BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM: İşletme Bölümü
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: Araştırma Görevlisi (1)
ADI SOYADI
BUKET ATALAY
KAĞAN
KARADEMİR
İREM BURAN
CEREN DİRİK
CANSU CANEL
AYÇA KAYA
DİLEK
SÜLEYMANLAR
ALES
ALES PUANININ
PUANI %30'U (A)
YABANCI
YABANCI DİL
DİL
PUANININ
PUANI
%10'U (B)
LİSANS
LİSANS
MEZUNİYET
GİRİŞ SINAV
MEZUNİYET NOTUNUN GİRİŞ SINAV NOTUNUN
NOTU
%30'U (C)
NOTU
%30'U (D)
(A)+(B)+(C)
+(D)’YE
GÖRE
SIRALAMA SONUÇ
73,28
21,98
88,75
8,88
58,93
17,68
72
21,6
70,1380
BAŞARILI
90,40
27,12
76,25
7,63
57,06
17,12
36
10,8
62,6639
1.YEDEK
80,37
82,01
74,79
73,66
24,11
24,60
22,44
22,10
60,00
78,75
75,00
62,50
6,00
7,88
7,50
6,25
74
91,83
60,33
83,43
22,20
27,55
18,10
25,03
33
0
26
0
9,9
0
7,8
0
62,2116
60,0267
55,8360
53,3764
72,25
21,67
82,50
8,25
62,43
18,73
7
2,1
50,7528
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
NOT 1: 2547 Yükseköğretim Kanununun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Madde7-2 Bendi uyarınca, lisans mezuniyet notunun hesaplanması 4’lük not sisteminden 100’lük not
sistemine göre hesaplanmıştır.
Download

İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları