17.02.2014
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLER VE KODLARI
Ders Sayısı
DERSİN ADI
KODU
Ders yürütücüsü
Kur.
Uyg. Kredisi
Derslikler
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
TIPİS1024
MEDICAL ENGLISH – II
(OCCUPATIONAL TOPICS IN
FOREIGN LANGUAGE)
Okutman Neslihan ÖNDER
56
4
1.Sınıf Dersliği
TIP1056
TIP TARİHİ
Yrd.Doç. Dr. Sezer ERER
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1058
HASTA KURTARMA VE TAŞIMA,
YARALANMALARDA İLKYARDIM
Prof.Dr. Erol ARMAĞAN
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1060
İNTERNET KULLANIMI
Yrd.Doç.Dr. Bülent EDİZ
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1062
TIBBİ GENETİĞE GİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. Tuna GÜLTEN
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1064
HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan TÜRKKAN
14
1
3.Sınıf Dersliği
TIP1066
HÜCRE, GEN, EVRİM TEORİSİ
14
1
3.Kat Dersliği
Prof.Dr.Şahin A. SIRMALI
TIP1068
HÜCRELERARASI HABERLEŞME
Prof.Dr.Kasım ÖZLÜK
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1070
TIP HUKUKU
Prof.Dr.Recep FEDAKAR
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP1072
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
Prof.Dr.Nazan BİLGEL
14
1
1.Kat Dersliği
TIP1074
SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞ
Prof.Dr.Nazan BİLGEL
14
1
1.Kat Dersliği
TIP1076
PELVİS VE PERİNE KLİNİK
ANATOMİSİ
Prof.Dr.Erdoğan ŞENDEMİR
14
1
2.Kat Dersliği
TIP1078
SUNUM HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
Prof.Dr.Esma GÜR
14
1
1.Kat Dersliği
TIP1080
HÜCRE MEMBRAN YAPILARI,
DİNAMİĞİ VE KLİNİK
KORELASYONLAR
Doç.Dr.Berrin AVCI
14
1
1.Sınıf Dersliği
TIP1082
TÜRKİYENİN SAĞLIK SORUNLARI
Prof.Dr.Nazan BİLGEL
14
1
1.Kat Dersliği
TIPİS1086
EMERGING PARASITES IN TURKEY Yrd.Doç.Dr.Harun AĞCA
14
1
Zemin Kat Dersliği
FLS1018
BİLİM FELSEFESİ
Prof.Dr. Abdülkadir ÇÜÇEN
28
2
1.Sınıf Dersliği
TRH1022
UYGARLIK TARİHİ
Yrd.Doç.Dr.Şahin KILIÇ
28
2
2.Kat Dersliği
İLH1402
UYGARLIK TARİHİNDE MİSTİK
KÜLTÜR
Prof.Dr.Mustafa KARA
14
1
1.Sınıf Dersliği
TPR1404
TOPRAK VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Prof.Dr.A.Vahap KATKAT
14
1
2.Kat Dersliği
TDS1406
SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Yrd.Doç.Dr.Sinem SOMUNOĞLU
14
1
Zemin Kat Dersliği
TAR1408
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Doç.Dr.Oya KAÇAR
14
1
Anatomi Seminer Salonu
BEB4002(2)
FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I
Okutman Ziya SUVAR
28
2
BEB4006(2)
BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN
Okutman Sedat SILACI
28
2
BEB4012(2)
ESKRİM FLÖRE - I
Okutman İlknur SÜTBAKAN ARICI
28
2
Yeni Spor Merkezi Kompleksi
(BEB05Y)
Spor Müdürlüğü Büyük Salon
(BEB01BSAL)
Spor Müdürlüğü Küçük Salon
(BEB06KSAL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLER VE KODLARI
KODU
DERSİN ADI
TIP2032
TIP2040
MEDICAL ENGLISH – IV
(OCCUPATIONAL TOPICS IN
FOREIGN LANGUAGE)
OTONOM SİNİR SİSTEMİ
KRANİAL SİNİRLER
TIP2042
VAZOAKTİF PEPTİDLER
TIPİS2020
Ders Yürütücüsü
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
Kur.
Uyg
Kredi Derslikler
Okutman Neslihan ÖNDER
28
2
2.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. İlknur ARI
Prof.Dr.Erdoğan ŞENDEMİR
Prof.Dr. Naciye İŞBİL
BÜYÜKÇOŞKUN
14
14
1
1
Anatomi Seminer Salonu
Zemin Kat Dersliği
14
1
Zemin Kat Dersliği
Prof. Dr. Emre SARANDÖL
14
1
2. Sınıf Dersliği
Prof.Dr. Fadıl ÖZYENER
Doç. Dr. Berrin AVCI
Prof..Dr. Engin ULUKAYA
Prof.Dr. Kasım ÖZLÜK
Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ
Prof.Dr. Esma GÜR
Doç. Dr.M Murat CİVANER
14
14
14
14
14
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1. Kat Dersliği
Zemin Kat Dersliği
2.Sınıf Dersliği
2.Sınıf Dersliği
2. Sınıf Dersliği
1. Kat Dersliği
2.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. İhsaniye ÇOŞKUN
14
1
Anatomi Seminer Salonu
Prof.Dr. Ayberk KURT
Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN
14
14
1
1
1. Kat Dersliği
2.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. Barbaros ORAL
14
1
1. Kat Dersliği
Prof.Dr. Ünal EGELİ
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP2098
LİPOPROTEİNLER,METABOLİZMALA
RI VE İLGİLİ BOZUKLUKLAR
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
YARDIMLI ÜREME YÖNTEMLERİ
APOPTOZİS
SU VE ELEKTROLİT DENGESİ
TERATOLOJİ
ENZİMOLOJİ
TIBBİ DEONTOLOJİ
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN
KESİTSEL ANATOMİSİ
YÜZEYSEL ANATOMİ
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARININ İŞLEVLERİ
MİKROORGANİZMALARA KARŞI
İMMÜN YANITTA EFEKTÖR
MEKANİZMALAR
MOLEKÜLER İNSAN BİYOLOJİSİ
TIPİS2100
BASIC SCIENCE OF CANCER
Prof.Dr. Engin ULUKAYA
14
1
1. Kat Dersliği
TIP2102
KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
ENDOKRİNOLOJİSİ
RADYOBİYOLOJİ VE
RADYASYONDAN KORUNMA
Prof.Dr. Berrin TUNCA
Prof.Dr.Naciye İŞBİL
BÜYÜKCOŞKUN
14
1
2. Kat Dersliği
Prof.Dr.Lütfi ÖZKAN
14
1
3.Kat Dersliği
ÇOCUK İSTİSMARI
Doç.Dr.Nursel TÜRKMEN
14
1
Zemin Kat Dersliği
14
1
2.Kat Dersliği
14
1
1.Kat Dersliği
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP2044
TIP2054
TIP2058
TIPİS2066
TIP2068
TIP2070
TIP2072
TIP2076
TIP2088
TIP2090
TIP2092
TIP2094
TIP2106
TIP2108
TIP2110
TIP2114
TIP2116
TIP2118
ANEMİLER VE ERİTROSİT
Doç.Dr.Arzu YILMAZTEPE ORAL
HASTALIKLARI
EMBRİYONAL VE FETAL GELİŞİM
Prof.Dr.Zehra MİNBAY
ANOMALİLERİ
HASTALIKLARIN TANI VE TAKİBİNDE
GENETİK ANALİZLERİN YERİ VE
Prof.Dr.Berrin TUNCA
ÖNEMİ
14
1.Kat Dersliği
1
TIP2120
GEN TEDAVİ
Doç.Dr.Gülşah ÇEÇENER
14
1
1.Kat Dersliği
TIP2122
LOKOMOTOR SİSTEM
FONKSİYONEL ANATOMİSİ
Doç.Dr.Senem ÖZDEMİR
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP2124
NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ
Prof.Dr.Selçuk YILMAZLAR
14
1
1.Kat Dersliği
TIP2126
HEKİM-TIBBİ ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ
Doç.Dr.M.Murat CİVANER
14
1
2. Kat Dersliği
Prof.Dr.Zehra SERDAR
28
2
3.Kat Dersliği
Prof.Dr.H.Asuman TOKULLUGİL
14
1
2.Kat Dersliği
1
2.Sınıf Dersliği
1
2.Kat Dersliği
TIP2128
TIP2130
BİYOKİMYA TESTLERİ VE KLİNİK
ÖNEMLERİ
HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL
YÖNDEN İNCELENMESİ
TIP2132
DENGE VE POSTÜR DENETİMİ
Doç.Dr.Bülent GÖREN
BYL2402
ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
Doç.Dr.Cem ERGÜL
BEB4004(2)
PLATES YENİ BAŞLAYAN
Okutman Ziya SUVAR
28
2
BEB4014(2)
ESKRİM EPE - I
Okutman İlknur SÜTBAKAN
ARICI
28
2
BEB4028(2)
EĞİTSEL OYUN - I
Okutman Bilal ÇELEBİ
28
2
14
14
Yeni Spor Merkezi Kompleksi
(BEB05Y)
Spor Müdürlüğü Küçük Salon
(BEB06KSAL)
Spor Müdürlüğü Büyük Salon
(BEB01BSAL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLER VE KODLARI
KODU
DERSİN ADI
Ders Yürütücüsü
Kur. Uyg. Kredi Derslikler
6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
TIP3086
MEDICAL ENGLISH – VI
(OCCUPATIONAL TOPICS IN
FOREIGN LANGUAGE)
BEYİN DAMAR HASTALIKLARI
SPOR HEKİMLİĞİ -I
TÜRKİYE'DE SORUN OLAN BULAŞICI
HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ
GIDA VE SU İLE BULAŞAN
ENFEKSİYONLAR
ÇOCUKLUK ÇAĞI ALT SOLUNUM
YOLLARI HASTALIKLARI
KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE
YAKLAŞIM
DİABETES MELLİTUS
MYELİN HASTALIKLARI
NORMAL DOĞUM
TİROİD HASTALIKLARI
DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE
DEMANSLAR
ÇOCUKLARDA NEFROLOJİK
SORUNLARA GENEL BAKIŞ
SİTOPATOLOJİ
TIP3090
SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK
TIPİS3018
TIP3032
TIP3034
TIP3036
TIP3042
TIP3044
TIP3048
TIP3054
TIP3060
TIP3066
TIP3068
TIP3070
TIP3072
TIP3078
TIP3082
TIP3084
TIP3092
TIP3094
TIP3102
TIP3108
SİNDİRİM SİSTEMİ VE KARACİĞER
HASTALIKLARI
EPİLEPSİ
HİPERTANSİYON
ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER
SİSTEM PROBLEMLERİ
Okutman Neslihan Önder
28
2
3.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. Mustafa BAKAR
Prof.Dr. Hakan GÜR
14
14
1
1
Nöroloji Seminer Sal.
3.Sınıf Dersliği
Doç. Dr. Emel İRGİL
14
1
Zemin Kat Dersliği
Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN
14
1
3. Kat Dersliği
14
1
ÇSH Seminer Salonu
14
14
14
1
1
1
FTR Seminer Salonu
Üroloji Seminer Salonu
3. Sınıf Dersliği
Prof.Dr. Betül Berrin SEVİNİR
14
1
ÇSH Seminer Salonu
Prof.Dr. Erdinç ERTÜRK
Prof.Dr. Ö. Faruk TURAN
Prof.Dr. Şakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ
Prof.Dr. Canan ERSOY
14
14
14
14
1
1
1
1
İç Hast.6.Kat Sem. Sal.
Nöroloji Seminer Sal.
2.Kat Dersliği
İç Hast. Seminer Sal.
Prof.Dr. Mustafa BAKAR
14
1
3.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. Osman DÖNMEZ
14
1
Prof.Dr. Ömer YERCİ
14
1
Prof.Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ
14
1
Prof.Dr. Murat KIYICI
14
1
3.Sınıf Dersliği
Prof.Dr. İbrahim BORA
Prof.Dr. Alpaslan ERSOY
14
14
1
1
Prof.Dr. Ergün ÇİL
14
1
Nöroloji Seminer Sal.
İç Hast. Seminer Sal.
4.Kat Çocuk Sağ.ve
Hast.Seminer Salonu (Mavi
Salon)
Prof.Dr. İsmet YAVAŞÇAOĞLU
14
1
Üroloji Seminer Salonu
Prof.Dr. Ramazan KAHVECİ
Doç.Dr. Berkant KADERLİ
Prof.Dr. Ferda KAHVECİ
Prof.Dr. Hakan OZAN
14
14
14
14
1
1
1
1
2. Kat Dersliği
Göz Seminer Salonu
Anes.ve Rean.Sem.Sal.
KHD Seminer Salonu
Prof.Dr.Ekrem KAYA
14
1
3.Sınıf Dersliği
Prof.Dr.Güher GÖRAL
14
1
1. Kat Dersliği
Prof.Dr.S.Şebnem KILIÇ
14
1
ÇSH Seminer Salonu
Prof.Dr. Mustafa
HACIMUSTAFAOĞLU
Prof.Dr. Lale ALTAN İNCEOĞLU
Prof..Dr. Hakan VURUŞKAN
Prof.Dr. Kayıhan PALA
4.Kat Çocuk Sağ.ve Hst.Sem. Sal
(Yeşil Sal.)
1.Kat Dersliği
Nefroloji Bilim Dalı Seminer
Salonu
TIP3178
GENEL ÜROLOJİ UYGULAMASINDA
ACİL YAKLAŞIMLAR
YANIKLAR VE TEDAVİLERİ
PRATİK GÖZ HASTALIKLARI
YOĞUN BAKIM
GYNECOLOGICAL ONCOLOGY FOR
BEGINNERS
CERRAHİDE PROPEDÖTİK
SEMPTOMDAN TEŞHİSE
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA
ETYOLOJİK TANI
PRİMER İMMÜN YETMEZLİK
TIP3180
KAZALARDAN KORUNMA
Yrd.Doç.Dr.Nalan AKIŞ
14
1
Zemin Kat Dersliği
TIP3182
EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM
HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE
OPERASYONEL YAKLAŞIMLAR
TORAKSIN CERRAHİ ANATOMİSİ
Doç.Dr.Ç.Sevda ERER ÖZBEK
14
1
3. Kat Dersliği
Doç.Dr.A.Sami BAYRAM
14
1
Doç.Dr.M.Muharrem EROL
14
1
Kalp Damar Cerrahisi Seminer
Salonu
Kalp Damar Cerrahisi Seminer
Salonu
Prof.Dr.M.Sait OKAN
14
1
BEB4008(2)
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SIK
KARŞILAŞILAN NÖROLOJİK
SORUNLARA YAKLAŞIM
TENİS YENİ BAŞLAYAN
Okutman Sedat SILACI
28
2
Tenis Kapalı Kort II (BEB04T2)
BEB4016(2)
TEATRAL ESKRİM-I
28
2
Spor Müdürlüğü Küçük Salon
(BEB06KS)
BEB4026(2)
TENİS ORTA SEVİYE - I
Okutman İlknur SÜTBAKAN
ARICI
Okutman Bilal ÇELEBİ
28
2
Tenis Kapalı Kort (BEB03T1)
TIP3124
TIP3134
TIP3140
TIP3142
TIPİS3172
TIP3174
TIP3176
TIP3184
TIP3186
TIP3188
ÇSH Seminer Salonu
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
Zorunlu ve Seçmeli derslerin hafta içi yerleşimi
1.saat
2.saat
3.saat
4.saat
5.saat
08.45-09.30
09.40-10.25
10.35-11.20
11.30-12.15
13.30-14.15
1008 DAVRANIŞ
BİLİMLERİ
TIPİS1024
1064
1060
1026
TOPOGRAFİK
ANATOMİ
4.yarıyıl
BEB4014 (2)
TIPİS2020
2108
2116
2126
BEB4014 (2)
6.yarıyıl
TIPİS2020
2122
2124
3008
SİNİR SİSTEMİ
HASTALIKLARI VE
PSİKİYATRİ
3032
3034
3124
3180
3186
1004
BİYOKİMYA
2008
GENEL
FARMAKOLOJİK
PRENSİPLER
4.yarıyıl
2.yarıyıl
6.yarıyıl
4.yarıyıl
Perşembe
6.yarıyıl
Cuma


3036
3048
3054
3060
3066
3068
3072
3140
3176
FLS1018(2 kredi)
TRH1022(2 kredi)
1086
BEB4006 (2)
BEB4012 (2)
FLS1018 (2 kredi)
TRH1022 (2 kredi)
1068
BEB4006 (2)
BEB4012 (2)
2040
2070
2094
BYL2402
1006
DOKU BİYOLOJİSİ
1004
BİYOKİMYA
2072
2076
2128
2114
2032
2042
2044
2054
3004
HEMATOPOETİK SİSTEM HAST.
1002
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
BEB4004 (2)
3004
3002
HEMATOPOE
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI TİK SİSTEM
HAST.
1026
TOPOGRAFİK
ANATOMİ
3012
TIP ETİĞİ
3010
KAS HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
3016
TIBBİ
GENETİK
(8-14. HAFTA)
TIPİS1024
1056
1066
2006
ÜROGENİTAL SİSTEM
3044
3090
3092
3094
TIPİS3172
BEB4016 (2)
TIPİS1024
1058
1072
1076
BEB4002 (2)
1004
BİYOKİMYA
TIPİS2066
2110
2120
14.25-15.10 15.20-16.05 16.15-17.00
BEB4028 (2)
3008
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE
PSİKİYATRİ
2090
2092
2118
2130
8.saat
2002
METABOLİZMA
3070
3078
3082
3086
3188
2058
2128
TIPİS2100
2102
2132
BEB4028 (2)
7.saat
2002
METABOLİZMA
3008
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE
PSİKİYATRİ
2.yarıyıl
6.yarıyıl
4.yarıyıl
Çarşamba
2.yarıyıl
6.yarıyıl
Salı
4.yarıyıl
2.yarıyıl
Pazartesi
2.yarı
yıl
1010
BİYOİSTATİSTİK
6.saat
2068
2088
2098
2106
BEB4004 (2)
3006
ÜROGENİTAL SİSTEM HAST.
2006
ÜROGENİTAL
SİSTEM
3084
3102
3108
3174
3016
TIBBİ GENETİK
( 1-7. HAFTA )
BEB4016 (2)
TIPİS1024
1062
1078
BEB4002 (2)
2018
AİLE HEKİMLİĞİ
3006
ÜROGENİTAL SİSTEM HAST.
1070
1074
1080
İLH1402
TPR1404
TDS1406
TAR1408
1082
2010
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ
TIPİS3018(2Kredi)
3134
3142
3182
BEB4008 (2)
BEB4026 (2)
TUD102 TÜRK DİLİ - II
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ
VE DEVRİM TARİHİ - II
2014
KLİNİK BİYOKİMYA
2004
ENDOKRİN SİSTEM
TIPİS3018(2Kredi)
3042
3178
3184
BEB4008 (2)
BEB4026 (2)
YAD102 İNGİLİZCE-II dersi her hafta Pazartesi günleri 17.10 – 17.55 ve 18.05 – 18.50 saatleri arasında yapılacaktır.
TIP2013 kodlu TOPOGRAFİK VÜCUT BÖLGELERİ – II dersinden başarısız olan öğrenciler anılan dersi 2.yarıyılda verilen TIP1026 kodlu TOPOGRAFİK
ANATOMİ dersinin uygulamaları ile alacaklardır.
Download

2013-2014 Bahar Yarıyılı Seçmeli Dersler ve Kodları