I.FİTOFARMASÖTİKLER VE FİTOFARMASİ GÜNLERİ SERTİFİKA
EĞİTİMİ
(4-5 Nisan 2015 / 2 gün)
Eğitim Tarihi
1. Gün
2. Gün
:
: 4 Nisan 2015 Cumartesi (10.00 -18.00)
: 5 Nisan 2015 Pazar (10.00 -18.00)
Not : Toplam 2 günlük bir eğitimdir.
Eğitmenler
:
Prof. Dr. Bijen KIVÇAK
Prof. Dr. Mustafa Ali ÖNÜR
Prof. Dr. Nehir SOMER
Prof. Dr. Hüsniye KAYALAR
Doç. Dr. İrem KAYA
Doç. Dr. Buket BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Tuba Gönenç
Programın amacı :
Fitoterapi bitkisel droglarla bilimsel olarak yapılan bir tedavidir. Fitoterapi, Hekim ve Eczacı
işbirliği ile fitofarmasötikler kullanılarak yapılmaktadır.27 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede
“GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ”ne göre birçok
alternatif tedavi yöntemleri ile birlikte Fitoterapi uygulamaları da Hekimler tarafından Sağlık
Bakanlığının uygun gördüğü hastanelerde resmi olarak uygulanacaktır. 14 Kasım 2014
tarihinde resmi gazetede yayınlanan “ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN” ‘da belirlenen Fitofarmasi uzmanlığı da eczacılarımız için yeni isdihdam
alanları yaratacaktır.
Bu program,
Hekim ve Eczacılara
endikasyonlarına göre Fitoterapide kullanılan
Fitofarmasötikleri ve fitofarmasötiklerin içerisindeki etkin drogların kullanılışları , ilaç ve gıda
etkileşmeleri , kontraendikasyonları ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.
Program
1
:
F TOFARMASÖT KLER VE F TOFARMAS GÜNLER (4-5 Nisan
2015)
1. Gün E itim Program 4 Nisan 2015 Cumartesi )
Fitofarmasötikler ve Fitofarmasi’ye Giri ; Mevzuatlar ve Türkiye’de Uygulan
E itmen: Prof. Dr. Bijen KIVÇAK
Tarih
: 4 Nisan 2015 Cumartesi
Süre
: 10.00-11.20
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
Ara (10dakika)
T bbi Çaylar
E itmen: Yrd. Doç. Dr.Tuba Gönenç
Tarih
: 4 Nisan 2015 Cumartesi
Süre
: 11.30-12.50
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
………………………….Öğle Yemeği ……………………………………..
Metabolik Bozukluklarda Kullan lan Fitofarmasötikler
E itmen: Prof. Dr. Hüsniye KAYALAR
Tarih
: 4 Nisan 2015 Cumartesi
Süre
: 14.00-15.20
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
Ara (10dakika)
Pediatride kullan lan Fitofarmasötikler
E itmen: Doç. Dr. rem KAYA
Tarih
: 4 Nisan 2015 Cumartesi
Süre
: 15.30-16.50
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
Fitofarmasötiklerde kullan lan droglar n tan t m
E itmen: Prof. Dr. Mustafa Ali ÖNÜR
Tarih
: 4 Nisan 2015 Cumartesi
Süre
: 17.00-18.00
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
2.
Gün E itim Program - (5 Nisan 2015 Pazar)
Adaptojenik ve mmunomodülatör Amaçlarla Kullan lan Fitofarmasötikler
E itmen: Prof. Dr. Nehir Somer
Tarih
: 5 Nisan 2015 Pazar
Süre
: 10.00-11.20
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
Ara (10dakika)
2
Üriner Sistem Rahats zl klar nda Kullan lan Fitofarmasötikler
E itmen: Yrd. Doç. Dr.Tu çe ERDO A N
Tarih
: 5 Nisan 2015 Pazar
Süre
: 11.30-12.50
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
………………………….Öğle Yemeği ……………………………………
Ağrı Tedavisinde Kullanılan Fitofarmasötikler
E itmen: Prof. Dr. Bijen KIVÇAK
Tarih
: 5 Nisan 2015 Pazar
Süre
: 14.00-15.20
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
Ara (10 dakika)
Jinekolojik Hastal klar nda Kullan lan Fitofarmasötikler
E itmen: Doç. Dr. Buket BOZKURT
Tarih
: 5 Nisan 2015Pazar
Süre
: 15.30-16.50
Yer
: KÜRESEL DOKTORLAR-ESAFED (Ege Sa l k Federasyonu)
De erlendirme ve kat l m belgelerinin verilmesi (17.00-18.00)
Eğitim Yeri
: Küresel Doktorlar Ege Sağlık Federasyonu (ESAFED) (Mansuroğlu
Mah. Ankara Cad. Aktur İş Mrk. No:73/1 kat:6 D:601 Bayraklı / İZMİR (Bornova Vatan
Bilgisayar Karşısı, Vakıfbank Binası)[Araç park yeri mevcuttur]. www.esafed.org
Kayıt
: Eğitime doktor ve eczacılar katılabilecektir (Meslek Kimlik Belgelerini
ibraz etmeleri gerekmektedir). Eğitime katılmak için kesin kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Kursumuz kontenjanla sınırlıdır.

Kayıt için 0533 162 96 13 - 0312 397 18 78 -05494255010/11- 0850 455 23 93
numaralı telefondan www.afye.com.tr AFYE Deva Destek Hizmetleri Zeynep Oflaz’ a
ulaşabilirsiniz. E-mail: [email protected]
Eğitim Ücreti
: Programın tümü için ödenecek ücret 500 TL ’dir (KDV dahil). Ücret
içinde tüm eğitimler ve eğitim dokümanları yer almaktadır. Fatura verilecektir.



3
Kurs Ön kayıtları 10 Şubat-10 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Kurs Kesin kayıt tarihleri 10-20 Mart 2015 arasında yapılacaktır.
Kursa katılım kontenjanı sınırlı olup, öncelik başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.



Kursa katılmak isteyenler, en geç 20 Mart 2015 tarihine kadar kesin kayıt
yaptırmalıdır.
Ödeme havale veya kredi kartıyla (mail order) yapılabilir.
Havale ile ödemede aşağıdaki banka hesaplarından birine kurs ücretini yatırmaları ve
açıklama kısmına “Eczacı/Doktor adı – Kurs Ücreti “ yazılmalıdır.
DEVA DESTEK H Z. LTD. T . BANKA HESAP B LG LER
Yapı Kredi
iban numarası
TR 57 00 06 70 10 00 00 00 82 11 98 54
Garanti Bankası
iban numarası
TR 45 00 06 20 00 32 50 00 06 29 59 14
4
Download

4-5 Nisan 2015 / 2 gün