BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (20.08.2014)
MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM
KADRO TÜRÜ VE SAYISI
: Sağlık Hizmetleri MYO.
: Fizyoterapi
: Öğretim Görevlisi – 1 (Bir)
Giriş Sınavına Giren Adayın:
Adı-Soyadı
ALES
Puanı
ALES
Puanının
%35’i (A)
Lisans
Mezuniyet
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notunun
%30’u (B)
Giriş
Sınav
Notu
Giriş Sınav
Notu’nun
%35’i (C)
(A)+(B)+(C)’ye
göre
sıralama
Emine ATICI
70
24,5
82,05
24,62
85
29,75
78,87*
* Aday “Başarılı” olarak değerlendirilmiştir.
MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM
KADRO TÜRÜ VE SAYISI
: Sağlık Hizmetleri MYO.
: Diyaliz
: Öğretim Görevlisi – 1 (Bir)
Giriş Sınavına Giren Adayın:
Adı-Soyadı
ALES
Puanı
ALES
Puanının
%35’i (A)
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınav
Notu
Giriş Sınav
Notu’nun
%35’i (C)
(A)+(B)+(C)’ye
göre
sıralama
Çiğdem ÖZDEMİR
ELER
Lisans
Mezuniyet
Notunun
%30’u (B)
71,77
25,12
80,5
24,15
100
35,00
84,27*
* Aday “Başarılı” olarak değerlendirilmiştir.
Download

Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Elemanı Alımı Değerlendirme