18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER, DEVLET KONSERVATUVARI, BÜDAM ve İNGİLİZCE HAZIRLIK
BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE: EĞİTİM
BÖLÜM/PROGRAM/:İLKÖĞRETİM / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (1)
Giriş Sınavı:19.08.2014
Saat:10:00
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı-Soyadı
ALES
Puanı
Hande Nur Karataş
Esra Özbey
Seda Özkubat
84,46
83,78
70,86
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
50,68
50,26
42,52
Y. Dil
Puanı
73,75
61,25
60
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
29,5
24,50
24
(A)+(B)’ye
göre
sıralama
80,18
74,76
66,52
18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER, DEVLET KONSERVATUVARI, BÜDAM ve İNGİLİZCE HAZIRLIK
BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE: EĞİTİM
BÖLÜM/PROGRAM/:İLKÖĞRETİM / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (1)
Giriş Sınavı:19.08.2014
Saat:10:00
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı-Soyadı
Saadet Zoralıoğlu
Nur Hüda Sözen
Özge Sabancı
Ayşe Çiğdem Taş
ALES
Puanı
84,34
84,93
79,70
81,66
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
50,76
50,96
47,82
49
Y. Dil
Puanı
63,75
59
58,75
50
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
25,50
23,6
23,50
20
(A)+(B)’ye
göre
sıralama
76,26
74,56
71,32
69
18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER, DEVLET KONSERVATUVARI, BÜDAM ve İNGİLİZCE HAZIRLIK
BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE: EĞİTİM
BÖLÜM/PROGRAM/:İLKÖĞRETİM / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (1)DOKTORASIZ
Giriş Sınavı:19.08.2014
Saat:10:00
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı-Soyadı
Şenil Ünlü Çetin
Seda Özkubat
ALES
Puanı
71,57
70,86
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
42,94
42,52
Y. Dil
Puanı
80
60
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
32
24
(A)+(B)’ye
göre
sıralama
74,94
66,52
18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER, DEVLET KONSERVATUVARI, BÜDAM ve İNGİLİZCE HAZIRLIK
BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE: EĞİTİM
BÖLÜM/PROGRAM/:İLKÖĞRETİM / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (1)DOKTORALI
Giriş Sınavı:19.08.2014
Saat:10:00
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı-Soyadı
Hakan Koğar
ALES
Puanı
91,18
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
54,71
Y. Dil
Puanı
67,50
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
20,25
(A)+(B)’ye
göre
sıralama
74,96
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELERE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI
KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE/KONSERVATUVAR: Eğitim Fakültesi
BÖLÜM/PROGRAM/ABD: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
KADRO TÜRÜ VE SAYISI: Araştırma Görevlisi
Giriş Sınavı:19.08.2014
Saat:10:00
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı-Soyadı
ALES
Puanı
ALES
Puanının
%60’ı
(A)
Y. Dil
Puanı
Y. Dil
Puanının
%40’ı
(B)
(A)+(B)’ye
göre
sıralama
Emre GÜRBÜZ
85.40
51.2
61.25
24.5
76
Halil İlteriş KUTLU
85.84
51.5
58.75
23.5
75
Download

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Alımı Ön Değ. Tutanağı