Madde Bağımlılığında Toplum Temelli Koruma, Tedavi ve Destek Çalışmaları Eğitimi
3-6 Kasım 2014
Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Konferans Salonu
1.Gün- 3 Kasım Pazartesi
08:00-09:00
Kayıt
09:00-10:00
Açılış Konuşmaları
10:00-10:15
Kahve arası
10:15-11:00
Giriş, Tütün ve Alkol Bağımlılığı
11:00-11:40
Eroin ve Metamfetamin Bağımlılığını Anlamak
11:40-12:20
Madde Kullanımı Bozuklukları Tedavisinde Danışmanlığın Yeri
12:20-13:00
Madde Bağımlılığı, Hıv/Aids ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
için Klinik Yaklaşım, En İyi Tedavi Modeli ve Toplum Temelli
Girişimlerin Entegrasyonu
13:00-14:00
Öğle Yemeği Arası
14:00-15:00
Türkiye’de Madde Bağımlılığına İlişkin Yasal Düzenlemeler
15:00-16:30
Türkiye’de Alkol, Madde Ve Tütün Bağımlılığının Epidemiyolojisi
2.Gün-4 Kasım Salı
09:00-10:15
Tütün ve Alkol Bağımlılığı
10:15-10:30
Kahve arası
10:30-11:30
Davranışsal Değişim Modelleri ve Motivasyonel Görüşmeler
11:30-12:30
Eroin ve Metamfetamin Bağımlılığında Tedavi
12:30-13:30
Öğle Yemeği Arası
13:30-14:30
İzmir’de Bağımlılık Tedavi Merkezi; Kültüre, Cinsiyete ve Yasalara
Özgü Sorunlar
14:30-16:30
Çalışma Grupları
Alkol ve Tütün Bağımlılığında Tedaviler
Hekimler, HİV Ve Madde Kullanımı Tedavisine Teşvik Etmek
İçin Neler Yapabilirler?
Geleneksel Toplumlarda Madde Bağımlılığı ile HİV/AİDS Tedavi
ve Korunmalarına Yönelik Toplum Temelli Yaklaşımlar
3.Gün- 5 Kasım Çarşamba
09:00-10:00
Hapishanelerde Madde Bağımlılğı: Madde Bağımlılığı ve
HİV/AİDS İlişkisi
10:00-11:00
Madde Bağımlılığında Eş Tanılar
11:00-11:15
Kahve arası
11:15-12:15
Komorbidite: Yüzeyler ve Şırıngalarda HIV ve HCV Enfeksiyonu
12:15-13:15
Bilişsel Davranışçı Tedavi
13:15-14:15
Öğle Yemeği Arası
14:15-16:30
Çalışma Grupları
Çifte Tanı ve Komorbidite
Danışmanın Sahip Olması Gerekenler: Etkin Beceriler, Teknikler
ve Ölçekler
4.Gün- 6 Kasım Perşembe
09:00-10:00
Madde Kullanım Bozukluklarında Terapötik Ortam
10:00-11:00
Yuvarlak Masa Toplantısı: Göçmen Ve Sığınmacılar Arasında
Madde Kullanım Sorunları
11:00-12:00
Türkiye’de Alkol ve Eroin Bağımlılığında Sürdürüm Tedavileri
12:00-13:00 Öğle Yemeği Arası
13:00-15:00 Çalışma Grupları
Ege Üniversitesi vakaları
Amatem raporları
15:00-16:00 Tartışma ve Kapanış
*Desteklerinden dolayı Lundbeck Türkiye’ye teşekkür ederiz.
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Marek Chawarski
Arash Alaei
Hakan Coşkunol
Ebru Aldemir
Mehmet Sofuoğlu
Marek Chawarski
Robert Heimer
Zeki Yüncü
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Arash Alaei
Robert Heimer
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Marek Chawarski
Mehmet Sofuoğlu
Marek Chawarski
Marek Chawarski
Arash Alaei
Ender Altintoprak
Community-Based Prevention, Treatment and Support Studies of Drug Addiction
Ege University, Izmir, November 3rd- 6th 2014
International Computer Institute, Conference Hall
Day 1- Monday, November 3rd
08:00-09:00
Registration
09:00-10:00
Opening Speeches
10:00-10:15
Coffee Break
10:15-11:00
Introduction, Tobacco and Alcohol Addiction
11:00-11:40
Understanding Addiction to Heroin and Methamphetamine
11:40-12:20
The Role of Counseling İn Treatment of Substance Use Disorders
12:20-13:00
Triangular Clinic, Best Practice Model, Community Based and
Integration of Drug Addiction, HIV/AIDS and STI
13:00-14:00
Lunch Break
14:00-15:00
Legal Issues of Drug Addiction in Turkey
15:00-16:30
Epidemiology of Drug Addiction and Alcohol and Tobacco in
Turkey Ege University
Day 2- Tuesday, November 4th
09:00-10:15
Tobacco and Alcohol Addiction
10:15-10:30
Coffee Break
10:30-11:30
Models of Behavior Change, MI
11:30-12:30
Treatment for Heroin and Methamphetamine Addiction
12:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:30
Treatment Center for Addiction in Izmir; Cultural, Sexual and
Legal Issues
14:30-16:30
Workshops
Treatment of Tobacco and Alcohol Addiction Discussion
“Doctor’s Orders? What can physicians do to promote retention
in HIV care and substance abuse treatment"
Community Based approach for drug addiction prevention and
treatment and HIV/AIDS care in the conservative community
Day 3- Wednesday, November 5th
09:00-10:00
Integration of Drug Addiction and HIV/AIDS, Drug Addiction in
Prison
10:00-11:00
Dual Diagnosis
11:00-11:15
Coffee Break
11:15-12:15
Comorbidity, HIV & HCV Infectivity on Surfaces and Syringes
12:15-13:15
Cognitive Behavioural Therapy -CBT
13:15-14:15
Lunch Break
14:15-16:30
Workshops
Dual Diagnosis and Comorbidity Discussion
Counselor's Toolbox: Effective Skills, Techniques, and Tools
Day 4- Thursday, November 6th
09:00-10:00
Therapeutic alliance in treatment of substance use disorders
10:00-11:00
Round Table: Drug Issues among Immigrants and Refugee
Populations
11:00-12:00
Maintenance Treatment for Alcohol and Opiate Dependency in
Turkey
12:00-13:00
Lunch Break
13:00-15:00
Workshop
Ege University cases
AMATEMs report
15:00-16:00 Discussion and Closing
*Thanks for supports to Lundbeck Turkey.
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Marek Chawarski
Arash Alaei
Hakan Coşkunol
Ebru Aldemir
Mehmet Sofuoğlu
Marek Chawarski
Robert Heimer
Zeki Yüncü
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Arash Alaei
Robert Heimer
Mehmet Sofuoğlu
Robert Heimer
Marek Chawarski
Mehmet Sofuoğlu
Marek Chawarski
Marek Chawarski
Arash Alaei
Ender Altintoprak
Download

Madde Bağımlılığında Toplum Temelli Koruma