3. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON
SEMPOZYUMU ( 5 - 7 Şubat 2016) - BİLİMSEL PROGRAM
5 Şubat Cuma
08.30-09.00
Açılış
09.00-10.00
KÖK HÜCRE NAKLİ: 2016 GÜNCELLEME - VERİCİ/KÖK HÜCRE KAYNAKLARI
Oturum Başkanları: Dr. Deniz SARGIN - Dr. Cengiz BEYAN
09.00-09.30 Kimler Kök Hücre Vericisi Olabilir: Standart Var Mı?
Konuşmacı: Dr. İlhami KİKİ
09.30-10.00 Alternatif Kök Hücre Kaynakları
Konuşmacı: Dr. Alev AKYOL
UYDU SEMPOZYUMU
10.00-11.00
ERKEN YANITLARDAN DERİN YANITLARA MOLEKÜLER MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Dr. Zahit BOLAMAN - Dr. Burhan TURGUT
10.00-10.30 De Novo’dan Progresyona KML Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ
10.30-11.00 Erken Yanıtlardan Derin Yanıtlara Moleküler Monitorizasyon
Konuşmacı: Dr. Leylagül KAYNAR
Kahve Arası
11.00-11.30
11.30-12.30
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ 2016
Oturum Başkanları: Dr. İsmet AYDOĞDU - Dr. Gülsüm ÖZET
11.30-12.00 KLL Tanı ve Prognozda Yenilikler
Konuşmacı: Dr. Emin KAYA
12.00-12.30 KLL Tedavisinde Yenilikler: Hedef Tedaviden Kök Hücre Nakline
Konuşmacı: Dr. Filiz VURAL
AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa ÇETİNER - Dr. Mahmut TÖBÜ
12.30-12.45 Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Farmakolog Bakış Açısı
Konuşmacı: Dr. Kamil VURAL
12.45-13.00 Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Klinisyen Bakış Açısı
Konuşmacı: Dr. Fatih KURNAZ
12.30-13.00
Öğle Yemeği
13.00-14.00
MYELOFİBROZİS 2016:
TANIDAN TEDAVİYE MYELOFİBROZ
14.00-15.00
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet TURGUT - Dr. Osman İlhami ÖZCEBE
14.00-14.30 MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol
Konuşmacı: Dr. Tülin Fıratlı TUĞLULAR
14.30-15.00 MF Tedavisinde Geçmişten Geleceğe: Hidroksiüreden Kök Hücre Nakline Yolculuk
Konuşmacı: Dr. Yahya BÜYÜKAŞIK
HOD - SOHO JOINT OTURUM
15.00-16.00
Oturum Başkanları: Dr. Fevzi ALTUNTAŞ - Dr. Evren ÖZDEMİR
Konuşmacı: Dr. Elias JABBOUR
Transplant Adayı Olan Hastalarda Multipl Miyelom Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Evren ÖZDEMİR
Kahve Arası
16.00-16.30
16.30-17.30
KÖKTEN DEĞİŞEN HAYATLAR ÖYKÜ YARIŞMASI OTURUMU
17.30-18.30
KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA REJİMLERİ
ANA SALON
Oturum Başkanı: Dr. Haluk DEMİROĞLU - Dr. Mehmet YILMAZ
17.30-17.50 Multipl Myelom
Konuşmacı: Dr. Pervin TOPÇUOĞLU
17.50-18.10 Agresif Lenfoma
Konuşmacı: Dr. Mahmut YERAL
18.10-18.30 Akut Lösemi
Konuşmacı: Dr. Atilla ÖZKAN
SELİM HASTALIKLARDA KÖK HÜCRE NAKLİ
B SALONU
18.30-19.30
Oturum Başkanları: Dr. Birol GÜVENÇ - Dr. Hakan ÖZDOĞU
17.30-17.50 Orak Hücreli Anemi
Konuşmacı: Dr. Can BOĞA
17.50-18.10 Talasemi
Konuşmacı: Dr. Savaş KANSOY
18.10-18.30 Otoimmün Hastalıklar
Konuşmacı: Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Güray SAYDAM - Dr. Düzgün ÖZATLI
21.15-22.30
BEYAZ GECELER OTURUMU - KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU
Moderatör : Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
Konuşmacı: Dr. Vildan ÖZKOCAMAN
6 Şubat Cumartesi
08.00-08.50
B SALONU
UZMANINA DANIŞ
RELAPS REFRAKTER DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ
LENFOMA TEDAVİSİNDE YENİ ALTERNATİFLER:
KEMOTERAPİ, HEDEF TEDAVİLER, KÖK HÜCRE NAKLİ
Moderatör: Dr. Bülent ESER
Konuşmacı: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ
09.00-10.00
KÖK HÜCRE NAKLİNDE İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN - Dr. Harika OKUTAN
09.00-09.30 FEN 2016
Konuşmacı: Dr. Bahriye PAYZIN
09.30-10.00 Antifungal Tedavi
Konuşmacı: Dr. İnci ALACACIOĞLU
10.00-11.00
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Dr. Yıldız AYDIN - Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN
10.00-10.30 Multipl Myelom Patogenezi
Konuşmacı: Dr. Sevgi Kalayoğlu BEŞIŞIK
10.30-11.00 IMID’lerle Hastalık Progresyonuna Kadar Tedavi
Konuşmacı: Dr. Meral BEKSAÇ
11.00-11.30
11.30-12.30
Kahve Arası
UYDU SEMPOZYUMU
“DEMİR ÇAĞINA YOLCULUK: HEMATOLOJİK MALİGNİTELER / KÖK
HÜCRE NAKLİNDE DEMİR YÜKÜ VE TEDAVİSİ”
Oturum Başkanları: Dr. Orhan AYYILDIZ - Dr. Ali KESKİN
11.30-12.00 Hastalarda Demir Yükü Tehditi
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Emel PAMUK
12.00-12.30 Demir Şelasyon Tedavisi ve Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Serdar ŞIVGIN
12.30-13.30
KÖK HÜCRE NAKLİNDE FARKINDALIK OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nurullah ZENGİN - Dr. Fatma Meriç YILMAZ
Kızılay ve TÜRKÖK
Konuşmacı: Dr. Şenay CANPOLAT
*Oturum esnasında lunch box verilecektir.
13.30-14.30
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ 2016
Oturum Başkanları: Dr. Hakan GÖKER - Dr. Fatih DEMİRKAN
13.30-14.00 Nüks Refrakter ALL Yeni Tedavi Seçenekleri
Konuşmacı: Dr. Serdal KORKMAZ
14.00-14.30 ALL Kök Hücre Nakli
Konuşmacı: Dr. İsmail SARI
14.30-15.00
15.00-16.00
Kahve Arası
NADİR HASTALIKLAR OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Levent ÜNDAR
Seçilmiş Olgularla PNH
Konuşmacı: Dr. Erdal KURTOĞLU
16.00-17.00
KÖK HÜCRE NAKLİ: DESTEK YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanları: Dr. Ali ÜNAL - Dr. İhsan KARADOĞAN
16.00-16.20 Kök Hücre Naklinde Beslenme Pratiği
Konuşmacı: Dr. Simten DAĞDAŞ
16.20-16.40 Kök Hücre Naklinde Mukozit
Konuşmacı: Dr. Mine MİSKİOĞLU
16.40-17.00 Kök Hücre Naklinde Transfüzyon Pratiği: Damardan Donöre
Konuşmacı: Dr. Neslihan ANDIÇ
17.00-18.00
KÖK HÜCRE NAKLİ: KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Dr. Rıdvan ALİ - Dr. Vahap OKAN
17.00-17.20 Akut GVHH
Konuşmacı: Dr. Ferit AVCU
17.20-17.40 GVHH ve İnfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonlar
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali ERKURT
17.40-18.00 Kronik GVHD
Konuşmacı: Dr. Songül ŞEREFHANOĞLU
18.00-18.30
ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ
Download

( 5 - 7 Şubat 2016) - BİLİMSEL PROGRAM - HOD-KİT