014
Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme
Toplantısı & Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi
Gaziantep
13-14 Eylül 2014
Türk Hematoloji Okulu – 10 “Transfüzyon Tıbbı ve Aferez Okulu”
Gaziantep
22 - 25 Ekim 2014
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
Antalya
20 – 21 Aralık 2014
Türk Hematoloji Okulu - 11 “Hemostaz-Tromboz Okulu”
Antalya
Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Tüm Hematoloji Derneği, Editör, Yardımcı
Editörler, Dergi Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Yönetim Kurulu ve Yayımcı dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan sorumluluk kabul etmez.
2
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Bunları Biliyor musunuz?
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLANDI
Derneğimizin 27 Nisan 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı tüzük değişikliği gereği Disiplin Kurulu'nda
üç yedek üye bulunması gerektiğinden, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılan seçimlere ek olarak iki yeni yedek üye
seçimi için 30 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 09:30'da Wow Otel Kongre Merkezi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
Yeşilköy / İstanbul adresinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır.
Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ilişkin tutanağın okunması ardından Dr. M. Cem Ar Divan
Kurulu başkanı ve Dr. A. Emre Eşkazan ve Dr. Tuğrul Elverdi yazman olarak seçilmiş ve gündemde tek madde olan
disiplin kurulu yedek üyeliğine Dr. Yıldız Aydın ve Dr. Tiraje Celkan oybirliği ile seçilmişlerdir.
AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY
KONGRESİNDEYDİK
Türk Hematoloji Derneği, 7-10 Aralık 2013 tarihleri arasında 55.
American Society of Hematology (ASH) Kongresi’nin stand
alanında 3103 numaralı standda derneğin tanıtımı ile yer aldı.
Kongreye tanıtım amacıyla lokum, nazar boncukları, basılı
ve görsel malzemeler götürüldü. 20 bine yakın katılımcı ile
gerçekleştirilen kongrede, standı 1014 katılımcı ziyaret etti.
Kongre kapsamında üyelerimizden Dr. Reyhan Küçükkaya’nın
“Inherited
Platelet
Disorders
Including
Glanzmann
Thrombasthenia and Bernard-Soulier Syndrome” başlıklı
konuşması ve Dr. A. Emre Eşkazan’ın “Next-Generation
Sequencing Of The BCR-ABL1 Kinase Domain May Be Beneficial
In Decision Making Among Chronic Myeloid Leukemia Patients
With Tyrosine Kinase Inhibitor Resistance” başlıklı sözlü sunusu
yoğun ilgi gördü.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
3
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Bunları Biliyor musunuz?
EHA MASTERCLASS EĞİTİM PROGRAMI BÜYÜYOR: MASTERCLASS
PROJESİNE BITE SIZE EĞİTİM PROGRAMI EKLENDİ
Avrupa Hematoloji Derneği'nin (EHA), Türk Hematoloji Derneği ortaklığı ile yürüttüğü H-Net projesi sona ermiştir.
Bu proje kapsamında sürdürülen ve daha önce ülkemizden de uzmanlık öğrencilerinin katıldığı Masterclass
online eğitim programı çok başarılı olduğu için devam etmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı için Türkiye'den
4 uzmanlık öğrencisi başvurmuştur. Yapılan değerlendirme sonrasında Dr. Erdem Ak ve Dr. Erden Atilla'nın
EHA Masterclass, Dr. Ömür Gökmen Sevindik ve Dr. Defne Ay Tuncel'in EHA Masterclass Bite Size öğrencileri
olmalarına karar verilmiştir.
ORGANİZASYON FİRMASI SEÇİMİ YAPILDI
Ülkemizde tıp kongrelerini yıllardır başarıyla sürdüren büyük firmalardan teklif istenmiş, üç firma teklif
göndermiştir. Serenas, Burkon ve İnterium firmalarının teklif verdiği kongre şartnamesi, THD Yönetim Kurulu,
THD İT ve THD Hukuk Bürosu tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda en uygun
teklifi veren Serenas organizasyon firması ile çalışma kararı alınmıştır.
AKILLI TELEFON UYGULAMAMIZ YENİLENDİ
THD’nin web sitesi üzerinden üyelerine
verdiği hizmetlerin, eğitici kılavuzların,
kursların ve benzeri duyuruların mobil
kullanıcılarının hizmetine daha hızlı
ve kolay sunmak amaçlı kurulan THD
uygulaması yenilendi. Yeni telefon
uygulamasını yüklemek için www.thd.
org.tr sayfasını ziyaret ederek kısayol
butonları kullanılabilir.
Bu yıl ilk kez yapılan 39. Ulusal Hematoloji
Kongresi akıllı telefon uygulaması ile
katılımcılar oturumların tümünü takip
edebilmiştir. Akıllı telefon uygulaması
sayesinde kongre sonrası fotoğraf ve
bildirilere ulaşılabilmektedir.
2013 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALESİ
TAMAMLANDI, ALIMLAR YAPILIYOR
Türk Hematoloji Derneği 2013 yılı araştırma proje ihalesini yaptı. İhaleye 6 firma katıldı. Kabul edilen 2 proje için
yapılan ihale sonrası alımlar başladı.
4
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Bunları Biliyor musunuz?
2014 YILI THD ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME
PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Türk Hematoloji Derneği, Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematolojisi ve Deneysel Hematoloji alanlarında
yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir. Bu program sadece
araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme desteğini kapsamaktadır. Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu
program dışında bırakılmaktadır. Yönergede, çalışmanın ana kısmını oluşturmamak kaydıyla bazı testler Sağlık
Uygulama Tebliği üzerinden hastane veya yetkin laboratuvarlardan satın alınabileceği, ayrıca proje bağlamında
ücretli kişi çalıştırılamayacağı belirtilmektedir. Araştırma projesi bütçesi KDV dâhil 30.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Araştırma projesi için son başvuru tarihi 28 Şubat 2014 olup, proje başvuruları için ayrıntılı bilgi www.thd.org.tr
adresinde yer almaktadır.
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ DAVASI
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği; laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin
düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla; 9 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir önceki
yönetmeklikte Hematoloji Laboratuvarları ile ilgili yapılan hataların yeni yönetmelikte devam ediyor olması
nedeniyle, Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Laboratuvar Standartları Bilimsel Alt Komitesi tarafından,
ilgili yönetmelik ile ilgili bir itiraz metni hazırlanmış ve Aralık 2013 tarihinde TC Sağlık Bakanlığı'na dava açılarak
hukuksal süreç başlatılmıştır.
TEBRİKLER…
Derneğimiz Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Yusuf Baran dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biri olan Junior Chamber International
(JCI)’dan “Bilimsel Önderlik Ödülünü" aldı.
Derneğimiz üyelerinden Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) asli üyesi Prof. Dr. Taner DEMİRER kısa adı EASA (European Academy of Sciences and Art) olan
Avrupa Bilimler Akademisine 8 Kasım 2013 tarihinde asli üye olarak seçilmiştir. Dr. Demirer ayrıca Temmuz
2013 tarihinde Dünya Akademiler Birliği (IAP)’ nin üye seçim komisyonuna seçilmiştir.
Ankara Üniversitesi’nin 2013-2014 akademik yılı, 7 Ekim 2013 tarihinde Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Amfisi’nde
düzenlenen törenle başladı. Törende, “Ankara Üniversitesi Bilim ve Teşvik Ödülleri” sahiplerine sunuldu. Sağlık
Bilimleri alanında 2013 yılı Bilim Ödülü Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve derneğimiz üyesi Prof. Dr. Alp Can’a;
Sağlık Bilimleri alanında 2013 yılı Teşvik Ödülü de Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve derneğimiz üyesi
Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp’e verildi.
Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
Yeni Profesörlerimiz: Ayhan Dönmez, Salih Aksu, Mehmet Rami Helvacı
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
5
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Toplantılar
Türk Hematoloji Okulu 7 Antalya’da Gerçekleştirildi
Türk Hematoloji Derneği, 2008-2009'da uygulamaya koyduğu
Türk Hematoloji Okulu Programı ile YDUS'u kazanan hematoloji
araştırma görevlilerine temel hematoloji eğitimi vermektedir. İlk
mezunlarını 2011 yılında veren Türk Hematoloji Okulu'nun üç
yıllık yeni dönemi yeni toplantılarla devam etmektedir. Türk Hematoloji Okulu'nun yeni döneminin yedinci kursu “Temel
İyi Klinik Uygulamalar” Antalya'da 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde
16 konuşmacı ve 44 Türk Hematoloji Okulu öğrencisinin katılımı
ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.
İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim
Programının Altıncısı İstanbul’da Gerçekleştirilecek
Türk Hematoloji Derneği, İstanbul Titanic Port Otel'de İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı’nın
altıncısını 18 Ocak 2014 tarihinde düzenleyecektir.
Program, hematoloji alanında temel eğitim vermeyi planlamakta olup hematoloji alanında çalışan ya da çalışmayı
planlayan ürün sorumlusu, ürün müdürü, ürün temsilcisi ve endüstri alanında kariyer yapanlara yöneliktir.
PROGRAM:
Söz Bizde: 09.00-10.00 Oturum Başkanı: Dr.Hale Ören
Kan Hücreleri ve Anemi
Dr.A.Zahit Bolaman
Pıhtılaşma Sistemi, Kanamalı Hastalıklar
Dr.Muzaffer Demir
Söz Sizde
10:00-10:20 Ara
Söz Bizde:
10:20-11:20 Oturum Başkanı: Dr.Teoman Soysal Miyeloproliferatif Hastalıklar
(AML, KML, KMPH)
Dr.Fahir Özkalemkaş
Lenfoproliferatif Hastalıklar
(ALL, KLL, Lenfoma)
Dr.Mehmet Sönmez
Söz Sizde
11:20-12:00 Hep Birlikte Konuşuyoruz: Günümüzde Hematoloji Pratiği
12:00-13:30 Öğle Arası
Söz Bizde : 13.30-14.50 Oturum Başkanı: Dr.Muzaffer Demir
Plazma Hücre Hastalıkları
6
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
(Miyelom ve diğerleri)
Dr.Fahir Özkalemkaş
Hematopoietik Hücre Nakli Dr.Teoman Soysal
Destek Tedaviler ve Nötropenik Ateş
Dr.A.Zahit Bolaman
Söz Sizde
14:50-15:10 Ara
Söz Bizde : 15:10 -16:10 Oturum Başkanı:
Dr. İbrahim Haznedaroğlu
Biyobenzer ve Jenerik İlaçlar Kavramı: Nedir, Ne Değildir?
Dr.Muzaffer Demir
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Hale Ören
Endüstri Hekim İlişkisi ve Etik Dr.İbrahim Haznedaroğlu
Söz Sizde
16:10- 17:00 Sınav ve Ödül
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Toplantılar
8.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri
Kongresi Bildiri Gönderim Sistemi Açıldı
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 6-8 Mart 2014 tarihleri arasında Xanadu
Otel ve Kongre Merkezi Antalya’da gerçekleştirecektir.
Bildiri gönderim sistemi açılmıştır. Bildirilerinizi www.thdkitkht2014.org internet adresinden
10 Şubat 2014 tarihine kadar gönderebilirsiniz.
6 Mart 2014 - Perşembe
Salon A
Salon B
Kurs Salonu
08:30-10:00
TEMEL KAVRAMLAR: KÖK HÜCRE VE REJENERATİF
TIP
Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi,
İstanbul), Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Rejeneratif Tıp: Nereye Geldik?: Günhan Gürman (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre: Ali Turhan (Paris Sud
University Hospitals, Paris)
European Induced Pluripotent Stem Cell Bank Project: Annelise
Bennaceur Griscelli (Paris Sud University Hospitals, Paris)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:30
MEZENKİMAL KÖK HÜCRE
Oturum Başkanları:
Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon),
Yusuf Baran (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir)
Mezenkimal Kök Hücre Biyolojisi: Ali Uğur Ural
(Bayındır Hastanesi, Ankara)
Mezenkimal Kök Hücre Klinik Uygulamaları: Deniz Sargın
(Medipol Üniversitesi, İstanbul)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
11:30-11:45
ARA
11:45-12:45
UYDU SEMPOZYUMU - MSD
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
12:45-13:45
YEMEK
13:45-14:45
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TRANSPLANTASYON VE
TRANSPLANTASYON DIŞI TEDAVİLER Oturum Başkanları:
Nahide Konuk (Ankara Üniversitesi, Ankara),
Fikret Arpacı (GATA, Ankara)
Kronik Lenfositik Lösemi Olgularında Tedavi: Genç ve Yaşlı Olgularda Farklı mı?: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi,İstanbul)
Yüksek Riskli Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisi:
Transplantasyonun Yeri:
Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
14:45-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:15
HAPLOİDENTİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi,
İstanbul), Atila Tanyeli (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Haploidentik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
Temel Kavramlar ve Erişkin Olgulardaki Uygulamalar:
Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul)
Çocuk ve Genç Erişkin Olgulardaki Haploidentik Hematopoetik
Kök Hücre Nakli Uygulamaları: Akif Yeşilipek
(Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
16:15-16:30
ARA
16:30-18:00
20:30-00:00
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
ENDİKASYONLARI
Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz
Üniversitesi, Antalya), Fatih Demirkan
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Amiloidozda Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Hayri G. Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Lenfomada Erken Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Akut Lenfoblastik Lösemide Otolog Hematopoetik Kök Hücre
Nakli: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
ÇOCUK ve GENÇ ERİŞKİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ-1
Oturum Başkanları: Sema Anak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul),
A. Emin Kürekçi (GATA, Ankara)
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olgularında Transfüzyon Sorunları:
Gülyüz Öztürk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Çocuk ve Genç Erişkin Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ulusal Verileri:
Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
ULUSAL KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE
ARAŞTIRMALARI BİLİMSEL ALT KOMİTE AKTİVİTESİ
Salon A
Salon B
Kurs Salonu
08:30-10:00
AKRABA DIŞI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
UYGULAMALARI: VERİCİ SORUNLARI
Oturum Başkanları:
Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ahmet Elmaağaçlı (Asklepios Klinik Hamburg, Germany )
Uluslararası Akraba Dışı Verici Kayıt Sistemleri:
Ahmet Elmaağaçlı
Türkiye’de Akraba Dışı Verici Sorunları: Fatma Oğuz Savran
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Türkiye’de Kordon Kanı Bankacılığında Güncel Durum,
Geleceğe Bakış: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
10:00-10:30
KAHVE ARASI
7 Mart 2014 - Cuma
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
7
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Toplantılar
7 Mart 2014 - Cuma
Salon A
Salon B
Kurs Salonu
10:30-11:30
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ KOMPLİKASYONLARI
VE DESTEK TEDAVİLER
Oturum Başkanları:
Gülsan Sucak Türköz (Gazi Üniversitesi, Ankara),
Ülker Koçak
(Gazi Üniversitesi, Ankara)
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Uzun Dönem
Komplikasyonların Yönetiminde Bütüncül Yaklaşım ve Destek
Tedavileri: Zeynep Arzu Yeğin (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Fizyoterapi Uygulamaları;
Kardiopulmoner Rehabilitasyonun Yeri ve Önemi: Meral Boşnak
Güçlü (Gazi Üniversitesi, Ankara)
AKILCI İLAÇ KULLANIMI:
Oturum Başkanları:
Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne) M. Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Biyobenzer ve Jenerik İlaçlar:
Alper İskit (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Monoklonal Antikorların Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Kullanımı:
Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
11:30-11:45
ARA
11:45-12:45
UYDU SEMPOZYUMU - GILEAD
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
12:45-13:45
YEMEK
13:45-14:45
UYDU SEMPOZYUMU - CELGENE
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
14:45-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45
ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
ENDİKASYONLARI
Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu
(Koç Üniversitesi, İstanbul), Sevgi Kalayoğlu Beşışık (İstanbul Üniersitesi, İstanbul)
Miyelofibrozda Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Seçkin Çağırgan (İzmir Medical Park Hastanesi, İzmir)
Lenfomada Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Multipl Miyelomda Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Orhan Sezer (Memorial Hastanesi, İstanbul)
ÇOCUK ve GENÇ ERİŞKİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ-2
Oturum Başkanları: Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi,
Ankara), Buket Erer (Ege Üniversitesi, İzmir)
Çocuk ve Genç Erişkin Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olgularında
Enfeksiyon Profilaksisi: Volkan Hazar (Medipol Hastanesi, İstanbul)
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde CMV Enfeksiyonu:
Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Geç Yan Etkiler:
Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
16:45-17:00
ARA
17:00-18:00
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE
ENFEKSİYON
Oturum Başkanları: Emel Özyürek (Bahçeşehir Üniversitesi, Samsun), Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Aşı Uygulamaları:
A. Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Viral Hepatitler ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli:
Fehmi Tabak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA KÖK HÜCRE NAKLİ
(17:00-18:30)
Oturum Başkanları: Can Boğa (Başkent Üniversitesi,
Adana), Selma Ünal (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Endikasyon belirleme çalışmaları:
Selma Ünal (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Nakil işlemini etkileyebilecek hastalık özellikleri:
Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
Pediatrik grupta nakil uygulamaları:
Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Erişkin hastalar için protokol geliştirme çalışmaları:
Hakan Özdoğu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
21:00
KONSER
8 Mart 2014 - Cumartesi
Salon A
Kurs Salonu
09:00-10:00
AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI
Oturum Başkanları: Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir),
Mutlu Arat (İstanbul
Bilim Üniversitesi, İstanbul )
Patogenez ve Tanı: Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Tedavi: Ahmet Elmaağaçlı (Asklepios Klinik Hamburg, Germany)
4. EBMT /THD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-12:30
Chronic GVHD Dx and Management in NIH Era
12:30-13:30
YEMEK
13:30-14:30
Chronic GVHD Dx and Management in NIH Era
14:30-15:00
KAHVE ARASI
15:00-16:30
Chronic GVHD Dx and Management in NIH Era
16:30-16:45
ARA
16:45-18:15
Chronic GVHD Dx and Management in NIH Era
4. EBMT / THD Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği
Kursu 8 Mart 2014
09:00-9:30
Açılış ve Tanışma
9:30-10:00
EBMT-Nursing Group Presentation
10:00-10:30
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
Kemoterapötikleri Uygulamada Temel
İlkeler
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:40
Nötropenik Hasta Yönetimi
11:40-12:20
Santral Venöz Kateter Bakımında Kanıta
Dayalı Uygulamalar
4. EBMT /THD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
4. EBMT /THD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
4. EBMT /THD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
4. EBMT /THD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
2. JACIE Hematopoetik Kök Hücre Nakil Merkezi Hazırlık Kursu
4. EBMT Veri Yönetimi Programı
9:00 -9:15
Opening
09:00-09:30
Introduction to the EBMT
9:15-10:45
JACIE Overview &
Accreditation Process
Eoin McGrath,
Iris Bargalló
09:30-11:00
10:45 -11:15
ARA
11:15-13:00
Standards:
Collection & Laboratory
13:00 -14:00
YEMEK
The EBMT Registry
History
Structure
Content
Data collection forms
Processes
Use of the data
14:00-15:00
Standards: Clinical
11:00-12:00
The Activity Survey
13:3015:00
Introduction to the new
Registry system
15:00-17:30
Demonstration
15:00-16:15
Quality Management Basics
12:20-12:40
Mukozit Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
12:40-14:00
YEMEK
16:15-16:30
Questions & Answers
14:00-14:20
Engraftman Sendromu ve Hemşirelik Takibi
16:30:00
Close
14:20-14:40
Hemorajik Sistit Gelişen Hasta İzlemi
14:40-15:00
Hepatik Sinozoidal Sendromda Hemşirelik
Takibi
15:00-15:20
KAHVE ARASI
15:20-15:50
Akut Graft Versus Host Hastalığı ve
Hemşirelik Takibi
15:50-16:10
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
Mezenkimal
Kök Hücre-Fotoferez Uygulamaları
16:10-16:30
Radyoterapi /TBI yan etkiler ve hemşirelik
takibi
16:30-17:00
Kapanış (Görüş ve Öneriler)
8
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
Eoin McGrath,
Iris Bargalló
Eoin McGrath,
Iris Bargalló
Eoin McGrath,
Iris Bargalló
BÜLTEN / Kasım-Aralık 2013
Toplantılar
ULUSAL KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
6-9 Mart 2014 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan 8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre
Tedavileri kongresinin ilk günü 6 Mart 2014 tarihinde 20:30-24:00 saatleri arasında ‘Ulusal Kök Hücre Araştırmaları
Çalıştayı’ gerçekleştirilecektir. Çalıştay programı aşağıda belirlenmiştir. Programda belirlenen çalıştay masalarında
görev almak isteyen dernek üyelerinin hangi masada görev almak istediği ile ilgili bilgileri 25 Ocak 2014 saat 24:00’e
kadar [email protected] adresine bildirmelidir. Çalıştay masası oturum başkanları, masalarda görev almak isteyen
üyeler arasından seçilecek ve programın son hali web sayfasında duyurulacaktır.
KAPSAM:
1.Ulusal kök Hücre Araştırmaları’nın dünü bugünü ve yarınının
tartışılması,
2. Çok merkezli çalışmaların planlanma ve teşviki ile ilgili ortak görüş
hazırlanması,
3. Kök hücre uygulama verilerinin geri dönüşümlü (rertospektif) olarak
(Örn: TÜRK-BA kullanılarak) çok merkezli incelenmesi,
4. Yeni proje başlıkları ve proje yürütücülerinin belirlenmesi
PROGRAM:
A.AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. Ferit AVCU
B.ÇALIŞTAY MASALARI
1.MASA: Hematopoetik Kök Hücre ve Mikroçevre Çalışmaları
Oturum Başkanı:
2.MASA: Araştırma Amaçlı MKH Üretim Standardizasyonu ve
Universal MKH hazırlanması çalışmaları, MKH’in Rejeneratif Tıp ve
Doku Mühendisliğinde Kullanılması
Oturum Başkanı:
3.MASA: MKH’in İmmünmodulasyonda (GVHH) Kullanılması
Oturum Başkanı:
4.MASA: Kordon Kanı Deneysel Çalışmaları, Ulusal Doku Bilgi ve
Kordon Kanı Bankacılığı
Oturum Başkanı:
5.MASA: Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (IPS) Çalışmalarının Ulusal
Teşviki ve Ortak Proje Önerileri
Oturum Başkanı:
6.MASA: Tümör Aşısı ve Dentritik Hücre Çalışmalarının Ulusal Teşviki
ve Ortak Proje Önerileri
Oturum Başkanı:
7.MASA: Kanser kök hücresi Çalışmalarının Ulusal Teşviki ve Ortak
Proje Önerileri
NOT: Oturum başkanları, çalıştay masasında görev almak isteyen
üyeler arasından seçilecektir.
C.SONUÇLARIN RAPORLANDIRILMASI
D.KAPANIŞ
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
9
BÜLTEN
BÜLTEN
/ Kasım-Aralık
/ Aralık 2013
2013
Kliniklerimiz
Türk Hematoloji Derneği Bülteni, kliniklerimizi tanıtmaya devam ediyor.
Bu sayımızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim
Dalı’nı konuk ettik ve Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Olga Meltem Akay sorularımızı
yanıtladı...
ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HEMATOLOJİ
BİLİM DALI
Kliniğinizin tarihçesini kısaca anlatır mısınız?
sahipliği yapma şansını bulmuştuk. Bu süreçte okulun yalnızca hematoloji
Hematoloji kliniğimiz, hematoloji laboratuvarı ve kan merkezi ile birlikte 1983
eğitimine katkıda bulunmadığını, bunun yanısıra ülkenin çeşitli yerlerinden
yılında Prof. Dr. Sefer Gezer tarafından kurulmuştur. Kendisi 1983-1994 yılları
gelen öğrencilerin birbirilerini tanıma olanağı bulduğu ve sosyalleştiği bir
arasında hematoloji bilim dalı başkanlığını yürütmüştür. 1994 yılından itibaren
platform oluşturduğunu da memnuniyetle izlemledik. Türk hematoloji okulunun
Prof. Dr. Zafer Gülbaş bilim dalı başkanlığını yapmaya başlamış ve 1998 yılında
devamlılığını gönülden diliyor ve destekliyoruz.
kemik iliği nakil ünitesini kurmuştur. 2010 yılından beri bilim dalı başkanlığı
Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Doç. Dr. O. Meltem Akay tarafından yürütülmektedir.
Akademik kadromuz iki doçent ve iki yardımcı doçent olmak üzere toplam dört
Hematoloji kliniği; hematoloji servisi, kemik iliği nakil ünitesi, poliklinikler,
öğretim üyesinden oluşuyor.
hematoloji laboratuvarı, aferez ünitesi ve kan merkezinden oluşmaktadır.
Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Kaç hasta yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatımız var. Hematoloji
Hasta yatak sayımız 36 olup doluluk oranı %91’dir. Endikasyonu olan hastalar
servis ve polikliniği, kemik iliği nakil ünitesi ve polikliniğinde çalışmalarını
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edilmektedir.
sağlayan bir programımız var. Ayrıca asistanlarımız haftada bir kez yapılan
Transplantasyon üniteniz var mı? Yılda kaç transplantasyon yapıyorsunuz?
seminer veya literatür saati,
Hastanenizin yatak kapasitesi nedir?
radyoloji konseyine, iki hafta ara ile yapılan ve vakalarımızın değerlendirildiği
1998 yılında Prof. Dr. Zafer Gülbaş tarafından kurulan 7 yataklı bir
patoloji ve genetik konseylerine katılmaktadır.
transplantasyon ünitemiz mevcuttur. Yıllık transplantasyon sayımız son 3 yıl
Kongrelere katılabiliyor musunuz? Hangi toplantıları tercih ediyorsunuz?
için sırasıyla 45, 35 ve 29’dur. Bu yılki sayının 30’u aşması beklenmektedir.
Hematoloji alanındaki tüm kongrelere mümkün olduğunca katılmaya
Poliklinik yükünüzden bahseder misiniz? Yıllık poliklinik sayınız ortalama
çalışıyoruz. Her yıl yapılan ulusal hematoloji kongresine genellikle tüm bölüm
nedir?
olarak katılıyor, diğer ulusal toplantılara ve ASH, EHA, EBMT gibi seçkin
Polikliniğimiz haftanın 5 günü aktif hizmet vermektedir. Salı günleri kemik
uluslararası kongrelere dönüşümlü olarak katılıyoruz.
iliği aspirasyon ve biyopsi işlemleri yapılmakta, Perşembe günleri ise nakil
Üyelerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
hastalarına bakılmaktadır. Yıllık poliklinik sayımız ortalama 10000’dir.
1983 yılından beri kurumsal kimliğimize sadık kalarak yaptığımız hizmet
Biriminizde kaç yıldır hematoloji yandal asistan eğitimi veriliyor?
sürecinde kliniğimize emeği geçen herkesi saygı ve takdirlerimizle anarken,
1987 yılından beri birimimizde hematoloji yan dal asistan eğitimi verilmektedir.
geleceğe geçmişinden getirdiklerinin güveniyle bakabilen Türk hematoloji
Türk Hematoloji Okulu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
camiasının üyesi olma gururunu yaşadığımızı belirtmek isteriz.
Hematoloji yan dal asistanlarına temel hematoloji bilgilerinin verilmesini
Kliniğinizde görev yapan akademisyenler ve uzmanlar kimlerdir?
periferik kan yayma değerlendirme saati ve
amaçlayan Türk Hematoloji okulunun, deneyimlerimiz çerçevesinde oldukça
Doç. Dr. O. Meltem AKAY
faydalı olduğunu ve hematoloji alanındaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi
Doç. Dr. Eren Gündüz
ve ulusal boyutta standardizasyonu konusunda büyük katkıları olduğunu
Yrd. Doç Dr. Hava Üsküdar Teke
düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan 3. Hematoloji
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Andıç
okulunun tanısal hematoloji ve klinisyenlere yönelik sitogenetik kursuna
Uzm. Dr. Mustafa Karagülle
şehrimizde ve üniversitemiz bünyesinde tıbbi genetik bölümü ile birlikte ev
Uzm. Dr. Deniz Gören Şahin
10
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN
BÜLTEN
/ Kasım-Aralık
/ Aralık 2013
2013
Zorunlu Hizmetteki Üyemiz
Türk Hematoloji Derneği Bülteni’nin zorunlu hizmette görev yapan üyelerimizi daha
yakından tanımak ve çalışma koşullarını anlamak için oluşturduğu bölümünün bu
sayımızdaki konuğu Dr. Fatma Burcu Belen...
Kısaca kendinizden söz eder misiniz?
28 Mayıs 1979 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlık eğitimimi ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Yandal eğitimimi Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004-2013 yılları arasında tamamladım.
Mayıs 2013’ten itibaren Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde zorunlu
hizmet görevimde bulunmaktayım.
Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yaptığınız
hastanede hematoloji uzmanı olarak çalışma koşullarınızı anlatır
mısınız?
Hastanemiz oldukça yoğun ve çevre illere de hizmet veren bir bölge
hastanesi şeklinde çalışmakta ve tek hematoloji uzmanı olarak görev
yapmaktayım. Günlük poliklinik hizmeti olarak talasemi, hemofili,
kanama diyatezleri, anemi, kemik iliği yetmezliği, löseminin yanı sıra
nöroblastom, willms tümörü, beyin tümörü gibi solid tümörler ile selim
onkolojik olguları izlemekteyim. Polikliniğime günlük 40-60 olgu arası
başvuru ve servislerden konsültasyon kabul etmekteyim. Diğer yandal
uzmanı arkadaşlarımla ortak kullandığımız 40 yataklı yandal servisinde
yatan hastalarımıza hizmet vermekteyiz.
Çalıştığınız hastanede hangi hematolojik hastalıklara tanı koyup
tedavilerini yapabiliyorsunuz? Bu alanda eksiklikler var mı?
Servisin fiziksel şartları nedeniyle malignite olgularını tek ya da iki
kişi yatırmak konusunda sıkıntımız olmuyor ancak gece tüm çocuk
hastanesinde 2 çocuk uzmanının nöbetçi olması, hastanenin eğitim
araştırma hastanesi olmasından dolayı asistan ve serviste devamlı
nöbetçi doktor bulunmaması, hemşire ve personel yetersizliği nedeniyle
hastaların takibinde eksiklik olabileceği açısından beni endişelendiriyor.
Günlük olarak 10-15 talasemi olgusu transfüzyon amacıyla yatıyor, bu
olgular toplam 3 adet olan ve günübirlik yatış için kullandığımız talasemi
odalarında takip ediliyor.
Hematolojik hastalıkların gerek tanı ve gerekse tedavilerinde başka
disiplinlerin katkısı ve önemi göz önüne alındığında, çalıştığınız
hastane bu bakımdan ne kadar yeterli?
Kemoterapi olanaklarını arttırmak amacıyla, varolan kemoterapi kabininin
bakımı yapıldı. Koruyucu gözlük, eldiven, örtü gibi eksikleri tamamlamaya
çalışmaktayım. Hastanede kemoterapi ilaçlarının satın alma yoluyla
temini zor olduğundan ayaktan reçete yoluyla temin etmek gerekiyor;
bu durum özellikle Suriye’li hastaların ilaç temini konusunda zorluklara
yol açabiliyor. Afet bölgesinde bulunmam nedeniyle hastalarımın
yarıdan fazlasını Suriye’li göçmen hastalar oluşturmakta. Bu hastaların
sağlık güvenceleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) tarafından sağlansa da kampa kayıtlı olmayan ve kayıt dışı olarak
semtlerde ev ya da parklarda yaşayan hastaların kaydı ve ilaç temini
konusunda sıkıntı yaşamaktayım. Zaman zaman aldığım eğitim ile içinde
bulunduğum şartlar ve pratiğin uyumunu sağlamakta güçlük çekmekteyim
(Haftada 2 kez fibrinojen bakılırken dissemine intravasküler koagülasyon
izlemek, Suriye’li hemofili hastasına faktör temin edilemediği için taze
donmuş plazma vermek gibi). Bu hastalarla tercüman aracılığıyla iletişim
kurmaya çalışmaktayım, ancak bu zaten yoğun olan hasta yükünü
arttırmakta, poliklinik hizmetini yavaşlatmakta ve bazen hastalardan
öykü alabilmeyi imkansızlaştırmakta. Hastanemizde hastane içi ve dış
laboratuar anlaşmalı tetkikler yeterli değil. Trombofili tetkiklerinin hiç
biri, faktör tayini, PFA-100, DEB testi, flow sitometri, hemolitik anemi
ayırıcı tanısına yönelik pek çok tetkik mevcut değil. Rutin olarak tam kan
sayımı, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, vitamin B12 ve folat
düzeyi, PT,aPTT tetkikleri ile dış laboratuara gönderdiğimiz hemoglobin
elektroforezi, G6PD düzeyi ve ozmotik frajilite tetkiklerini yapabiliyoruz.
Tetkiklerin kısıtlılığı, az tetkik ile muayene ve öyküye dayanarak tanı
koyma tecrübemi arttırıyor, ancak şüphelendiğim bir tanıyı netleştirmeme
olanak sağlamadan sevk etmeme neden olabiliyor.
Çalıştığınız ildeki üniversite hastanesinde hematoloji bölümü var
mı? Varsa akademik alanda işbirliği yapabiliyor musunuz?
Hastanemde hemen hemen tüm pediatri yandal branşları mevcut
ve birbirimizle uyum içinde çalışıyoruz, ancak arkadaşlarım da
benzer sıkıntıları yaşıyorlar. Hastanem çocuk hastanesi olması
nedeniyle cerrahi branşları barındırmaması (çocuk cerrahi ve göz
hariç) onkolojik olguların multidisipliner takibini zorlaştırmakta. Yine
radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp konusunda Dr. Ersin Arslan Devlet
Hastanesi’ndeki meslektaşlarımla işbirliği yapmaktayız. Çalıştığım ilde
Gaziantep Üniversitesi’nde Çocuk Hematoloji Bölümü’nde Doç. Dr. Ali
Dr. Fatma Burcu Belen
Bay ve Uzm. Dr. Elif Aktekin ile uyum içinde çalışıyoruz. Onların yardımı
olmasa bu sürecin benim için çok daha zor olacağına eminim.
Kendi akademik süreciniz göz önüne alındığında, devlet hizmeti
yükümlülüğü kapsamında inisiyatifiniz dışında bir merkezde belli
bir süre çalışmak durumunda kalmanızı nasıl yorumlamaktasınız?
Ülkemizin her yöresine hematoloji alanında hizmet götürülmesi
gerçeğinden yola çıkarsak, devlet hizmeti yükümlülüğünü de göz
önüne alarak, çözüm önerileriniz var mıdır?
Kendi akademik gelişim sürecimin bir kısmında devlet hizmet;
yükümlülüğü kapsamında kendi insiyatifim dışında bir merkezde
çalışmanın hem iyi hem kötü tarafları olduğu kanısındayım. İyi tarafı
tek başınıza, insiyatif alarak ve çok sayıda olgu görerek deneyiminizin
artması ve mesleki özgüven kazanmanız. Kötü yanı ise kısıtlı imkanları
olan bir merkezde, normalde elinizin altında bazı tetkikler olsa tanı
koyabileceğiniz olguları sonuçlandıramamak; bu durumda standart
bazı tanıları bol miktarda takip ederek akademik açıdan kısırlaşmak
ve geriye gitmek; verdiğiniz tüm çabayı performans denilen hekim
haysiyetini yerle bir etmiş bir sistem dahilinde yapmaya çalışmak.
Bunun yanı sıra ülkemizin pek çok yöresinde mevcut olan hematoloji
uzmanı ihtiyacını göz önüne alırsak, burada halkımıza hizmet vermekten
memnunum, ancak zorunlu hizmet kapsamında yandal hekimlerinin
daha faydalı olabilecekleri tam teşekküllü merkezlere yerleştirilmesi,
çalışma şartlarının iyileştirilmesinin uygun olacağı görüşündeyim.
Çalıştığınız hastanede, yükümlülük süreniz dolduktan sonra
kalmayı düşünür müsünüz?
Yükümlülük sürem dolduktan sonra çalıştığım hastanede devam etmeyi
hem akademik açıdan gelişme şansı olmadığı hem de çalışma şartları
çok zorlayıcı olduğu için düşünmüyorum.
Türk Hematoloji Derneği faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türk Hematoloji Derneği’mizin mesleki gelişimime büyük katkıları
olduğu görüşündeyim. Hematoloji okulu ile neredeyse yandal
eğitimime paralel ikinci bir eğitim aldım. Bu okullarda yandal uzmanı
diğer arkadaşlarımla tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatım
oldu, pek çok değerli hocamızı burada tanıdım. Bu büyük ailenin bir
parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Çaresiz ve imkansız
kaldığım olgularda çevre ve uzak illerden desteğini esirgemeyen tüm
hocalarıma ve meslektaşlarıma ve bana duygu ve düşüncelerimi
açıklama imkanı sağlayan Türk Hematoloji Derneği’ne çok teşekkür
ederim.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
11
Download

TürkHematolojiDerneği