2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 2.SINIFA YURT İÇİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Yüsra TOPALOĞLU
Beyza TOPÇU
Tahsin AKÇAOĞLU
Merter YİĞİT
Burcu GÖKSEL
Buse ALAGÖZ
Eda KIRILMAZ
Furkan ERKEN
1.Asıl
2.Asıl
3.Asıl
4.Asıl
1.Yedek
2.Yedek
3.Yedek
4.Yedek
Recep Tayyip ERDOĞAN Üniv.
Recep Tayyip ERDOĞAN Üniv.
Sakarya Üniv.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.
Karadeniz Teknik Üniv.
Recep Tayyip ERDOĞAN Üniv.
Pamukkale Üniv.
Maltepe Üniv.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun 16.04.2014 tarihli ve 12/8 sayılı
Kararı’nın 15. maddesi dikkate alınarak, yatay geçiş sıralaması aşağıdaki formül kullanılarak
belirlenmiştir.
Öğrencinin Giriş Puanı
ESOGÜ Taban Puanı
x 100
x 0.70
+ ( Başarı Puanı
x 0.30) =Yatay Geçiş Sıralama puanı
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 3.SINIFA YURT İÇİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
1.Asıl
2.Asıl
3.Asıl
4.Asıl
Özge TEKELİ
Nihat Eren UĞURAL
Kübra GÜLLÜ
Harika Hazal KORKUSUZ
Kocaeli Üniv.
Muğla Sıtkı Koçman Üniv.
Necmettin Erbakan
Ufuk Üniv.
1.Yedek
2.Yedek
3.Yedek
4.Yedek
Emine ÇILDIR
Uğur KAYIK
Zeynep BÜYÜKORHAN
Nur YAZDALI
Abant İzzet Baysal Üniv.
Fırat Üniv.
Abant İzzet Baysal Üniv.
Çanakkale 18 Mart Üniv.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun 16.04.2014 tarihli ve 12/8 sayılı
Kararı’nın 15. maddesi dikkate alınarak, yatay geçiş sıralaması aşağıdaki formül kullanılarak
belirlenmiştir.
Öğrencinin Giriş Puanı
ESOGÜ Taban Puanı
x 100
x 0.70
+ ( Başarı Puanı x 0.30) =Yatay Geçiş Sıralama puanı
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 2.SINIFA YURT DIŞI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
1.Asıl
Kemal ÖZBİR
YAKIN DOĞU ÜNİV.
(*NOT: Fakültesinde eksik aldığı, Anatomi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Fizyoloji,
Histoloji-Ebriyoloji İlk Yardım derslerinin bulunduğu kurulları almak ve PDÖ ve Soru
Yazma oturumlarına katılmak ve tüm derslerden başarılı olmak şartı ile 2014-2015 EğitimÖğretim yılında Fakültemizde 2. sınıfa başlayacaktır.)
*
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun 16.04.2014 tarihli ve 12/8 sayılı
Kararı’nın 15. maddesi dikkate alınarak, yatay geçiş sıralaması aşağıdaki formül kullanılarak
belirlenmiştir.
Öğrencinin Giriş Puanı
ESOGÜ Taban Puanı
x 100
x 0.70
+ ( Başarı Puanı
x 0.30) =Yatay Geçiş Sıralama puanı
*Yatay geçiş başvuruları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun
12/8 sayılı Kararının 9. maddesi uyarınca değerlendirilmiştir.
*Not: Senato Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
“http://ogrenciisleri.ogu.edu.tr/duyurular.aspx?ID=788”
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 3.SINIFA YURT DIŞI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
1.Asıl
Gülay AZİMLİ
YAKIN DOĞU ÜNİV.
(*NOT: Fakültesinde eksik aldığı, 2.sınıf 4. ve 5.kurulda Tıbbi Mikrobiyoloji, 6.kurulda
Tıbbi Patoloji , Tıbbi Genetik, 1.sınıf 3. ve 4. kurul Tıbbi Genetik, 3., 4. ve 5. kurullarda
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim derslerini almak ve 1. ve 2. sınıf PDÖ ve Soru Yazma
oturumlarına katılmak ve tüm derslerden başarılı olmak şartı ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılında Fakültemizde 3. sınıfa başlayacaktır.)
*
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun 16.04.2014 tarihli ve 12/8 sayılı
Kararı’nın 15. maddesi dikkate alınarak, yatay geçiş sıralaması aşağıdaki formül kullanılarak
belirlenmiştir.
Öğrencinin Giriş Puanı
ESOGÜ Taban Puanı
x 100
x 0.70
+ ( Başarı Puanı
x 0.30) =Yatay Geçiş Sıralama puanı
*Yatay geçiş başvuruları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato’sunun
12/8 sayılı Kararının 9. maddesi uyarınca değerlendirilmiştir.
*Not: Senato Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
“http://ogrenciisleri.ogu.edu.tr/duyurular.aspx?ID=788”
Download

2. ve 3. Sınıf Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız