Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Otizm Spektrum Bozukluğu
Ulusal Eylem Planı Taslağı
Kapsamında Gerçekleştirilecek
Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri
2014
•Sakarya •Nevşehir •Bursa •Diyarbakır •Mardin •Van •Ordu
•Mersin •İzmir •Muğla •Gaziantep
BİLGİ NOTU
Genel Müdürlüğümüzce Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Kapsamında
Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri planlanmıştır. Seminerlerin gerçekleştirileceği iller, oteller ve
içeriğe ilişkin detaylı bilgi dosyada sunulmuştur.
Genel Müdürlüğümüzce 16 Eylül-5 Aralık 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen il
ve otellerde Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı kapsamında Farkındalık
ve Bilgilendirme Seminerleri yapılması planlanmıştır.
İller:
 Sakarya
 Nevşehir
 Bursa
 Diyarbakır
 Mardin
 Van
 Ordu
 Mersin
 İzmir
 Muğla
 Gaziantep
Farkındalık seminerleri sabah 3,5 saat ve öğleden sonra 3,5 saat olmak üzere iki
oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sabah oturumlarına
 Otizm ve/veya otizm+zihin engellilere yönelik STK temsilcilerinin,
 Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylerin ailelerinin katılımları
beklenmektedir.
Öğleden Sonra Oturumlarına
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 İl Sağlık Müdürlüğü,
 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,
 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
 Belediye
 Üniversitelerin “Engelli Koordinasyon Birimleri”nin
temsilcileri ile kurumlarda görev yapan personelin katılımı beklenmektedir.
1
Seminer Uzmanları
 Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölüm Başkanı
 Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
 Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
 Dr. Özlem KAYA, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Öğretim Üyesi
Seminer Konuları:
 Otizm spektrum bozukluklarının özellikleri,
 Gelişimsel ve eğitsel değerlendirme,
 Otizm spektrum bozukluklarının tıbbi boyutu, bilimsel dayanaklı eğitim ve
terapiler,
 Erken müdahale programları,
 Özel eğitim okulu ve bütünleştirme uygulamaları,
 Okul destek özel eğitim hizmetleri,
 Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve aile hayatı,
 Spor ve otizm,
 Sosyal hizmet, sosyal yardım ve bakım hizmetleri,
 Toplumsal yaşam, istihdam süreçleri,
 İnsan kaynakları
(öğretmen ve diğer meslek elemanları
yetiştirme)
erişilebilirlik/ulaşılabilirlik, yasal ve yönetsel düzenlemeler,
 Otizmli bireylerin hakları ve mevzuat,
 Otizmli bireylerin diğer gelişimsel yetersizlikleri,
 Aile eğitimi, bilgilendirme ve danışmanlığı ile özel eğitim uygulamalarında
destek teknolojileri.
2
Seminerlere ulaşım;
Seminere katılacak kamu personeli ve aileler için ilinizde belirlenecek 3 (üç) merkezden
seminer salonuna ve seminer bitiminde seminer salonundan belirlenen merkezlere proje
kapsamında servislerle ulaşım sağlanacaktır.
SEMİNER TAKVİMİ ve OTELLER
TARİH
İL
OTEL
16 Eylül 2014 Salı
Sakarya
ELMAS GARDEN OTEL
19 Eylül 2014 Cuma
Nevşehir
DEDEMAN OTEL
1 Ekim 2014 Çarşamba
Bursa
ALMİRA OTEL
15 Ekim 2014 Çarşamba
Diyarbakır
GREEN PARK OTEL
17 Ekim 2014 Cuma
Mardin
ERDOBA ELEGANCE OTEL
24 Ekim 2014 Cuma
Van
RESCATE OTEL
31 Ekim 2014 Cuma
Ordu
ANEMON OTEL
7 Kasım 2014 Cuma
Mersin
HİLTON OTEL
21 Kasım 2014 Cuma
İzmir
HİLTON OTEL
28 Kasım 2014 Cuma
Muğla
TUNA OTEL
5 Aralık 2014 Cuma
Gaziantep
TEYMUR CONTINENTAL OTEL
3
SEMİNER PROGRAMI
SABAH OTURUMU
SAAT
ETKİNLİK
9.00-9.30
Ön test uygulamaları
9.30-10.00
Açılış/tanıtım konuşmaları
10.00-11.00
1. Oturum
11.00-11.30
Çay arası
11.30-13.00
2. Oturum
13.00-13.30
3. Oturum katılımcıların katkı/konuşma ve tartışmaları
13.00-14.00
Son test uygulamaları
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU
SAAT
ETKİNLİK
13.30-14.00
Ön test uygulamaları
14.00-14.30
Açılış/tanıtım konuşmaları
14.30-15.30
1. Oturum
15.30-16.00
Çay arası
16.00-17.30
2. Oturum
17.30-18.00
3. Oturum katılımcıların katkı/konuşma ve tartışmaları
18.00-18.30
Son test uygulamaları
4
Download

“OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ULUSAL EYLEM PLANI