15/02/2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA ÖĞRETİM ÜYESİ
DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR
İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE/KONSERVATUVAR: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM/PROGRAM/ABD: Mimarlık Bölümü
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: Araştırma Görevlisi (1)
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların Listesi:
Işılay TİARNAGH
SHERİDAN
Seçil ÖZCAN
76.751
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
46.050
80.498
48.298
76.25 - KPDS
30.5
78.798
Günsu Merin
ABBAS
Melek Pınar UZ
71.600
42.960
34
76.960
78.180
46.908
85 - ÜDS
(7.5 IELTS)
75 - ÜDS
(6.5 IELTS)
30
76.908
Adı-Soyadı
ALES
Puanı
(A)+(B)’y
e göre
sıralama
92.50 - YDS
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
37
Y. Dil Puanı
83.05
Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği gereği (Sınav jürisi; müracaat eden adaylar
arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı belirler) toplam puana göre en
yüksek puan alan yukarıda isimleri yazılı dört aday 17 Şubat 2014 tarihinde (Pazartesi)
saat 10:00’da Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde sınava girmeye hak
kazanmışlardır.
Bilgilerinize sunulur.
Download

15/02/2014 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER VE DEVLET