OML BÜLTENİ : 5
MART 2014
OML ÜYELERİ
DİREKTÖR
Prof. Dr. Hakan Ürey
ARAŞTIRMACILAR
Fehmi Çivitci
Erhan Ermek
Emre Heves
Sven T. Holmström
Necmettin Kılınç
İbrahim Mahçiçek
Selim Ölçer
Erdem Ulusoy
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
Ulaş Adıyan
Kaan Akşit
Uğur Aygün
Shadi Khan Baloch
Onur Çakmak
Fariba Ghaderinezhad
Mehmet Kıvanç Hedili
Aref Mostafazadeh
Shoaib Rehman Soomro
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİLERİ
Başarbatu Can
Osman Eldeş
Hazal Er
Deniz Mengü
Amir Hossein Ghanbari Niaki
Yusuf Samet Yaraş
PROJE UZMANI
Gülistan Eren
LİSANS ÖĞRENCİLERİ
Ekin Akyürek
Mehmet Kadıoğlu
Göksu Kara
Celalettin Yurdakul
Website:
http://mems.ku.edu.tr
Twitter:
http://twitter.com/koc_oml
“Arttırılmış Gerçeklik ve 3 Boyutlu
Uygulamalar için Yeni Görüntüleme ve İzleme
Teknolojileri” Projesine ERC’den Hibe
Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik
Bölümünden Prof. Dr. Hakan Ürey
Avrupa Araştırma Konseyi’nden
(ERC) 2,5 milyon Euro’luk hibeye
hak kazandı. Prof. Ürey ERC’den alınan bu desteği “Arttırılmış Gerçeklik
ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni
Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri” araştırmasında kullanacak.
Avrupa’nın en itibarlı araştırma fonu
olarak kabul edilen ERC daha önce
Nobel ödülü alan birçok bilim insanını desteklemişti. Prof. Hakan
Ürey’in Arttırılmış Gerçeklik ve 3
Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri
projesinde kullanılmak üzere hibe
edilen 2,5 milyon Euro, bugüne
kadar Avrupa Komisyonu çerçevesindeki programlardan Türkiye tarafından alınan en yüksek meblağlı
fon olma özelliğini taşıyor. 3 boyutlu
görüntüleme ve izleme teknolojisini kişisel kullanım için kullanıcıya
uygun hale getirmeyi amaçlayan
araştırma Koç Üniversitesi bünyesindeki Optik Mikrosistemler Laboratuvarı’nda (OML) gerçekleştirilecek. OML bugün itibariyle üçte biri
ERC projesinde istihdam edilen 23
araştırmacıya sahip.
ERC projeleri araştırmacılarının
kıdemlerine göre üç grupta toplanmış programlardan oluşuyor. Birinci grup doktora sonrasındaki ilk
yedi yılı kapsarken, yedi ila on dört
yıldır araştırmacılar ikinci grupta
bulunuyor. Son on yıldır ileri düzey
araştırmacılar ise üçüncü grup olan
kıdemli araştırmacılar grubunda yer
alıyor. Prof. Ürey Türkiye’de mühendislik alanında kıdemli araştırmacılar seviyesinde ERC’den hibe alan ilk
akademisyen oldu.
OML’ye
3 BOYUT ÖDÜLÜ
Kaan Akşit
O M L ,
“Taşınabilir 3
Boyut Lazer
Projektörü”
projesi
için
Uluslararası
3 B o y u t
Topluluğu’ndan
(International 3D Society)
“Yeni Ürün Ödülü”nü almaya
hak kazandı. Uluslararası 3
Boyut Topluluğu Konsorsiyumu
3 Boyut teknolojisinin ticari
ürünler olarak evlere girmesini
dünya çapında hızlandırmak
amacıyla 2008’de kuruldu.
Konsorsiyum aynı zamanda
yol haritalarından eğitime tüm
3B endüstrisinde standartların
geliştirilmesini kolaylaştırarak
mümkün olan en iyi görüntüleme
deneyimini
sağlamayı
hedefliyor.
18 Eylül 2013’te OML,
Hollywood’da
Paramount
Pictures
Stüdyolarında
düzenlenen davette ödül kazanan
diğer katılımcılarla buluştu.
Ödül kazanan araştırma OML
ekibi ve Microvision A.Ş.’nin
işbirliği ile gerçekleştirildi.
Bu ekipte Kaan Akşit, Osman
Eldeş, Selvan Viswanathan,
Mark Freeman ve Hakan Ürey
bulunuyordu.
Ödülü OML
adına değerli mezunlarımızdan
Ahmet F. Çoşkun aldı. Son
olarak OML’nin geçtiğimiz
altı yedi yıl içinde ulusal ve
uluslararası akademi ve endüstri
katılımcıların
işbirliğiyle
güçlenerek 3B araştırmalarına
yoğunlaştığını
belirtmek
istiyoruz.
Uluslararası
sayfası:
3B
Topluluğu
web
http://www.international3dsociety.com/
4. OML BULUŞMASI
OML’nin eski ve yeni üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da “jam session”da
2 Ocak’ta biraraya geldiler. Öğleden sonra OML’in eski ve yeni üyelerinin
sunumlarla başlayan “jam session” geleneksel akşam yemeği ve
eğlencesiyle Barınak Restoran’da sonlandı. Dördüncüsü düzenlenen “jam
session”ın programı aşağıdaki gibiydi.
2:00 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
2:20 Hakan Ürey,
OML’nin
vizyonu,
İnsan
bilgisayar etkileşiminin geleceği
ve kariyerimdeki köşetaşları
3:00 Hamdi Torun, Boğaziçi
University
Mikro-nano sistemler kullanılarak
tek moleküllü protein katlanmasıaçılması
3:25 Fatih Toy, EPFL
4:45 Onur Ferhanoğlu, UT Austin
İşaretsiz faz nanoskopisi: Fikirden
şirkete
Ses tellerinde skar tedavisi içi ultra
hızlı lazer mikro cerrahi
3:50 Arda Yalçınkaya, Boğaziçi
Üniversitesi
5:10 Aslıhan Arslan, TU Delft
Mikrosistemin medikal
uygulamaları
Yüksek hassasiyetli PIN fotodiyot
ve 3B görüntü sensörleri için tek
katmanlı piksel
5:35 Fehmi Çivitci, OML
Akademik
konular
araştırmalarda
ortak
6:00 Erdem Ulusoy,
Uzamsal ışık modülatörü ile ışık
alanı sentezis
6:25 Misafir Konuşmacı:
Göksenin
Yaralıoğlu,
Üniversitesi
CMUT uygulamaları
6:50 Tartışma
2
Özyeğin
YENİ BİR TÜBİTAK PROJESİ:
BİR DAMLA KANDAN ANINDA
TANI VE TEŞHİS İÇİN BİYOSENSÖR
SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Proje ekibi: Prof. Dr. Hakan Ürey, Doç.
Dr. Halil Kavaklı, Doç. Dr. Erdem
Alaca, Doç. Dr. İbrahim Barış, Doç.
Dr. Göksenin Yaralıoğlu, Selma Bulut,
Onur Çakmak, Aref Mostafazadeh,
Erhan Ermek, İbrahim Mahçiçek, Dr.
Necmettin Kılınç
Onur Çakmak
Proje, hastane ve muayenehaneler için ameliyat öncesi kan pıhtılaşma
testleri yapabilecek masa üstü sistemler ve oral antikoagülan (Warfarin
türü ilaçlar) tedavisinde hastaların kanama zamanı değerlerini
kendilerinin hastaneye gelmeden ölçmesine imkan verecek taşınabilir
bir cihaz yapabilmelisini hedeflemektedir. Proje kapsamında üretilecek
cihaz tek kullanımlık test kartuşlarını kullanacaktır. Bu kartuşlar
biyosensör MEMS cantilever (tramplen benzeri bir yapı) bazlı özgün bir
tasarımdır. Manyetik hareket ettirme ve optik okuma sayesinde zor bir
probleme basit bir çözüm sağlayabilmekte olup ölçüm için bir elektrik
bağlantısı ihtiyacı bulunmamaktadır. 2013 Nisan ayında başlatılan
proje, TÜBİTAK ve İnventram tarafından fonlanmakta olup 1 milyon
TL’lik bir bütçeye sahiptir.
KUANTAG A.Ş.’nin ÖYKÜSÜ
Kuantag
Şirketi,
OPET
A.Ş., İnventram A.Ş. ve Koç
Üniversitesi işbirliği ile başlatılan
proje
kapsamında,
otomotiv
sektörüne yönelik teşhis, takip ve
kayıt sistemlerinin geliştirilmesi
amacıyla hayata geçmiştir. Koç
Topluluğu ve Öztürk Şirketler
Grubu’nun iştiraki ve projede
görevli Koç Üniversitesi öğretim
üyelerinin paylarının olduğu bir
OPET A.Ş. bağlı ortaklığıdır.
Çok disiplinli doğası gereği,
optik-elektronik ve malzeme
teknolojisi alanlarında araştırma
ve geliştirme çalışmaları içeren
projede; optik ve elektronik
araştırma
çalışmaları
Prof.
Hakan Ürey yönetimindeki Optik
Mikrosistemler Laboratuvar’ında;
malzeme teknolojisi geliştirme
çalışmaları da Doç. Dr. Funda
Yağcı Acar yönetimindeki Polimer
ve Nanomalzemeler Araştırma
Laboratuvarında yürütülmektedir.
Projenin OML ayağındaki optikelektronik çalışmalarını Doktora
sonrası araştırmacı Fehmi Çivitci
Emre Heves
ve Yüksek Lisans öğrencisi
ve aynı zamanda Kuantag
bünyesinde
çalışmaya
başlayan Başarbatu Can ve
OML araştırma teknisyeni
Selim Ölçer ile beraber
gerçekleştirmekteyiz.
Proje kapsamında geliştirilen
optik sensörün algılayacağı
malzemelerin
geliştirilmesi
de en az optik sensör kadar Emre Heves bizleri Kuantag A.Ş. hakkında
önem taşıyor. Bu çalışmaları
bilgilendirdi.
da Fen Fakültesi Polimer
kamuoyuna duyurulacaktır. Aynı
ve Nanomalzemeler Araştırma zamanda geliştirilen fiber optik
Laboratuvarında Doktora sonrası sensörünün yapısı için bir diğer
araştırmacı Pınar Dağtepe ve patentin yazımı tamamlanmış
Doktora öğrencileri İbrahim ve başvurusu da önümüzdeki ay
Hocalıoğlu ve Emek Durmuşoğlu yapılacaktır. Bunun dışında yine
ile birlikte sürdürüyoruz.
fiber optik sensörünün daha hassas
Geçtiğimiz sene içinde optik algılama metodu konusunda
sensör yapısı ve geliştirilen da
bir
başvuru
yapılması
malzemelerin bu sensör vasıtasıyla düşünülmektedir. Aynı şekilde
algılanması yöntemi konusunda Nanomalzeme Sentez grubu da
Avrupa Patent Ofisi’ne bir patent sözü edilen nanomalzemelerin
başvurusunda bulunduk. Tüm sentez yöntemi hakkında bir
istemleri kabul edilen başvurumuz patent başvurusu hazırlamaktadır.
lisanslanmayı
beklemektedir.
Patent
önümüzdeki
aylarda
3
DEVAM EDEN
ARAŞTIRMALAR VE
SPONSORLAR
SÜT BOZULMA TESTİ
FİNALE ÇIKTI
Avrupa Araştırma Konseyi,
WEAR 3D
2014-2019
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu
111E183 (2012-2014)
113E184 (2012-2014)
113S074 (2013-2016)
OML
araştırmacılarından Hazal Er
ve Kaan Akşit lazer kullanarak
benek fotoğraflama yoluyla sütün
bozulmasını temassız olarak
algılayan bir süt bozulması
algılama sistemi geliştirdiler.
Sistem,
bozulmayla
benek
Piknik ve Trekking
Avrasya Bisiklet Turu
Mayıs 2013
Hazal Er
kontrastı arasındaki korelasyona
dayanarak
sütün
bozulup,
bozulmadığını
belirliyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında bu
projeleri, Er ve Akşit’i katıldıkları
“Bir Fikrin mi Var?” yarışmasında
finale taşıdı ve KOSGEB’den
30.000 TL’lik ödül kazandırdı.
Yarışmada birinciliği ise “Akıllı
network” başlıklı proje kazandı.
OML üyeleri
profesyonel olarak
düzenlenen 2013
Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’na
paralel olarak
gerçekleşen Avrasya
Bisiklet Turu’na
katıldı. Beşiktaş
Barbaros Bulvarı
üzerindeki Yahya Kemal
Parkı’ndan başlayan tur,
Boğaziçi Köprüsü’den
geçerek Caddebostan
Parkı’nda sona erdi.
4
(Şubat 2014)
OML Şubat ayında trekking ve piknik için
Belgrad Ormanları’nda buluştu.
Download

OML Bülten 5 Türkçe