HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HIV/AIDS TEDAVİ ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
HATAM
Dr. Serhat Ünal
01.01.2014 – 31.12.2014 FAALİYETLERİ
Yönetim Kurulu Üyeleri
HATAM Müdürü: Prof. Dr. Serhat Ünal
Koordinatör: Dr. Aygen Tümer
HATAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Serhat Ünal - İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fatih Ünal - Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gonca Elçin – Dermatoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Koray Başar - Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı
Dr. Aygen Tümer - İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Hatam Üyeleri
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu
Prof. Dr. Bora Eldem
Prof. Dr. Muharrem Yazıcı
Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Prof. Dr. Ömrüm Uzun
Prof. Dr. Pınar Zarakolu Köşker
Prof. Dr. Haluk Demiroğlu
Prof. Dr. Gülay Sain Güven
Prof. Dr. Tuncay Ergene
Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca
Doç. Dr. Koray Ergünay
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Alp
Uzm. Dr. A. Çağkan İnkaya
Uzm. Ecz. Ayçe Çeliker
Hemşire Şenay Akgün
TÜRKİYE’DE HIV/AIDS VAKALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Ekim 1985 – Aralık 2014
n:9379
THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanlığı verileri 2014
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-I
Danışmanlık Hizmeti
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında takip ve tedavi gören
HIV infekte hastalara ve hasta yakınlarına danışmanlık,
 Test öncesi ve test sonrası danışmanlık,
 Yüzyüze, telefon, e-mail ile bilgilendirme
HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi
 www.hatam.hacettepe.edu.tr
 Mart 2000 tarihinde web sayfası kurulmuştur
 Son yenilenme tarihi: 26.02.2015
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-II
“Türk HIV/AIDS Dergisi”

1998 yılından beri
yayınlanmaktadır

Yılda 2-4 defa yayınlanmaktadır

www.hatam.hacettepe.edu.tr
sayfasından ulaşılabilmektedir
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-III
“Hürriyet Sağlık”
web sayfasında
“HIV/AIDS”
sorumluluğu
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-IV
HIV & AIDS Services Worldwide
“nam www.aidsmap.com” içinde
Merkezimizin adı ve iletişim
bilgileri 2014 yılında da yer
almaktadır
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-V
HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Katkıda bulunanlar:
Prof. Dr. Serhat Ünal
Dr. Aygen Tümer
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-VI
“Ankara HIV/AIDS Toplantıları - IV”
Tarih: 22 Ocak 2014
Yer: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara
Moderatörler: Dr. Serhat Ünal
Dr. Başak Dokuzoğuz
Konuşmacılar: Dr. Halide Aslaner
Dr. Ezgi Gülten
“WHO meeting on HIV/AIDS”
Tarih: 28 Ocak 2014
Yer: Birleşmiş Milletler Ankara ofisi
Katılımcılar: Dr. Serhat Ünal
Dr. Aygen Tümer
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-VII
“Ankara HIV/AIDS Toplantıları - V”
Tarih: 5 Mart 2014
Yer: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara
Moderatörler: Dr. Serhat Ünal
Dr. İrfan Şencan
Konuşmacılar: Dr. Gönül Çiçek Şentürk
Dr. Semanur Karagülle
Dr. Nesibe Korkmaz
“İnfeksiyon Dünyası” Çalıştayı
Tarih: 20-23 Mart 2014
Yer: Ramada Plaza, Ankara
Katılımcılar: Prof. Dr. Serhat Ünal, Dr. Aygen Tümer
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-VIII
“HIV’de Güçlü Performans”
Tarih: 1 Nisan 2014
Yer: Crowne Plaza Hotel-Ankara
Moderatörler: Prof. Dr. Serhat Ünal
Dr. Başak Dokuzoğuz
Konuşmacılar: D Özcan, C Cohen, M A Yetkin, A K Çelikbaş
“Hasta Gözüyle HIV/AIDS”
Tarih: 3 Mayıs 2014
Yer: Point Otel Taksim, İstanbul
Moderatörler: Dr. Serhat Ünal
Dr. Göksel Bayam
Konuşmacılar: H Kumbasar, B Dokuzoğuz, M Yıldız, K Başar
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-IX
“Ankara HIV/AIDS Toplantıları - VI”
Tarih: 5 Mayıs 2014
Yer: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara
Moderatörler: Dr. Serhat Ünal
“WHO meeting on HIV/AIDS”
Tarih: 30 Mayıs 2014
Yer: Birleşmiş Milletler Ankara ofisi
Katılımcılar: Dr. Serhat Ünal
Dr. Aygen Tümer
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-X
“20th International AIDS Conference”
Melbourne-Avustralya
 20-25 Temmuz 2014
 Managing Change in the Middle East and Northern Africa
 Moderatör:C Beyrer, A Alaei, K Alaei
 Konuşmacılar: A Alaei, Y Chakkar, S Dalil, M El-Rabat, M
Karkouri, S Ünal
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XI
“HIV Tedavisinde Vaka Sunumu ”
Tarih: 14 Ekim 2014
Yer: Möwenpick Hotel-Ankara
Moderatör: Prof. Dr. Serhat Ünal
Konuşmacılar: Doç. Dr. Çiğdem Ataman
Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XII
“Hacettepe HIV/AIDS
Günleri-Teoriden Pratiğe”
19-21 Kasım 2014
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XIII
“Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2014”
 21-23 Kasım 2014
 Pine Bay Otel, Kuşadası
Düzenleyen Kurum:
 Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi
 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XIV
“1 Aralık Dünya AIDS Günü” Basın
Toplantısı
 1 Aralık 2014
 İçkale Otel, Ankara
 Düzenleyen: T.C.Sağlık Bakanlığı
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XV
“İnfeksiyon Dünyası sunum”
 1 Aralık 2014
 Konu: Güncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS
 Konuşmacılar: Prof. Dr. Serhat Ünal, Dr.
Aygen Tümer
01.01.2014 – 31.12.2014
Faaliyet Raporu-XVI
“HIV Tedavisinde Güçlü Strateji”
Tarih: 19 Aralık 2014
Yer: Marriot Hotel-Ankara
Moderatörler: Dr. Serhat Ünal, Dr. Başak Dokuzoğuz
Konuşmacılar: Dr. İftihar Köksal
2015 PLAN VE BEKLENTİLER
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-I
Danışmanlık Hizmeti
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında
takip ve tedavi gören HIV infekte hastalara ve hasta yakınlarına
danışmanlık,
 Test öncesi ve test sonrası danışmanlık,
 Yüzyüze, telefon, e-mail ile bilgilendirme
HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi
 www.hatam.hacettepe.edu.tr
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-II
“Türk HIV/AIDS Dergisi”
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-III
“Hürriyet Sağlık” web
sayfasında
“HIV/AIDS”
sorumluluğu
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-IV
Ankara Şehir Toplantıları 2015
Ayda bir
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-V
“Klinik HIV/AIDS Sempozyumu
2015”
 12-15 Kasım 2015
 Erdoba Elegance Otel – Mardin
Düzenleyen Kurum:
 Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS
Tedavi ve Araştırma Merkezi
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-VI
“HIV/AIDS care and reducing drug related harms
training for trainers workshops for healthcare
workers in Turkey”
 T.C Sağlık Bakanlığı
 New York Sunny Üniversitesi
 Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma
Merkezi
2015 PLAN VE BEKLENTİLER-VII
“Managing HIV/AIDS in Central Asia and Middle East
countries” Symposium
 T.C Sağlık Bakanlığı
 International AIDS Society (IAS)
 Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma
Merkezi
Download

Yer - HATAM - Hacettepe Üniversitesi