Editörler
Prof. Dr. Akın KAYA I Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ I Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Editörler
Prof. Dr. Akın KAYA I Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ I Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Göğüs Hastalıkları Propedotik Kitabı
Copyright © 2014 Aves Yayıncılık Ltd. Şti.
Editörler:
Prof. Dr. Akın KAYA
Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Yayıncı: AVES
Genel Yayın Yönetmeni : İbrahim KARA
Yayın Koordinatörü : Gökhan ÇİMEN
Grafik Tasarım : Erol DİNNEDEN
Sayfa Düzeni : Ünal ÖZER
Adres: Büyükdere Cad. No: 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul
Tel : + 90 212 217 17 00
Faks : + 90 212 217 22 92
e.posta : [email protected]
Baskı: ADA Ofset Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Litros Yolu
2. Matbaacılar Sitesi E Blok No: (ZE2) 1. Kat Topkapı, İstanbul
Telefon: +90 212 567 12 42
ISBN: XXXXXXXXX
Birinci baskı: XXXXXXXX adet basılmıştır.
Göğüs Hastalıkları Propedötik kitabı
tarafından desteklenmiştir.
İçindekiler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Toraks Anatomisi
Solunum Fizyolojisi
Göğüs Hekimliğinde Anamnez
Dispne ve Hırıltılı Solunum
Göğüs Ağrısı
Öksürük
Hemoptizi
Solunum Sistemi Muayenesi
Konvansiyonel Akciğer Radyolojisi
Toraks Radyolojisi: Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRG)
Göğüs Hastalıklarında Girişimsel Radyoloji
Toraks Ultrasonografisi
Solunum Fonksiyon Testleri
Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Asit Baz Dengesi
Solunumsal Mikrobiyoloji
Tanısal Bronkoskopi
Endobronşiyal Ultrasonografi
Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Nükleer Tıp Yöntemleri
Torasentez, Plevral Biyopsi ve Torakoskopi
Sağ Kalp Kateterizasyonu
Solunum Sitolojisi
Mediastinoskopi, VATS, Açık Akciğer Biyopsisi
Allerji Tanısı
Polisomnografi
Solunum Yetmezliği
Göğüs Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi
EKLER
EK 1 Pulmoner Emboli Tanı Algoritmaları
EK 2 Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım
EK 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Evreleme Sistemi
EK 4 Bronskoskopi Görüntüleri
X
X
X
X
X
X
X
EK 5 Akciğer Radyolojisi Örnekleri
EK 6 KOAH Değerlendirme Testi (CAT)
EK 7 Epworth - Gündüz Aşırı Uykululuk Testi
EK 8 Nikotin Bağımlılık Testi (FAGERSTÖRM)
EK 9 Toplumda Gelişen Pnömoniler
EK 10 Perinodüler Hale Bulgusu
EK 11 Örnek Olgular: Arter Kan Gazları Yorumlanması
Hazırlayanlar
Yard. Doç. Dr. Özlem ABAKAY
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yard. Doç. Dr. Murat ACAT
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük
Prof. Dr. İbrahim AKKURT
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara
Uzm. Dr. Esra ARSLAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Doç. Dr. Bülent BOZKURT
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı,
Ankara
Doç. Dr. Koray CEYHAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sitoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Gökhan ÇELİK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük
Prof. Dr. Barbaros ÇİL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Nazan ÇİLEDAĞ
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
Prof. Dr. Levent ELBEYLİ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
Uzm. Dr. F. Gonca ELDEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
Prof. Dr. Banu ERİŞ GÜLBAY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Yard. Doç. Dr. Ebru EVREN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Suat FİTOZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Julide Sedef GÖÇMEN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Uzm. Dr. Ayşe HAVAN
Fatih Üniveristesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
Prof. Dr. Levent KART
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Akın KAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Prof. Dr. Özlem KÜÇÜK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Elif KÜPELİ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
Doç. Dr. Bora PEYNİRCİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Recep SAVAŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Necla SONGÜR
Memorial Şişli Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Uzm. Dr. Çiğdem SOYDAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Elif ŞEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara
Prof. Dr. İrfan UÇGUN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,
Eskişehir
Prof. Dr. Kürşat UZUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
Önsöz
Değerli Meslektaşlarımız.....
Göğüs Hastalıkları Propedötik kitabını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Kitabın alanımızda önemli bir boşluğu dolduracağına ve güncel göğüs hastalıklarının tanı
yöntemlerinin anlatıldığı bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.
Solunum fizyolojisinden, akciğer hastalıklarının tanısında kullanılan görüntüleme yöntemlerine;
solunum fonksiyon testlerinden mikrobiyolojik tetkiklere kadar tanısal süreçte yer alan her
konu tartışılmıştır. Bölümler alanında söz sahibi uzmanlar tarafından hazırlanmış ve bol
örneklerle desteklenmiştir.
Semptomlara yaklaşım, tanısal algoritmalarla anlatılmıştır. Radyolojik tanı yöntemleri,
konvansiyonel grafiler, BT ve MR konuları, geniş olarak anlatılmıştır. Solunum hastalıklarında
kullanılan mikrobiyolojik tanı yöntemleri, son rehberlere göre hazırlanmış ve okuyucuya
sunulmuştur.
Kitabın sonunda yer alan ekler; en sık karşılaşılan algoritmaları, kullanışlı bazı indeksleri,
örnek akciğer filmlerini ve bronkoskopik görüntüleri içermektedir.
Kitap, akciğer hastalıkları ile ilgilenen uzman hekimlere, asistanlarımıza ve tıp öğrencilerine
önemli bir başvuru kaynağı olacaktır. Bu konuda daha önce çok güzel eserler hazırlayan
başta Prof. Dr. Selahattin AKKAYNAK olmak üzere tüm hocalarımızı minnetle anıyoruz. Bu
kitap öğrencilerimize ve asistanlarımıza ithaf edilmiştir.
Kitabın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen tüm yazarlarımıza, kusursuz çalışmaları
nedeniyle AVES Yayıncılık çalışanlarına ve koşulsuz eğitim desteği nedeniyle AstraZeneca
ilaçlarına teşekkür ederiz.
Saygı ve sevgilerimizi sunarız..
Prof. Dr. Akın Kaya
Prof. Dr. Mehmet Karadağ
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Download

Propedötik - Prof.Dr.Mehmet KARADAĞ, Göğüs Hastalıkları ve